Počas leta vysprávky za milión

Správa ciest Košického samosprávneho kraja počas leta robí v rámci prevádzky veľkoplošné vysprávky povrchu vozoviek a dvojvrstvové nátery spolu na vyše 20 km ciest prevažne III. triedy. Spolu ide o plochu 115 200 m² a celkové náklady 1 040 800 eur s DPH. Na tieto opravy má Správa ciest KSK schválené finančné krytie.

Veľkoplošné vysprávky povrchu vozoviek budú na celkovej dĺžke 12,595 km, ide o plochu 74 000 m². Náklady sú 818 320 eur s DPH,. Všetkých 18 úsekov by malo byť zrealizovaných do konca leta.

V pôsobnosti strediska Michalovce sa bude opravovať jeden úsek Ložín – Bánovce nad Ondavou.

V pôsobnosti strediska Moldava nad Bodvou sedem úsekov: Žírovce – spojka, intravilán obce Žarnov, Ploské – Ortáše, Nižná Hutka – intravilán, Vajkovce – intravilán, Valaliky - Kokšov - Bakša intravilán, Mokrance - spojka, extravilán - 2.úsek

V pôsobnosti strediska Rožňava štyri úseky: prieťah obcou Brzotín, Ardovo spojka, Plešivec – Licince, Kružná – spojka.

V pôsobnosti strediska Spišská Nová Ves dva úseky: Opátka – spojka, Rudňany- Poráč

V pôsobnosti strediska Trebišov štyri úseky: Lastovce intravilán – obec, Zemplínske Hradište- príjazdová, Somotor - Vécs intravilán, ul. Pribinova  Trebišov

Okrem veľkoplošných vysprávok položia cestári dvojvrstvové nátery na 7,7 km ciest, na ploche 41 200 m². Náklady na tento druh opravy dosiahnu 222 480 eur s DPH. Budú sa robiť na úsekoch  Jenkovce – Bežovce, Kecerovce – Opiná, Cejkov - križovatka Zemplín, Boľ – Vojka.

Aktuálne najväčšou investíciou v kraji je rekonštrukcia mosta cez vodnú nádrž Ružín medzi Košickou Belou a Veľkým Folkmarom. https://web.vucke.sk/sk/kompetencie/doprava/most-ruzin/

 

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 20.07.2017 14:30
Upravené: 06.12.2021 15:40

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001