Košický kraj začína rekonštrukciu mosta v Strážskom

Košický samosprávny kraj ukončil priame rokovacie konanie na výber zhotoviteľa, ktorý zrekonštruuje most v Strážskom pri Krivošťanoch a zabezpečí osadenie dočasného premostenia. V zrýchlenom konaní oslovil piatich uchádzačov, zmluva s úspešnou firmou by mala byť podpísaná začiatkom budúceho týždňa.

„Firma by mala odstrániť celú nosnú konštrukciu súčasného mosta, pričom zachované ostanú iba hlavné piliere a časti opôr. Celkové náklady na rekonštrukciu mosta a osadenie mostného provizória by sa mali vyšplhať na približne 2 400 000 eur. Tieto výdavky budeme hradiť z rozpočtu kraja,“ informoval predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Podľa predloženej ponuky by mal zhotoviteľ začať s demolačnými prácami do dvoch týždňov, dočasné mostné provizórium by malo stáť najneskôr vo februári. Konštrukcia dočasného mosta by mala byť osadená na existujúcich pilieroch, ktoré sú podľa znaleckého posudku v poriadku. Provizórium bude prejazdné pre peších, osobné autá aj autobusy, s výnimkou nákladnej dopravy. Most typu tzv. Vloššák nahradia železobetónové nosníky predpätej konštrukcie.

Okrem znaleckého posudku týkajúceho sa posúdenia stavu mosta v Strážskom a priameho rokovacieho konania na jeho rekonštrukciu realizoval Košický samosprávny kraj v novembri a decembri minulého roka aj mimoriadne kontroly všetkých mostov typu Vloššák, ktoré má v majetku. Z 568 mostných objektov prešlo kontrolou 54 z nich. „Tri z týchto mostov sme zrekonštruovali v roku 2018, takže v súčasnosti sú v bezchybnom stave,“ dodal Trnka.

Podľa výsledkov z mimoriadnych prehliadok mostov z nosníkov typu „Vloššák“ je najviac poškodený most cez potok Čečanka za obcou Mokrance, most cez záchytný kanál pred obcou Záhor, most cez nápustný kanál do Zemplínskej šíravy, most cez poľný kanál pred obcou Topoľany a most cez potok v meste Sečovce. Všetky sú zaradené do kategórie 6, čo znamená veľmi zlý stav. „Na týchto mostoch sme zatiaľ vykonali dočasné opatrenia, podopreté budú poškodené nosníky alebo presmerovaná doprava striedavo do jedného jazdného pruhu,“ informoval župan.

Kraj bude rekonštrukciu týchto mostov riešiť v najbližšej dobe prioritne, na čo chce vyčleniť 3 500 000 eur. Pri všetkých z nich bude potrebná výmena nosníkov, hydroizolácie, výmena ložísk aj oprava vozovky. Okrem toho v roku 2020 plánuje začať s rekonštrukciou ďalších 22 mostov.

Autor/zdroj: JUDr. Anna Terezková
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 10.01.2020 13:00
Upravené: 06.12.2021 17:22

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001