Správa ciest Košického samosprávneho kraja zavádza nakupovanie cez dynamický nákupný systém

Najväčšia krajská organizácia vyzýva dodávateľov náhradných dielov a poskytovateľov servisných služieb na mechanizmy, aby sa prihlásili do systému

Košický samosprávny kraj zvyšuje transparentnosť nákupu vo svojej najväčšej organizácii. S cieľom ušetriť, zrýchliť a zefektívniť obstaranie tovarov a služieb bežne dostupných na trhu zavádza v Správe ciest KSK nakupovanie cez dynamický nákupný systém.  Dodávatelia, ktorí budú mať záujem ponúknuť tovary a služby cez tento systém už v prvom kole, sa môžu do 19. augusta zaregistrovať cez Elektrický kontraktačný systém. Predpokladaný dátum odoslania prvej výzvy je 1. 9. 2020.

Správa ciest Košického samosprávneho kraja plánuje prostredníctvom dynamického nákupného systému najmä nákup náhradných dielov potrebných pre údržbu strojov a vozidiel a tiež zabezpečenie servisu týchto mechanizmov. „Zvyšovať transparentnosť, hospodárnosť a efektívnosť verejných obstarávaní sa snažíme aj v organizáciách, ktorých je kraj zriaďovateľom. Od dynamického nákupného systému na Správe ciest KSK očakávame jednak otvorený výber dodávateľov, vyšší počet predložených ponúk aj úsporu na nákupoch tovarov a služieb až o 20 percent,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Okrem ekonomických výhod má moderné nakupovanie cez dynamický nákupný systém znížiť aj administratívnu záťaž organizácie a výrazne zrýchliť proces verejného obstarávania. Výhodný je aj pre samotných záujemcov. On-line systém je dostupný pre každý podnikateľský subjekt, do súťaže sa tak môžu zapojiť aj menší dodávatelia a vďaka objektívnemu nastaveniu podmienok je diskriminácia vylúčená. Dynamický nákupný systém bude dostupný každému hospodárskemu subjektu, ktorý splní podmienky účasti a je zaradený do systému.

„V súčasnosti prebieha kvalifikácia subjektov do dynamického nákupného systému. V prvom kole plánujeme nákup náhradných dielov. Dodávatelia sa môžu registrovať do 19. 8. 2020 do 10:00 hod. Týmto zároveň vyzývame dodávateľov k registrácii. Väčší rozsah ponúk zaručuje optimálne používanie verejných financií prostredníctvom širokej súťaže za relatívne krátky čas,“ informoval generálny riaditeľ SC KSK, Anton Trišč.

Dynamický nákupný systém už v súčasnosti využívajú napríklad mestá Bratislava, Nitra, Trnava aj Banskobystrický samosprávny kraj.

Autor/zdroj: JUDr. Anna Terezková
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 21.07.2020 14:15
Upravené: 07.12.2021 16:51

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001