Kľúčový bod rekonštrukcie mosta Ružín – oceľové laná sú už predpäté

Rekonštrukcia mosta nad vodnou nádržou Ružín dospela do kľúčového bodu. Zhotoviteľ - spoločnosť Strabag, s. r. o. – ukončil práce na predpínaní oceľových lán, vďaka čomu je most staticky zabezpečený.

Na kontrolnom dni vo štvrtok 14. septembra zástupcovia zhotoviteľa informovali o doterajších prácach, ktoré sa v prevažnej miere robili vo vnútri mostného telesa, no boli rozhodujúce pre celkový výsledok.  

„Vo štvrtok ráno boli ukončené práce na predpínaní káblov. Tomuto procesu predchádzala príprava, pri ktorej dvadsať ľudí pracovalo hlavne vnútri mosta, v jeho komorách. Robili nízkotlakové injektáže a betonáže zvislých nosných konštrukcií, montáž oceľových konštrukcií – tzv. deviátorov, ktoré sú viditeľné aj pri pohľade zvonku, pripravovali montáž chráničiek, do ktorých následne nastrkávali oceľové laná. Tieto oceľové laná včera a dnes predpínalo sedem odborných pracovníkov so špeciálnou technikou. Toto bol najviac očakávaný moment v doterajšej rekonštrukcii, pretože sme nevedeli, ako budú reagovať laná a celá pôvodná konštrukcia. Na moste boli preto dočasne prerušené všetky ďalšie práce,“ povedal na kontrolnom dni stavbyvedúci Viktor Kanda.  

Na obidvoch stranách mosta sú po štyri otvory, v ktorých sú v chráničkách umiestnené oceľové káble. Po dva prostredné vo vodorovnom smere a po dva vonkajšie prechádzajúce cez deviátory. Každý z týchto ôsmich zväzkov tvorí 15 lán, každé jedno lano sa skladá zo siedmich oceľových prameňov. Po premeraní parametrov príde na rad ešte betónová injektáž v chráničkách.

„Práce postupujú podľa harmonogramu. Po tejto rozhodujúcej etape sa práce z vnútra mosta presunú na jeho povrch, takže ich bude vidieť aj voľným okom,“ spresnil Viktor Kanda. Doteraz boli pracovníci zhotoviteľskej firmy skrytí v mostnom telese a okoloidúci tak mohli mať dojem, že na moste sa nič nedeje. Opak je však pravdou. Rekonštrukcia má za sebou najdôležitejšiu etapu, pri ktorej sa obnovila statika, most získal pôvodné vlastnosti.

„Teraz budú nasledovať klasické mostárske práce. Budeme inštalovať dočasnú lávku, aby sme mohli začať s prípravou debnenia ríms a ďalších častí na telese mosta. Zatiaľ ide všetko podľa plánov, ale v ďalších týždňoch budeme potrebovať aj priazeň počasia, pretože v jesenných dňoch môžu problémy spôsobiť dlhotrvajúce dažde alebo výraznejšie ochladenie,“ dodal stavbyvedúci.  

„Motoristi počas rekonštrukcie využívajú účelovú lesnú komunikáciu medzi Opátkou a Zlatníkom. Počas leta boli niektoré úseky na nej rozšírené a vyasfaltované. S ďalšími prácami už nepočítame. Správa ciest KSK sleduje stav tejto komunikácie a v prípade potreby zabezpečí jej údržbu,“ doplnil vedúci odboru dopravy Úradu KSK Ladislav Olexa.   

Odbor dopravy zabezpečuje aj fungovanie prímestskej dopravy, na ktorú sa počas rekonštrukcie sústredil záujem cestujúcich z dotknutého regiónu. „V spolupráci so Železnicami Slovenskej republiky a jednotlivými samosprávami pracujeme na rozšírení a skvalitnení predstaničných priestorov v Krompachoch a v Margecanoch, ktoré sa stali dôležitými uzlami. V Margecanoch bola osadená informačná tabuľa o príchodoch vlakov na vonkajšej fasáde železničnej stanice, aby sa zlepšila informovanosť cestujúcich ale aj vodičov autobusov, ktorí zabezpečujú prípoje k vlakovým spojom,“ vysvetlil Ladislav Olexa. „Už teraz pripravujeme nábeh budúceho cestovného poriadku po kolaudácii mosta a jeho uvedení do prevádzky v pôvodnom rozsahu.“

Práce na rekonštrukcii mosta realizuje stavebná spoločnosť STRABAG s.r.o. za zmluvnú cenu 1,65 milióna eur. Práce by mali byť ukončené začiatkom decembra tohto roka.

 

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 14.09.2017 14:30
Upravené: 06.12.2021 15:52

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001