Košický samosprávny kraj opravuje poškodený most cez potok Úhorná

Most bol na pokraji životnosti, ak by sa nezačalo s jeho opravou, kraj by ho musel uzavrieť.

Infografika k tlačovej správeKošický samosprávny kraj (KSK) sa v tomto roku pustil do väčších opráv mostov, ktoré má v majetku. V septembri začal s rekonštrukciou mosta M3089 cez potok Úhorná pred obcou Smolník. Poslednou hlavnou prehliadkou v roku 2017 bol potvrdený jeho veľmi zlý stavebno-technický stav, zaradený bol do kategórie VI z celkových VII. Okrem toho zábradlie bolo poškodené nárazmi vozidiel. „Zo 660 mostov, o ktoré sa staráme, je vyše 150 mostov vo veľmi zlom alebo zlom stavebno-technickom stave. Iba približne 20 mostov je v bezchybnom stave. Za posledný rok sme museli dva mosty úplne uzavrieť. Tento most bol postavený pred šesťdesiatimi rokmi, aktuálne je na pokraji životnosti. S prácami na oprave sme preto chceli začať ešte v tomto roku,“ povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Most poškodili preťažené vozidlá aj voda v koryte potoka, ktoré nie je upravené, čím došlo k podmytiu jeho základov. Popraskané sú aj mostné krídla, z ktorých vypadávajú kusy betónu. Nefunkčná je už aj hydroizolácia a krajné nosníky vykazujú zvýšený priehyb.

V rámci opráv bude vymenených päť nosníkov a pribudne nová spriahovacia doska. Na nosnej konštrukcii bude realizovaná celoplošná hydroizolácia a nové odvodnenie. Vybudované budú aj rímsy a upravené bude koryto potoka. Na rekonštrukciu tohto mosta vyčlenil Košický samosprávny kraj 333 430 eur. Doprava je v tomto úseku presmerovaná do jedného jazdného pruhu, riadi ju svetelná signalizácia.

Košický samosprávny kraj v tomto roku taktiež vypracoval projektovú dokumentáciu na komplexnú rekonštrukciu cesty II/549 v Úhornej. Oprava prvého úseku bude stáť takmer 3 milióny eur. Aj napriek tomu, že ide o úsek s menšou intenzitou dopravy, pre župana je oprava tejto cesty vrátane Pačanského kopca jednou z priorít. „Ešte v tomto roku by sme tiež chceli začať s opravou ďalšieho mosta v tejto lokalite, a to pred obcou Úhorná. V apríli tohto roka sa z neho odtrhla časť rímsy, čo ohrozuje bezpečnosť cestnej premávky. Aktuálne pracujeme na projektovej dokumentácii, následne bude vyhlásená súťaž na zhotoviteľa prác,“ dodal Trnka.

Kraj už v tomto roku opravil dva mosty v Letanovciach a aktuálne prebiehajú dokončovacie práce na oprave mosta v Strážskom. Podľa harmonogramu prebieha aj rekonštrukcia mosta v Kováčovej, v Hnilčíku, v Hrabušiciach, v Boliarove aj v Bačkovíku. Župa rekonštruuje aj most za železničným priecestím Onča a most medzi Gombošom a Perínom. Okrem toho kraj pripravuje projektovú dokumentáciu na opravu mosta medzi Kysakom a Veľkou Lodinou, ktorý je pre havarijný stav uzavretý.

Autor/zdroj: JUDr. Anna Terezková
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 21.09.2020 13:08
Upravené: 07.12.2021 17:04

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001