Opatrenia Košického kraja v súvislosti s výskytom koronavírusu

Košický samosprávny kraj prijal v súvislosti s výskytom nového koronavírusu COVID-19 viaceré preventívne opatrenia. Obmedzenia sa týkajú aj návštev v sociálnych zariadeniach.

Zamestnanci Úradu KSK a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja si po návšteve Talianska alebo Číny budú povinne čerpať dovolenku v rozsahu dva týždne. Túto povinnosť nariadil predseda Košického samosprávneho kraja v snahe zamedziť šíreniu koronavírusu. Opatrenie sa týka zamestnancov Úradu KSK a župných organizácií, ktorí spomínané rizikové krajiny navštívili v predchádzajúcich dvoch týždňoch, alebo sa do týchto krajín chystajú v najbližších dňoch. Pokyn platí od 28. 2. 2020 do odvolania. Predseda zároveň odporučil zvážiť podobný postup aj pri návšteve iných krajín, v ktorých bolo potvrdené zdravotné riziko tohto vírusu. V prípade, ak bude potvrdený výskyt koronavírusu aj na Slovensku, kraj obmedzí návštevy na Úrade KSK a každému bude pri vstupe do hlavnej budovy meraná telesná teplota.

Stredné školy a školské zariadenia, ktorých zriaďovateľom je kraj, budú vybavené bezdotykovými dávkovačmi dezinfekčných prostriedkov. Umiestnia ich pri vstupoch do škôl aj v školských jedálňach. Žiakom, ktorí sa vrátili z oblastí s potvrdeným výskytom vírusu, sa odporúča sledovať ich zdravotný stav v domácom prostredí. V zmysle pokynu hlavného hygienika SR odporúčame zvážiť nevyhnutnosť cestovania do rizikových oblastí.

Opatrenia prijali aj zmluvní dopravcovia Košického kraja, spoločnosti ARRIVA Michalovce a.s. a eurobus a.s. Každý autobus je denne po ukončení prevádzky dôkladne vyčistený dezinfekčnými prostriedkami, spoločnosť ARRIVA čistí autobusy aj ozónom. Vodiči autobusov boli informovaní o preventívnych opatreniach proti šíreniu vírusov, v autobusoch majú k dispozícii dezinfekčné prostriedky na čistenie rúk.

Bezdotykové dávkovače dezinfekčných prostriedkov pribudnú aj pri vstupoch do župných kultúrnych zariadení - múzeí, galérií, knižníc či divadiel. Organizácie majú povinnosť zabezpečiť dezinfekciu kľučiek, zábradlí aj výťahov.

Krajské domovy sociálnych služieb a špecializované sociálne zariadenia sa riadia sprísneným hygienicko-epidemiologickým režimom. Až do odvolania sú povinné zvýšiť frekvenciu dezinfekcie priestorov a odporúčame obmedziť pohyb návštevníkov.

Odporúčame riadiť sa Usmernením hlavného hygienika SR: http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Usmernenie_HH_SR_COVID-19_druha_aktualizacia.pdf

Údaje o aktuálnej epidemiologickej situácii vo svete môžete sledovať na: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/

Autor/zdroj: JUDr. Anna Terezková
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 05.03.2020 14:15
Upravené: 23.12.2021 10:01

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001