Pre havarijný stav mosta medzi Kysakom a Veľkou Lodinou vyhlásili mimoriadnu situáciu

Košický samosprávny kraj hľadá najvhodnejšiu obchádzkovú trasu, ktorá bude určená pre základnú dopravnú obsluhu odrezaných obcí Malá Lodina a Veľká Lodina.

Okresný úrad Košice-okolie vyhlásil v stredu 12. augusta o 18:00 hod. mimoriadnu situáciu v súvislosti s havarijným stavom mosta nad riekou Hornád medzi obcami Kysak a Veľká Lodina. Zároveň platí zákaz splavu a kúpania v blízkosti poškodeného mosta v úseku riečneho kilometra 58,750 – 58,150. „Krízový štáb okresu Košice-okolie v stredu 12. augusta prerokoval informácie o havarijnej situácii na moste cez vodnú stavbu Hornád v katastri obce Veľká Lodina. Na základe vyjadrení Správy ciest Košického samosprávneho kraja a záchranných zložiek integrovaného záchranného systému, kedy vzniknutou situáciou došlo k ohrozeniu dostupnosti záchranných zložiek, si urýchlené riešenie situácie vyžiadalo vykonať potrebné opatrenia. Pre okres Košice-okolie sme vzhľadom na tieto skutočnosti vyhlásili mimoriadnu situáciu,“ uviedla prednostka Okresného úradu Košice-okolie Zuzana Vozár Kakaščíková.

Po tom, čo Správa ciest Košického samosprávneho kraja vykonala mimoriadnu prehliadku a boli zistené viaceré deformácie, statik odporučil most bezodkladne uzavrieť pre všetky druhy dopravy vrátane peších. Na moste boli osadené betónové zábrany a vodičov na uzavretie mosta upozorňuje dočasné dopravné značenie. V súčasnosti obyvatelia obce Veľká a Malá Lodina nemajú zabezpečený prístup po ceste zaradenej do cestnej siete Slovenskej republiky. „Obyvatelia aktuálne využívajú núdzovú obchádzkovú trasu vedúcu od obce Malá Lodina okolo vodného diela Ružín smerom na Jahodnú. Ako obchádzková trasa počas uzatvorenia mosta bude slúžiť účelová komunikácia od osady Sopotnica za Kysakom do obce Veľká Lodina. Ide však o účelovú cestu, ktorú nemôže využívať verejná doprava a vyžaduje si nevyhnutné úpravy. Hľadáme preto vhodné riešenie na zabezpečenie základnej dopravnej obslužnosti,“ informoval predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Tým, že okresný úrad vyhlásil mimoriadnu situáciu, ako obchádzková trasa môže slúžiť aj cesta z osady Sopotnica, ktorá nie je zaradená do cestnej siete. Správa ciest Košického samosprávneho kraja preto v najbližších dňoch bude môcť upraviť účelovú komunikáciu tak, aby bol prejazd cez tento takmer trojkilometrový obchádzkový úsek možný aj pre záchranné zložky, verejnú dopravu, zásobovanie aj obyvateľov či chatárov. „Problémové úseky tejto účelovej komunikácie, na ktorej sú väčšie nerovnosti stavebne upravíme, odvedieme pritekajúcu vodu a vykonáme pokládku technológiou penetračného makadamu tak, aby sme zabezpečili bezpečnejší prejazd z Kysaku do Veľkej Lodiny. Nakoľko pozemky pod touto cestou patria viacerým správcom, o jej využívaní na tento účel budú informovaní cez obecné úrady,“ povedal generálny riaditeľ Správy ciest KSK Anton Trišč. Po nevyhnutných stavebných úpravách by mal úsek medzi Kysakom, Sopotnicou a Veľkou Lodinou popri rieke Hornád slúžiť ako obchádzková trasa až do ukončenia rekonštrukcie mosta.

Most na ceste III/3454 medzi Kysakom a Veľkou Lodinou bol na základe poslednej hlavnej prehliadky z roku 2017 a bežnej prehliadky z tohto roka zaradený do kategórie 4, čo znamená uspokojivý stavebno-technický stav. Do prevádzky bol uvedený v roku 1967 a od vtedy neprešiel väčšou rekonštrukciou. Tvorí ho predpätá konštrukcia, ktorá vykazuje, rovnako, ako mosty typu Vloššák, systémové poruchy. Spôsobené je to aj tým, že pri výstavbe týchto mostov nebol dodržaný technologický postup. Pri bežných prehliadkach nie je možné zistiť stav oceľových lán, ktoré sú pod betónovou časťou nosníkov.

Úsek medzi Kysakom, Veľkou a Malou Lodinou košická župa rekonštruovala v roku 2018 v rámci projektu obnovy povodňami poškodených ciest v okrese Košice-okolie. Podľa projektovej dokumentácie z roku 2010 však súčasťou projektu nebola kompletná rekonštrukcia tohto mosta. V rámci opráv sa na moste vymenila iba hydroizolácia a pribudol nový asfaltový koberec. Nezasahovalo sa však do jeho nosnej konštrukcie. „Nakoľko podľa prehliadok most nevykazoval vážnejšie poruchy, nebol zaradený do plánu opráv na najbližšie obdobie. Aktuálne hľadáme finančné zdroje tak, aby sme s jeho opravou začali čo najskôr. O konkrétnych riešeniach budeme obyvateľov priebežne informovať. Mrzí nás vzniknutá situácia, no na druhej strane sme radi, že sa nikomu nič nestalo a most sme uzavreli pred tým, než došlo k jeho úplnému kolapsu,“ dodal Trnka.

Autor/zdroj: JUDr. Anna Terezková
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 12.08.2020 20:00
Upravené: 07.12.2021 16:56

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001