Požiadavke na pontónový most nemožno vyhovieť

Predseda Krízového štábu - prednosta Okresného úradu Košice Jozef Lazár v stredu 22. februára 2017 na zasadaní informoval členov krízového štábu o liste, ktorým Kancelária ministra obrany SR reaguje na možnosť použitia pontónového mosta na Ružíne.

Ministerstvo obrany SR odpovedalo na žiadosť prednostu Okresného úradu Košice o stanovisko k vybudovaniu pontónového mosta ako náhradného premostenia vodnej stavby Ružín počas rekonštrukcie súčasného mosta.

Vychádzajúc zo záverov rekognoskácie a výsledkov analýzy Ministerstvo obrany SR oznámilo, že s prihliadnutím na riziko ohrozenia bezpečnosti pri používaní náhradného premostenia alebo prepravy, závislosť od vplyvov počasia, vysokú finančnú náročnosť a obmedzenie plnenia úloh ozbrojených síl SR v rámci domáceho ako aj medzinárodného krízového manažmentu a prioritných úloh, ktoré im vyplývajú zo zákona, požiadavke na vybudovanie pontónového mosta nemožno vyhovieť.

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.02.2017 16:00
Upravené: 03.12.2021 09:23

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001