Začali sa práce na stabilizácií svahu na ceste medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi

Na ceste III/3460 medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi, ktorá je oficiálnou obchádzkovou trasou počas uzávierky mosta cez Ružín, sa začali práce na stabilizácii dvoch zosuvných miest.

Kvôli stavebným prácam bude od 9. júna 2017 do 9. júla 2017 obmedzená doprava s čiastočným uzatváraním jedného jazdného pruhu a v prípade potreby uzatváraná cesta na interval maximálne 15 minút. Organizácia dopravy bude zabezpečená dočasným dopravným značením a regulovaním dopravy. Informovala o tom Správa ciest KSK.

„Stavebné práce sa budú robiť na dvoch zosuvných miestach postupne, aby sme úplne neobmedzili dopravu na ceste, ktorá slúži ako obchádzková trasa pre vozidlá do 3,5 tony. Stavebné práce budú prebiehať s čiastočnou uzávierkou cesty, s dočasným dopravným značením, ktoré odsúhlasil Dopravný inšpektorát Policajného zboru Košice okolie. Vzhľadom na šírkové pomery cesty sú podmienky realizácie náročné. Doprava bude počas prác usmerňovaná regulovčíkmi,“ informovala investičná námestníčka riaditeľa Správy ciest KSK Gabriela Pelikánová. Vodiči by preto počas prác mali rátať so zdržaním, dodržiavať vyznačené dopravné značenie a rešpektovať pokyny pracovníkov zabezpečujúcich riadenie dopravy.  

Predmetom stavebných úprav je stabilizovanie cesty III/3460 a osadenie bezpečnostných záchytných zariadení  - zvodidiel. Za obcou Obišovce v smere na Ruské Pekľany  (hraničné územie Košického a Prešovského samosprávneho kraja) sa budú spevňovať a stabilizovať dve bodové zosuvné miesta: prvý s dĺžkou 60 metrov a druhý dlhý 20 metrov. Zosuvy sa prejavujú trhlinami, poklesmi a deformáciami cestného telesa a bezpečnostných prvkov – zvodidiel.

Keďže ide o frekventovaný úsek cesty, slúžiaci ako obchádzková trasa, bolo treba zvoliť vhodnú stavebnú konštrukciu a stavebné postupy, aby bola doprava na tejto ceste obmedzená v minimálnom rozsahu. „Správa ciest KSK  preto navrhla stabilizáciu formou štetovníc - stenou tvorenou radom oceľových pilót,“ vysvetlila Gabriela Pelikánová. Súčasťou prác bude postupne odstránenie asfaltových krytov a prípadných podkladových betónov v miestach zosuvov; zarezanie; výkopy a odvoz nestabilných zemín a podkladov cestného telesa; zabaranenie oceľových tyčí; vytvorenie strateného debnenia z trapézového plechu; betonáž opornej steny; zásypy za opornou stenou so zhutnením; vytvorenie rímsy z betónu; osadenie zvodidiel do betónovej rímsy a pokládka asfaltov.

Náklad stavby sú 74 tisíc eur, zhotoviteľom je spoločnosť Tris s.r.o Košice. Práce budú vykonávané v súčinnosti so SC KSK priebehu mesiaca jún.

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 12.06.2017 08:00
Upravené: 06.12.2021 15:35

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001