Kraj opravil ďalší most v havarijnom stave

Ešte pred zimou prešiel rozsiahlou rekonštrukciou most cez rieku Slaná v obci Brzotín. Ako prvý cestný most na Slovensku má priamo pojazdnú hydroizoláciu, ktorá by mala byť kvalitnejšia a trvácnejšia.

Zrekonštruovaný most v BrzotíneMost, ktorý využívajú predovšetkým obyvatelia obce Brzotín a Kružná v smere na Rožňavu a Košice, od uvedenia do svojej prevádzky v roku 1961, neprešiel zásadnou rekonštrukciou. Na moste bola dlhodobo vykonávaná iba štandardná údržba.

„V roku 2019 bolo pre nás jednou z priorít investovať do opráv a kompletných rekonštrukcií viacerých mostov v kraji. Mnohé z nich sú v súčasnosti v havarijnom stave. Na niektorých sa dokonca úpravy nerealizovali od ich výstavby. Takýmto prípadom bol aj most v obci Brzotín. Kontrola mosta vykonaná pred samotnou rekonštrukciou ukázala jeho zlý stavebno-technický stav ohodnotený stupňom 5, čo dlhodobo trápilo obyvateľov Brzotína aj okolitých obcí. Preto sme radi, že kompletnú opravu tohto mosta sa nám podarilo zrealizovať ešte v tomto roku,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Zrekonštruovaný most v BrzotíneStavebné práce na moste cez rieku Slaná v Brzotíne trvali päť mesiacov a ukončené boli 3. decembra 2019. Zhotoviteľom stavených prác je spoločnosť EUROVIA SK, a.s. Oprava tohto mosta stála viac než 385 000 eur, kraj ju financoval z úveru z Európskej investičnej banky.

 „Oprava mosta vzhľadom na jeho roky trvajúci dezolátny stav bola viac ako nevyhnutná. Na moste bola zároveň dlhodobo poškodená časť zábradlia a chodník pre peších tým pádom nebol dostatočne chránený, čo zvyšovalo nebezpečenstvo úrazu,“ povedala zástupkyňa starostu obce Brzotín Karin Bodnárová

V čase stavebných prác museli občania pri výjazde z obce v smere na Rožňavu využívať obchádzku opačným smerom na obec Slavec, čo im predĺžilo cestu o 4 kilometre. „Oprava mosta a jeho sprejazdnenie je preto veľmi pozitívnou a vítanou zmenou nielen pre obyvateľov obce Brzotín, ale aj pre obyvateľov susednej obce Kružná, ktorí pri výjazde z obce nemajú inú možnosť, ako využiť tento most,“ dodala Bodnárová.  

Zrekonštruovaný most v BrzotíneRekonštrukčné práce spočívali v odstránení zábradlia, poškodených ríms, vrstiev vozovky, krycej vrstvy hydroizolácie i izolácie samotnej, spádového betónu až po nosníky. Most v Brzotíne je tak prvým cestným mostom na Slovensku, kde sa využila priamo pojazdná hydroizolácia. Okrem toho sa tento materiál využil len pri výstavbe cyklomosta v Bratislave. Tento materiál by mal byť kvalitnejší a trvácnejší, bežne sa využíva pri opravách mostov napríklad v Nemecku.

Kraj plánuje do opráv mostov výraznejšie investovať aj v roku 2020. Na poslednom rokovaní zastupiteľstva KSK 9. decembra 2019 bol schválený rozpočet na budúci rok, v rámci ktorého župa na výstavbu cyklistickej infraštruktúry, správu, údržbu a opravy ciest a mostov v kraji  vyčlenila 38 000 000 eur. Z toho najväčšiu položku tvoria práve opravy mostov. Kraj ich v budúcom roku plánuje zrekonštruovať 22.

„Na jeseň tohto roku sme zároveň začali s realizáciou mimoriadnych kontrol na mostoch konštruovaných z nosníkov typu „Vloššák“. Takúto konštrukciu mal aj most v Krivošťanoch pri Strážskom, ktorého časť sa v októbri odtrhla. V kontrolách budeme pokračovať aj v roku 2020, a ak sa ukáže, že tieto mosty sú vo veľmi zlom stave, budú sa ich opravy realizovať prioritne,“ dodáva predseda KSK Trnka.

Autor/zdroj: JUDr. Anna Terezková
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 20.12.2019 15:00
Upravené: 06.12.2021 17:16

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001