Košický samosprávny kraj prijíma ďalšie opatrenia súvisiace s výskytom koronavírusu, župan vyzýva k pokoju

Košický samosprávny kraj prerušil 9. a 10. marca vyučovanie na všetkých župných stredných školách. Situáciu monitoruje a má ju pod kontrolou.

Predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka uložil župným stredným školám povinnosť prerušiť vyučovací proces od 9. do 10. marca. Zatvorené ostali aj školské internáty. „Na prvom mieste chcem vyzvať ľudí, aby sa nebáli a zachovali pokoj. Skúsenosti zo zahraničia hovoria, že vírus nemá fatálne následky tam, kde sa kládol dôraz na prevenciu. Preto ju nechceme podceniť ani my. Nakoľko však v našom kraji boli minulý týždeň jarné prázdniny, je možné, že niektorí žiaci navštívili rizikové oblasti v zahraničí. Riaditelia preto vyhlásili v pondelok a utorok riaditeľské voľno. Počas týchto dní chceme zozbierať informácie týkajúce sa miesta pobytu študentov počas minulého týždňa,“ informoval župan Rastislav Trnka. Opatrenie sa týka 70 škôl a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je kraj. Do škôl dnes nenastúpili ani žiaci, ktorí plnia povinnú školskú dochádzku na osemročných gymnáziách. Kraj odporúča podobný postup aj pri ostatných stredných školách, ktoré má vo svojej územnej pôsobnosti. „Okrem toho odporúčame riaditeľom škôl zvážiť organizovanie lyžiarskych zájazdov do zahraničia, aj v rámci Slovenska. Ak je to možné, mali by lyžiarske zájazdy presunúť,“ dodal Trnka.

Na základe rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva SR platí zákaz návštev vo všetkých župných domovoch sociálnych služieb a zdravotníckych zariadeniach. Tie sa od minulého týždňa riadia sprísneným hygienicko-epidemiologickým režimom. Košický samosprávny kraj zároveň dočasne ruší kultúrne podujatia, ktoré organizujú župné kultúrne zariadenia.

Opatrenia sa dotkli aj zamestnancov Košického samosprávneho kraja. Tí, ktorí v uplynulých dňoch navštívili Taliansko alebo Čínu, povinne čerpajú dovolenku v rozsahu dva týždne. Predseda zároveň odporučil zvážiť podobný postup aj pri návšteve iných krajín, v ktorých bolo potvrdené zdravotné riziko tohto vírusu. Od pondelka 9. marca sú regulované návštevy na Úrade KSK. Pre verejnosť je bez obmedzení k dispozícii iba podateľňa a kancelária prvého kontaktu. Úrad zároveň ruší zahraničné pracovné cesty svojich zamestnancov.

Opatrenia prijali aj zmluvní dopravcovia Košického kraja, spoločnosti ARRIVA Michalovce a.s. a eurobus a.s. Každý autobus je denne po ukončení prevádzky dôkladne vyčistený dezinfekčnými prostriedkami, spoločnosť ARRIVA čistí autobusy aj ozónom. Sprísnený hygienický režim platí aj vo všetkých župných zariadeniach.

 

Usmernenie hlavného hygienika SR: http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Usmernenie_HH_SR_COVID-19_druha_aktualizacia.pdf

Aktuálna epidemiologická situácia vo svete: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/

Autor/zdroj: JUDr. Anna Terezková
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 09.03.2020 10:29
Upravené: 28.12.2021 11:47

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001