Opravy krajských ciest sú v plnom prúde

Za sedem mesiacov tohto roka Správa ciest Košického samosprávneho kraja (KSK) opravila a zrekonštruovala takmer 30 kilometrov ciest, čo je o 5 kilometrov viac ako za celý minulý rok a o 8 viac než pred dvoma rokmi. Vďaka novej technológií, ktorú začal kraj na tieto účely používať, je už teraz takmer isté, že na nákladoch ušetrí zhruba 40 percent, ktoré môže využiť na opravy a rekonštrukcie ďalších ciest.

Košický samosprávny kraj je vlastníkom 1 957 kilometrov ciest II. a III. triedy a  658 mostných objektov. V tomto roku chce na ich opravu, rekonštrukciu a údržbu investovať 43 miliónov eur. Kvôli tomu, aby rekonštrukcie vozoviek čo najmenej strpčovali každodenný život obyvateľov, ich veľká časť prebieha práve v lete, kedy je premávka na nich menej frekventovaná, než v iných mesiacoch.

„V havarijnom stave máme zhruba 60 kilometrov  ciest II. a III. triedy. Snažíme sa predovšetkým  sústrediť na tie úseky, ktoré sú v nevyhovujúcom stave a na ktoré nám prichádza najviac podnetov od obyvateľov,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.

Pred letnými prázdninami bola slávnostne otvorená zrekonštruovaná Kopanecká cesta, ktorá spája južnú časť Národného parku Slovenský raj so severom. Do opravy komunikácie III. triedy investoval Košický samosprávny kraj 497-tisíc eur. Zrekonštruovať sa podarilo aj časť Pačanského kopca medzi okresmi Rožňava a Gelnica. V júli prešli rekonštrukciou vozovky Bačkovík-Čakanovce, Kecerovský Lipovec a Vyšná Hutka, nachádzajúce sa v okrese Košice-okolie. „Všetky tieto cesty boli vo veľmi zlom stave kvôli rozpadu krytu vozovky, poškodeným krajniciam a početným výtlkom. Zároveň bol opravený oporný múr v obci Slivník v trebišovskom okrese a oporný múr Markušovce v okrese Spišská Nová Ves,“ dodal predseda KSK.

V prázdninových mesiacoch sa rozbehli rekonštrukčné práce na mostoch za obcou Péder v okrese Košice-okolie a tiež pred obcou Zatín v okrese Trebišov. Obidva boli v nevyhovujúcom stave a ich oprava pokračuje aj v auguste. Ukončená bola oprava cesty pri jazere Uhorná v okrese Gelnica a práce pokračujú na stavbe zosuv nad priepustom Nový Salaš v okrese Košice-okolie.

Opráv sa dočká aj kritický úsek od obce Kostoľany nad Hornádom po Obišovce a cesta z obce Kysak do Veľkej Lodiny. „Na tieto komunikácie dostávame množstvo sťažností od občanov. Ich rekonštrukciu pokryje kraj z úveru Európskej investičnej banky, pričom oprava obidvoch ciest bude stáť približne 2 033 000 eur. Verím, že to prispeje k lepšiemu komfortu vodičov a obyvateľov okresu Košice – okolie,“ informoval R. Trnka.

Krajskí poslanci budú na najbližšom zastupiteľstve, 27. augusta rozhodovať aj o prvej úprave rozpočtu KSK na rok 2018, v rámci ktorej sa ráta s vyčlenením financií na rekonštrukciu cesty v obci Letanovce, a to vo výške 1 051 700 eur.

Na opravy ciest používal doteraz kraj prevažne asfaltobetón.  V tomto roku začal vo väčšej miere používať technológiu tzv. studeného asfaltovania ako aj technológiu penetračného makadamu. Pri technológii studeného asfaltovania ide o spôsob úpravy povrchu vozovky v rámci ktorého sa vrchná vrstva emulzného náteru cesty zasypáva drobným kamenivom, vďaka ktorému sa na kolesá áut nelepí asfalt. Následne sa kamienky zajazdia do povrchu vozovky cesty. Tento proces trvá od jedného do troch týždňov, v závislosti od počasia  a intenzity dopravy. Drvené kamenivo vrchnej vrstvy, ktoré zostane nespojené so spodnou vrstvou sa po dohutnení náteru odstráni zametacím vozidlom. Takto opravované cesty sú označené dočasným dopravným značením, ktoré upozorňuje vodičov na nebezpečenstvo odlietania inertného materiálu. Toto označenie ostáva určitý čas aj po dokončení rekonštrukcie vozovky, nakoľko môžu aj krátko po nej spod kolies odlietavať drobné kamienky. Za dočasné zníženie komfortu dopravy sú vodiči odmenení aj tým, že sa kolesá ich áut  budú na takto opravenej ceste v zime menej šmýkať. Technológia penetračného makadamu sa používa v extravilánoch, napríklad v kopcovitých horských terénoch, a to najmä kvôli tomu, že povrch vozovky robí drsnejším a v zime sa cesta menej šmýka.

Ďalšou výhodou penetračného makadamu je 40 percentná úspora financií. Ušetrené peniaze použije kraj na opravy a rekonštrukcie ďalších ciest.

Rekonštrukcie realizované v mesiacoch júl - august:
Názov úseku Druh úpravy Náklad v € s DPH
Bidovce – Čakanovce - Bačkovík náter 130 500
Kecerovský Lipovec spojka náter 18 500
Vyšná Hutka spojka náter 65 400
Uhorná – Krásnohorské Podhradie penetračný makadam 120 000
Most cez stojacu vodu za obcou Péder rekonštrukcia mosta 75 540
Most cez bažinu za obcou Zatín rekonštrukcia mosta 87 960
Zosuv oporného múra vedľa cesty III/3374 - Slivník oporný múr 82 440
Rekonštrukcia oporného múra Markušovce oporný múr 42 500
Zosuv nad priepustom Nový Salaš stabilizácia po zosuve 161 100

Autor/zdroj: JUDr. Anna Činčárová
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 16.08.2018 13:00
Upravené: 06.12.2021 16:22

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001