Kraj pokračuje vo výstavbe nového mosta v Krivošťanoch

Po Veľkej noci začne dodávateľ stavby osádzať v Strážskom časť nových nosníkov budúceho mosta

Výstavba mosta v KrivošťanochPráce na výstavbe nového mosta M158 nad riekou Laborec zo Strážskeho do mestskej časti Krivošťany plynule pokračujú. V uplynulých dňoch dodávateľ diela Swietelsky-Slovakia spol. s. r. o. odstránil posledných deväť nosníkov mosta. Po finalizácii tejto etapy vyrobia nové nosníky, nasledovať bude ich osadenie. „Po odbúraní ostávajúcich nosníkov  a obdŕžaní stavebného povolenia začal zhotoviteľ 27. marca s rekonštrukčnými prácami mosta podľa projektovej dokumentácie spodnej stavby. Práce pozostávajú z odbúrania úložných prahov, vlepenia kotviacej výstuže, armovania a debnenia úložných prahov. V utorok 7. apríla bola realizovaná samotná betonáž úložných prahov,“ ozrejmil predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Výstavba mosta v KrivošťanochS prácami bude zhotoviteľ pokračovať po Veľkej noci v utorok 14. apríla. V čase od 27. apríla plánuje začať osádzať časť nových nosníkov. „Aj napriek mimoriadnej situácii v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu zhotoviteľ diela vynakladá maximálne úsilie, aby stavebné práce neboli prerušené a termín ukončenia výstavby nového mosta bol do konca roka 2020. Ďakujem všetkým pracovníkom, ktorí rekonštruujú most napriek situácii a obmedzeniam, aj vďaka nim práce na stavbe postupujú podľa schváleného harmonogramu. Taktiež ďakujem Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a SPP distribúcia za promptné odstránenie vodovodného a plynového potrubia na moste, vďaka čomu mohol kraj pokračovať v plynulej rekonštrukcii mosta,“ uviedol župan Trnka.

Výstavba mosta v KrivošťanochMost medzi Strážskym a mestskou časťou Krivošťany, ktorý sa nachádza na ceste III/3741, ochromil v októbri 2019 pád krajného nosníka. Po dočasnej uzávierke poškodeného mosta osadil Košický samosprávny kraj vo februári 2020 na mieste mostné provizórium. Môže po ňom prechádzať osobná doprava, a to v jednom jazdnom pruhu. Premávku na moste reguluje svetelná signalizácia. Most je prístupný aj pre malé autobusy a vozidlá záchrannej zdravotnej služby, teda vozidlá do 7,5 tony. Náhradné premostenie má dĺžku 72 metrov a šírku 5,2 metra.

Autor/zdroj: JUDr. Anna Terezková
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 08.04.2020 14:52
Upravené: 06.12.2021 17:37

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001