Kraj ukončil rekonštrukciu piatich mostov

V návrhu rozpočtu na rok 2020 ráta košická župa s opravou ďalších 22 mostov.

Otvorenia mosta v Nižnej MyšliV roku 2019 sa Košický samosprávny kraj pustil do rozsiahlejšej rekonštrukcie viacerých mostov. V jeseni bola ukončená oprava piatich, vo Veľkých Raškovciach, v Nižnej Myšli, v Družstevnej pri Hornáde, v Brzotíne a pred Veľkou Lodinou. Ich rekonštrukcia stála krajskú kasu 1 077 460 eur. „V našom kraji je asi najväčšou Achillovou pätou dlhodobo zanedbávaná dopravná infraštruktúra. V správe máme zhruba 2-tisíc kilometrov ciest II. a III. triedy a 659 mostov. Napríklad, v roku 2015 sa zrekonštruovali tri mosty, v roku 2016 štyri. Snažíme sa preto dohnať to, na čo sa roky zabúdalo a čo je dnes v tak zlom stave,“ povedal predseda KSK Rastislav Trnka.

V pondelok 11. novembra bola oficiálne ukončená oprava mosta v Nižnej Myšli. Most bol dlhodobo v zlom stavebno-technickom stave, podľa posudkov bol zaradený do kategórie šesť, čo znamená veľmi zlý stav. Jeho oprava si vyžiadala viac než 280-tisíc eur. Pred letnými prázdninami sa začala aj oprava mosta vo Veľkých Raškovciach za 288-tisíc eur. Pri obidvoch mostoch bola vymenená hydroizolácia, nosná konštrukcia bola posilnená tak, aby boli plne zaťažiteľné, dobudované boli nové rímsy a bezpečnostné zariadenia.

Otvorenia mosta v Nižnej MyšliV budúcom roku dokončí kraj rozbehnuté opravy ďalších troch mostov, a to v obci Kováčová, Hnilčík a Olcnava. V najbližšom období sú v pláne aj rekonštrukcie mostov cez Ružín za obcou Margecany, cez rieku Laborec pri Vojanoch a v Michalovciach, či most cez rieku Hnilec pri Gelnici. „Rekonštrukciu týchto mostov sme chceli začať aj dokončiť v tomto roku, no pri mnohých kontrolách projektových dokumentácií boli nájdené chyby. Celý proces sa preto musel začať nanovo. Išlo o staršie dokumentácie, ktoré nebolo možné v takom stave zrealizovať,“ doplnil Trnka.

V návrhu rozpočtu na rok 2020 ráta Košický samosprávny kraj s opravou ďalších 22 mostov. O ich rekonštrukcii bude rozhodovať Zastupiteľstvo KSK na najbližšom zasadnutí, 9. decembra. Celkovo ráta župa v budúcom roku s výraznejšími investíciami do opráv mostov.

Okrem opráv mostov začal kraj v jeseni aj mimoriadne prehliadky mostov konštruovaných z nosníkov typu „vloššák“. Takúto konštrukciu mal aj most v Strážskom, ktorého časť sa v októbri odtrhla. Ak kontroly ukážu, že tieto mosty sú vo veľmi zlom stave,  ich oprava bude v budúcom roku riešená prioritne.

Autor/zdroj: JUDr. Anna Terezková
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 12.11.2019 13:00
Upravené: 06.12.2021 17:10

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001