Dva úseky v stúpaniach dostali asfalt

Na účelovej lesnej ceste medzi Opátkou a Zlatnikom pribudla na dvoch úsekoch v stúpaní asfaltová vrstva. Správa ciest KSK dôrazne žiada vodičov, aby dodržiavali obmedzenie hmotnosti a predišli tak poškodzovaniu dočasnej komunikácie.

Pôvodný stav cestyV minulých dňoch na úprave účelovej cesty intenzívne pracovali cestári. Výrazné oteplenie spôsobilo, že cesta bola plná blata a vody. Situáciu riešili okamžite. Boli navezené a zhutnené ďalšie vrstvy hrubého kameniva, jemného kameniva a vo štvrtok 16. februára bola položená aj vrstva asfaltového krytu v dĺžke 2 x 170 bm v úsekoch s najväčším stúpaním od Opátky. S prácami sa bude priebežne pokračovať podľa potreby aj v ďalších týždňoch, tak ako to umožní počasie.

Na zmiernenie následkov uzávierky mosta bolo na túto účelovú cestu vyčlenených z rozpočtu KSK spolu 213 tisíc eur. Tieto prostriedky sa postupne používajú na všetky práce.

Úprava cesty„Na ceste je dopravnými značkami obmedzená hmotnosť na 2 tony. Dôrazne žiadame vodičov, aby toto obmedzenie rešpektovali v záujme všetkých motoristov, ktorí cestu využívajú. Prejazd nákladných áut by najmä pri postupnom otepľovaní mohol veľmi rýchlo zhoršiť aktuálny stav cesty, ktorá nie je na takú záťaž budovaná,“ upozorňuje riaditeľ Správy ciest KSK Zoltán Bartoš. Správa ciest KSK bude robiť ďalšie opatrenia, aby odhalila vodičov, ktorí nerešpektujú obmedzenia.

Úprava cestyPráce na lesnej účelovej komunikácii medzi Opátkou a Zlatnikom sa robia od decembra minulého roka, keď bola vyhlásená mimoriadna situácia. Na zmiernenie následkov havarijného stavu mosta Správa ciest KSK okamžite zabezpečila realizáciu stavebných prác na úprave účelovej lesnej komunikácie medzi Opátkou a Zlatníkom dlhej 3,8 km, ktorá má slúžiť na nevyhnutné dopravné spojenie pre obyvateľov obce Opátka smerom ku Košickej Belej.

Asfaltovaný úsek cestyPostupne sa robili stavebné úpravy poľnej cesty so zhutnením, dával sa podklad hrubého drveného kameniva s rozprestretím po zhutnení v hrúbke 150 mm. Medzi ďalšími prácami bola pokládka asfaltového recyklátu s rozprestretím po zhutnení v hrúbke 50 mm, ale aj zhotovenie priepustu. Správa ciest KSK zabezpečuje vlastnými kapacitami tiež osadenie cestných smerových stĺpikov, úpravy nerovností povrchu komunikácie v dňoch s teplotami nad nulou, navozenie a nakládku kameniva, úpravu terénu rýpadlom a UDS, úpravu výjazdu na Opátku cez potok.

Asfaltovaný úsek cestyPrejazdnosť v zimnom období zabezpečuje Správa ciest KSK. V rámci každodenných kontrol dočasného dopravného značenia vyznačujúceho obchádzkovú trasu, kontroluje Správa ciest KSK aj stav obslužnej komunikácie Opátka – Zlatník. Na základe výsledkov kontroly je zimná údržba obslužnej komunikácie zabezpečovaná posýpacím vozidlom, alebo traktorom s radlicou a posýpacím prídavným zariadením. Na nevyhnutnú dobu sa v takom prípade cesta uzatvára. Pre vodičov prechádzajúcich obslužnou komunikáciou sú popri účelovej komunikácii v najstrmších úsekoch zriadené aj samoobslužné skládky posypového materiálu. Po skončení zimného obdobia budú zrealizované aj ďalšie úpravy na zlepšenie stavebného stavu s cieľom zvýšenia bezpečnosti a spevnenia povrchu.

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 17.02.2017 13:30
Upravené: 03.12.2021 09:22

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001