Rastislav Trnka: Po opravách ciest je našou prioritou oprava mostov na pokraji životnosti

Župa chce v tomto roku začať s opravou takmer 30-tich mostov. Mnohé z nich sú po rokoch na pokraji životnosti.

Košický samosprávny kraj pokračuje v opravách ciest a mostov. Po tom, čo sa v októbri minulého roka zrútila časť mosta v Strážskom, zrealizovala župa mimoriadne kontroly mostov s nosníkmi typu Vloššák. Na základe nej bolo zistené, že 5 mostov z 54 je v zlom technickom stave. Na ich opravu preto kraj vyčlenil mimoriadne finančné prostriedky tak, aby sa ešte v tomto roku začalo s rekonštrukciou. Kým nebudú opravené, vykonané boli dočasné opatrenia. Napríklad, poškodené nosníky boli podopreté, rýchlosť jazdy v daných úsekoch znížená a doprava bola presmerovaná do jedného jazdného pruhu. „Väčšina mostov v našom kraji bola postavená v 60. rokoch minulého storočia. Okrem toho časom došlo k podstatnému zvýšeniu intenzity dopravy. V minulosti opravoval kraj v priemere päť mostov ročne z celkového počtu 658. Vo veľmi zlom stave je však aktuálne až 62 mostov. Našou prioritou na najbližšie obdobie je preto zvýšiť tempo opráv mostov, ktoré sú na pokraji životnosti,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Aktuálne kraj rekonštruuje most cez potok Čremošná v obci Kováčová a v Hnilčíku, v januári začala župa s komplexnou rekonštrukcia mosta v Strážskom v časti Krivošťany. Okrem toho prebieha aj rekonštrukcia mostov cez rieku Hnilec v Gelnici, cez Laborec pred Obcou Vojany ako aj v Michalovciach a cez železničné vlečky za obcou Vojany. „V týchto dňoch začíname s rekonštrukciou mostov v obciach Budimír a Bačkovík, ktoré financujeme z úveru z Európskej investičnej banky. Pre zlý stavebnotechnický stav plánujeme aj opravy na mostoch za obcou Slanec a za obcou Zemplínska Široká, začať by sa mali do konca tohto roka,“ uviedol Trnka.

Modernizácie sa dočká aj päť mostov s nosníkmi typu Vloššák, a to most vedúci cez potok Čečanka za Mokrancami, cez miestny potok v Sečovciach, cez nápustný kanál do Zemplínskej šíravy,  ako aj cez poľný kanál v Topoľanoch a pred obcou Záhor. V  súčasnosti prebieha výber zhotoviteľa projektovej dokumentácie.

V rámci kraja prebieha aj rekonštrukcia priepustu v lokalite Gregorov prameň v okrese Gelnica v smere na Veľký Folkmar, ukončenie prác je naplánované do 30. júla. Nový oporný múr postaví župa na ceste za obcou Podhoroď v smere na Ruský Hrabovec. V najbližších dňoch sa začnú práce na rekonštrukcii oporného múra v Markušovciach a na stabilizácii svahu po zosuve v Sadoch nad Torysou. Kraj v rámci projektu z Integrovaného regionálneho operačného programu zrekonštruuje aj most v Stretave.

„Okrem opráv mostov v kraji zabezpečuje Správa ciest Košického samosprávneho kraja aj statické záťažové skúšky, ktoré sú zamerané na zistenie stavov mostov. Počas uplynulého víkendu sme takéto skúšky vykonali na moste v Margecanoch a v Sirníku. Na základe ich výsledkov bude vypracovaná projektová dokumentácia na ich rekonštrukciu,“ informovala poverená riaditeľa Správy ciest KSK Zuzana Slivenská.

O kontrolu, opravu a údržbu celkovo 658 mostov v kraji sa v rámci Správy ciest KSK od júna starajú aj znovuzriadené mostné čaty, ktoré od začiatku mesiaca vykonali opravu ríms a výmenu zábradlia na mostoch cez Kojšovský potok za obcou Veľký Folkmar a cez Železný potok v Hnilčíku. V priebehu tohto týždňa opravujú poškodené mostné zábradlie na moste cez rieku Bodva pred obcou Žarnov a vykonávajú nestavebnú údržbu mostov na ceste III/3754 v úseku Veľké Kapušany – Bajany.

Autor/zdroj: JUDr. Anna Terezková
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 24.06.2020 13:00
Upravené: 07.12.2021 16:45

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001