Špeciálny stavebný úrad vydal kolaudačné rozhodnutie

Košický samosprávny kraj (KSK) ako špeciálny stavebný úrad pre stavby mestských dráh vydal v utorok 19. decembra kolaudačné rozhodnutie na  líniovú stavbu:“ Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice na úseku Komenského ulice medzi Námestím Maratónu mieru a obratiskom na Havlíčkovej ulici.

Išlo o komplexnú modernizáciu električkovej trate v úseku od križovatky ulíc Námestie Maratónu mieru – Strojárenská – Komenského, po obratisko Havlíčkova a výstavbu novej meniarne na Havlíčkovej ulici. Modernizácia pozostávala z realizácie novej konštrukcie električkového spodku a zvršku, vrátane odvodnenia. Boli zrealizované nové nástupiská električkových zastávok, osadené prístrešky, trakčné vedenie, zabezpečovacie a oznamovacie zariadenia, úprava cestnej svetelnej signalizácie s prvkami preferencie električkovej dopravy a dynamického riadenia a iné súvisiace technologické zariadenia.

Prevádzkovateľom električkovej dráhy a jej súčastí je Dopravný podnik mesta Košice, ktorý je povinný trvalo udržiavať dráhu v prevádzkyschopnom stave, starať sa o údržbu dráhy v súlade s platnými právnymi predpismi. Podľa informácií DPMK na tomto úseku začnú električky premávať vo štvrtok 21. decembra.

Rozhodnutie o kolaudácii je zverejnené na Úradnej tabuli KSK

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 20.12.2017 15:25
Upravené: 06.12.2021 16:06

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001