Diagnostika mostov cez Ružín a v Sirníku potvrdila ich veľmi zlý technický stav

Košický samosprávny kraj odštartoval proces verejného obstarávania na výber zhotoviteľa projektových dokumentácii na rekonštrukciu mostov cez vodnú nádrž Ružín a mosta cez rieku Ondava pri Sirníku. Dôvodom sú výsledky diagnostiky týchto mostov, ktoré potvrdili ich veľmi zlý technický stav. Kraj plánuje začať rekonštrukciu v budúcom roku.

Košický samosprávny kraj okrem pravidelnej údržby a rekonštrukcií mostov realizuje aj ich diagnostiku. Cieľom je zistiť stav mostných objektov a podľa neho plánovať rozsah ich rekonštrukcie. „V máji až v júli sme realizovali statické a dynamické zaťažovacie skúšky na moste cez vodnú nádrž Ružín a mosta cez rieku Ondava pri Sirníku. Pri obidvoch mostoch bola zistená 15-percentná korózia predpínacej výstuže, čo spôsobuje postupnú stratu ich predpätia. Navyše most cez Ondavu je postavený z nosníkov typu Vloššák, pri ktorých sa ukázali systémové poruchy a je nevyhnutná ich výmena, aby sme tak predišli havárií ako to bolo v prípade mosta v Strážskom,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Pre získanie potrebných údajov pri diagnostike boli použité konvenčné konzervatívne zaužívané metódy ako sú vývrty, tvrdomery, ale aj najmodernejšia technika – laserové terestrické 3D skenovanie a georadar. „Na mostných objektoch sme vykonali statickú a redukovanú dynamickú zaťažovaciu skúšku, na základe ktorej sme analyzovali deformácie a priehyby. Mapovali sme najmä  trhliny v nosnej železobetónovej konštrukcii, pevnosť a chemické vlastnosti betónu a rozsah korózie predpínacej výstuže,“ informoval generálny riaditeľ SC KSK, Anton Trišč.

Most M112 za obcou Margecany vedúci cez Ružín  v dĺžke 129,7 metrov má podľa záverov diagnostiky normálnu zaťažiteľnosť na úrovni 15 ton a výhradnú zaťažiteľnosť a to za prítomnosti jediného vozidla na moste na úrovni 60 ton. Pri moste M2774 cez Ondavu dlhom 198,97 metrov záver diagnostiky stanovil normálnu zaťažiteľnosť na úrovni 16 ton a výhradnú zaťažiteľnosť na úrovni 70 ton.

Výsledky diagnostiky a vykonaných meraní budú podkladom pri spracovaní projektovej dokumentácie, pričom výber projektantov Správa ciest KSK už odštartovala. Po spracovaní projektovej dokumentácie sa začne súťažiť výber zhotoviteľov stavebných prác na oba mosty.

Mostné objekty pri Margecanoch a Sirníku boli zaradené do stavebno-technického stavu kategórie 6, teda veľmi zlý stav, do ktorej je zaradených aj ďalších 64 mostov v rámci celého kraja. Na niektorých z nich boli vykonané dočasné opatrenia, poškodené nosníky boli podopreté, bola znížená rýchlosť jazdy alebo bola presmerovaná doprava do jedného jazdného pruhu.

Autor/zdroj: JUDr. Anna Terezková
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 26.08.2020 14:00
Upravené: 07.12.2021 17:01

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001