Košický kraj pokračuje v opravách ciest

V tomto roku je na opravy, rekonštrukcie a údržbu mostov a ciest II. a III. triedy vyčlenených 49 miliónov eur.

Košický samosprávny kraj (KSK) vlastní takmer 2-tisíc kilometrov ciest, z toho v zlom technickom stave je takmer tretina z nich. „V minulom roku sa nám podarilo opraviť viac ako 70 kilometrov ciest vo všetkých okresoch kraja, čo je trikrát viac, ako rok pred tým,“ informoval predseda KSK Rastislav Trnka.

S opravami výtlkov už Správa ciest KSK začala. Rozsiahlejšie opravy a rekonštrukcie budú realizovať od druhej polovice marca. „Z úveru z Európskej investičnej banky chceme zrekonštruovať 3 mosty a viac ako 40 kilometrov ciest za takmer 21 miliónov eur. Finančne najnákladnejšou bude rekonštrukcia povodňami poškodených ciest v okrese Košice-okolie v celkovej dĺžke takmer 22 kilometrov,“ uviedol Trnka. Ide o cesty medzi Kysakom a Malou Lodinou, Kostoľanmi nad Hornádom, Družstevnou pri Hornáde, Trebejovom a Obišovcami za viac než 2 milióny eur. „Okrem toho dostanú nový šat okrem iných úsekov aj cesty medzi obcami Boliarov-Bačkovík, v intraviláne Spišskej Novej Vsi, spojka do Letanoviec, cesta medzi Bajanmi a Lekárovcami, medzi Malým Ruskovom a Plechoticami, Zemplínskym Jastrabím a Cejkovom ako aj v obci Drnava a spojka do Čučmy,“ uviedol riaditeľ Správy ciest KSK Jozef Rauch.

Z vlastných zdrojov vyčlenil kraj viac než 12 miliónov eur. Z nich chce väčšinu investovať do rekonštrukcie mostov. Opravy sa dočká napríklad most cez rieku Laborec pri Michalovciach aj pri Vojanoch, most cez rieku Slaná v Brzotíne, aj most cez rieku Hnilec pri Gelnici. „S rekonštrukciami viacerých mostov sme začali už v minulom roku, dokončiť by sme ich chceli hneď, ako to počasie dovolí. Ide napríklad o most cez Olšavu za Olšovanmi, most za Veľkými Raškovcami, či most cez rieku Ondava pri Sirníku,“ doplnil riaditeľ.

Šesť ciest chce kraj opraviť z eurofondov v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu. V tomto roku chce zrealizovať opravu cesty od obce Spišské Vlachy po Spišskú Novú Ves, ďalšie úseky by mali byť dokončené až o rok.

Už vlani začal kraj opravovať cesty technológiou tzv. studeného asfaltovania, ktorá je o 40 % lacnejšia, ako klasická asfaltová zmes. V tomto roku chce na opravy využiť aj tzv. mikrokoberec, ktorý je tiež o tretinu lacnejší. „Tieto technológie majú porovnateľnú kvalitu, ako štandardné asfaltovanie. Využívajú sa najmä v extravilánoch a rovinatých terénoch. Vďaka úspore financií vieme opraviť väčšie množstvo ciest,“ uzavrel Rauch.

Príloha č. 13 z rozpočtu KSK - Rozpis rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2019 v programe Komunikácie

Autor/zdroj: JUDr. Anna Činčárová
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 06.03.2019 13:00
Upravené: 06.12.2021 16:49

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001