Na moste v Krivošťanoch prebiehajú dokončovacie práce

Most nad riekou Laborec medzi Strážskym a jeho časťou Krivošťany od polovice októbra slúži vodičom osobných aj nákladných áut. V záujme bezpečnosti Kraj dopĺňa aj osádzanie chýbajúceho zábradlia pred a za mostom.

Košický samosprávny kraj ukončil rekonštrukciu mosta medzi Strážskym a časťou Krivošťany približne o sedem mesiacov skôr. V týchto dňoch sa realizuje ešte výmena zábradlia, ktoré vedie popri chodníku. Po približne roku rekonštrukčných prác je most plne prejazdný a bez obmedzení.

„Našou prioritou bolo odovzdať ľuďom zo Strážskeho aj okolia opravený a bezpečný most čo najskôr, a to sa nám aj podarilo. Približne od polovice októbra, kedy bolo vydané kolaudačné rozhodnutie, môže po moste prechádzať osobná aj nákladná doprava. V záujme bezpečnosti Košický samosprávny kraj navyše vyčlenil takmer 50 000 eur na doplnenie chýbajúceho zábradlia v dĺžke asi 250 metrov, ktoré vedie pred aj za mostom,“ informoval predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka. Ako dodal, v projektovej dokumentácii bola zahrnutá iba výmena zábradlia, ktoré vedie popri chodníkoch mosta. Na osádzaní zábradlia prebiehajú ešte dokončovacie práce.

Most je vďaka rekonštrukcii širší, a to z 9,2 na 9,4 metra. Jeho dĺžka je 72 metrov a zaťažiteľnosť 32 ton. Košický samosprávny kraj vyčlenil na rekonštrukčné práce 2 400 000 eur. Tie zahŕňali demoláciu všetkých nosníkov typu Vloššák, osadenie mostného provizória, osadenie nových nosníkov, hydroizolačné práce, sanáciu spodnej stavby, terénne úpravy a zaťažovaciu skúšku.

Časť mosta M158 nad riekou Laborec sa zrútila v októbri 2019. Z bezpečnostných dôvodov župa most ihneď uzavrela pre osobnú aj nákladnú dopravu. Košický samosprávny kraj začal s rekonštrukciou začiatkom tohto roka, kedy bolo ukončené verejné obstarávanie na zhotoviteľa prác. Demolačné práce  sa realizovali v januári. Nasledovalo osadenie dočasného mostné provizória, po ktorom mohli prechádzať v jednom jazdnom pruhu osobné autá, malé autobusy aj vozidlá záchrannej zdravotnej služby. Doprava bola riadená dočasným dopravným značením aj svetelnou signalizáciou. Nové predpäté nosníky sa začali osádzať koncom apríla. Hneď po vydaní právoplatného kolaudačného rozhodnutia bol most sprejazdnený v oboch smeroch.

Autor/zdroj: JUDr. Anna Terezková
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 16.12.2020 15:18
Upravené: 07.12.2021 17:19

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001