Otvorenie mosta je podmienené splnením všetkých legislatívnych podmienok

Práce na odstránení havarijného stavu mosta Ružín v týchto dňoch vrcholia. Ak zaťažovacia skúška dopadne dobre a stavebný úrad vydá kolaudačné rozhodnutie, prvé autá by cez most mohli prejsť 10. decembra.

Koncom minulého týždňa položili na most asfaltové vrstvy vozovky a pripravili osadenie zvodidiel. Pracovníci spoločnosti Strabag s.r.o., ktorá je zhotoviteľom stavby, aktuálne pracujú na ukončení chodníkov, osadení zvodidiel, odstránení pomocných lávok a umiestnení vodovodného potrubia. Zhotoviteľ predpokladá, že v stredu 29. novembra sa uskutoční zaťažovacia skúška mosta. Ďalší postup bude závisieť od výsledkov tejto skúšky.

Po odovzdaní stavby bude nasledovať kolaudácia. Zároveň zasadne krízový štáb, ktorý od vyhlásenia mimoriadnej situácie 12. decembra 2016 koordinuje všetky činnosti súvisiace so zmierňovaním dôsledkov havarijného stavu. Ak budú splnené všetky náležitosti, ktoré vyžaduje platná legislatíva, most cez Ružín bude otvorený pre dopravu v nedeľu 10. decembra. Prvý autobus prímestskej autobusovej dopravy by mal prejsť po moste 10. decembra 2017 o 4:45 hod. ráno.

Spoje prímestskej autobusovej dopravy podľa nového grafikonu už počítajú s linkami, ktoré budú prechádzať po moste a opätovne spoja krajské mesto s Hnileckou a Hornádskou dolinou.

 

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 27.11.2017 16:00
Upravené: 06.12.2021 15:56

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001