Úrad pre verejné obstarávanie ukončil kontrolu

Správa ciest Košického samosprávneho kraja (SC KSK) ako kontrolovaný subjekt v utorok 6. júna dostala písomné rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie týkajúce sa konania o preskúmaní úkonov pred uzavretím zmluvy na predmet nadlimitnej zákazky „Odstránenie havarijného stavu mosta II/547 020 Ružín – rekonštrukcia“.

Pre Košický kraj a hlavne pre obyvateľov dotknutého regiónu je to veľmi priaznivá a veľmi netrpezlivo očakávaná správa.

Na základe tohto rozhodnutia bude môcť Správa ciest KSK pokračovať v procese verejného obstarávania formou priameho rokovacieho konania, pri ktorom boli oslovené tri renomované spoločnosti so skúsenosťami v budovaní mostov: Inžinierske stavby, a. s., EUROVIA SK, a.s., STRABAG s.r.o. Riaditeľ Správy ciest KSK zvolá výberovú komisiu, ktorá otvorí obálky s cenovými ponukami troch oslovených firiem. S víťazným zhotoviteľom bude podpísaná zmluva. O presnejších termínoch odovzdania staveniska, predpokladanom začiatku a konci rekonštrukcie, ako aj o cene bude možné hovoriť po tom, ako bude známy víťaz súťaže.

 

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 06.06.2017 08:30
Upravené: 06.12.2021 15:33

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001