Informácia o obchádzkových trasách medzi Kysakom a Veľkou Lodinou

Okresný úrad Košice – okolie, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií od 12. augusta 2020 povolil úplnú uzávierku na ceste III/3354 v úseku Kysak – Veľká Lodina, v mieste mostného objektu M4959 cez rieku Hornád a zároveň určil obchádzkové trasy.

Havarijný stav mostaMapa obchádzkových trás

Dňa 11. augusta 2020 sa na podnet Správy ciest KSK uskutočnila mimoriadna prehliadka mosta M4959 cez rieku Hornád v osade Sopotnica. Ide o dvojpoľový trámový segmentový predpätý most celkovej dĺžky 46,7 m, na ceste III/3354 medzi Kysakom a Veľkou Lodinou. Na nosnej konštrukcii mosta bol zistený zvislý priehyb a trhlina medzi jednotlivými segmentmi. Prizvaný statik po vykonaní mimoriadnej prehliadky skonštatoval, že nosná konštrukcia je v havarijnom stave a je nutné vylúčenie všetkej dopravy, vrátane pešej.  Nakoľko sa jedná o predpätú konštrukciu, hrozí krehký lom – kolaps konštrukcie bez varovania. Na základe požiadavky statika, v záujme bezpečnosti cestnej premávky a ochrany života a zdravia obyvateľov, bol most M4959 cez rieku Hornád v osade Sopotnica
dňa 11. augusta o 13:00 uzavretý pre všetku dopravu. Správa ciest KSK v spolupráci s dopravnou políciou operatívne zabezpečila most proti prejazdu vozidiel a prechodu chodcov a tiež zabezpečila dočasné vyznačenie obchádzkových trás. O uzavretí mosta boli informovaní obyvatelia dotknutých obcí Veľká Lodina a Malá Lodina, tiež záchranné zložky a informačný servis pre vodičov.

Mimoriadna situácia

Dňa 12. augusta 2020 operatívne zasadal Krízový štáb okresu Košice – okolie. V záujme zabezpečenia nevyhnutnej dopravnej obsluhy územia obcí Malá Lodina a Veľká Lodina a dostupnosti tohto územia pre záchranné zložky Integrovaného záchranného systému na zabezpečenie základnej zdravotnej starostlivosti, Okresný úrad Košice – okolie
dňa 12. augusta 2020 od 18:00 vyhlásil mimoriadnu situáciu a zároveň prikázal realizáciu opatrení pre zabezpečenie ochrany a poskytnutie pomoci obyvateľstvu postihnutému v dôsledku uzavretia mosta a opatrení na sprístupnenie dlhodobej obchádzkovej trasy Kysak – osada Sopotnica – Veľká Lodina.

Obchádzkové trasy

Okresný úrad Košice – okolie, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií od 12. augusta 2020 povolil úplnú uzávierku na ceste III/3354 v úseku Kysak – Veľká Lodina, v mieste mostného objektu M4959 cez rieku Hornád a zároveň určil obchádzkové trasy.

  1. Dočasná krátkodobá obchádzková trasa: Košice – Košická Belá – most Ružín – účelová komunikácia – Malá Lodina – Veľká Lodina. Táto trasa je v mape vyznačená fialovou farbou. Slúži v súčasnosti pre prejazd vozidiel záchranných zložiek a vozidiel do 3,5 t, kým nedôjde ku ukončeniu nutných úprav na dočasnej dlhodobej obchádzkovej trase.
  2. Dočasná dlhodobá obchádzková trasa : Kysak – osada Sopotnica – účelová komunikácia – Veľká Lodina – Malá Lodina. Táto trasa je v mape vyznačená zelenou farbou. Na tejto dlhodobej obchádzkovej trase v úseku účelovej komunikácie Správa ciest KSK v súčasnosti zabezpečuje zlepšenie rozhľadových pomerov, úpravu podkladu a označenie, v záujme bezpečného cestného spojenia pre obce Malá Lodina a Veľká Lodina. Realizácia nevyhnutných úprav by mala trvať približne týždeň, o ich ukončení a sprejazdnení dlhodobej obchádzkovej trasy budeme verejnosť informovať. 

Dĺžka obchádzkových trás

Pôvodná vzdialenosť z Košíc (Havlíčkova) po Veľkú Lodinu pred uzavretím mosta    22,4 km

Dočasná krátkodobá obchádzková trasa z Košíc (Havlíčkova) po Veľkú Lodinu     35,1 km

Dočasná dlhodobá obchádzková trasa z Košíc (Havlíčkova) po Veľkú Lodinu         25,6 km

O ďalšom postupe, vrátane zmien v organizácii dopravy budeme verejnosť priebežne informovať.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 14.08.2020 15:29
Upravené: 07.12.2021 16:58

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001