Zimnú údržbu zabezpečuje v kraji 14 výkonných pracovísk správy ciest

Začiatok zimnej služby na cestách je úzko spätý s vývojom počasia, prvým snehom, prvou tvorbou námrazy, či poľadovice. Napriek tomu, že oficiálne zimné obdobie sa na cestách začína 1. novembra a končí 31. marca nasledujúceho roka, cestári musia byť pripravení na príchod zimy už v októbri, ako aj na sneženie a nulové teploty v mesiaci apríl.

Akonáhle meteorológovia hlásia pokles teplôt na hodnoty okolo nula stupňov Celzia, Správa ciest KSK sleduje vývoj poveternostnej situácie aj za pomoci 38 meteostaníc rozmiestnených na cestách na celom území kraja. K prvým zásahom zimnej údržby dochádza obvykle na vyššie položených cestách v pôsobnosti stredísk Spišská Nová Ves, Rožňava a Moldava nad Bodvou. V tomto roku v rámci začínajúcej zimnej sezóny posýpacie vozidlá Správy ciest KSK prvýkrát zasahovali už 4. októbra v noci, keď bolo nutné posypať cestu cez horský priechod Dobšinský kopec.

Správa ciest KSK má na zabezpečenie úloh zimnej údržby ciest k dispozícii vlastnú techniku: 65 sypačov, 23 traktorov, 6 autogrédrov, 8 snehových fréz, 27 nakladačov, 6 nákladných áut s pluhom. Na jednotlivých pracoviskách je pripravených vyše 3600 ton chemického posypového materiálu a 15 600 ton inertného posypového materiálu rôznych frakcií, pričom z celkového počtu 65 sypačov je posýpacími nadstavbami už momentálne vybavená polovica z nich. Zároveň pre kalamitné situácie má SC KSK uzatvorené zmluvy na poskytnutie techniky externými dodávateľmi.

Najväčšie zimné výkony, ako aj najvyššie náklady si nevyžadujú snehové dni, ale najmä dni, ktoré sa teplotne pohybujú okolo nuly. Vtedy sa za pomerne krátky čas vytvára poľadovica hlavne na tienistých miestach a v blízkosti vodných tokov a nádrží. Povrchy ciest môžu byť nebezpečné aj v okolí umelo zasnežovaných lyžiarskych svahov, ako aj v priemyselných zónach v blízkosti chladiarenských veží, čo je následok sadajúcej a primŕzajúcej vodnej pary. Na takéto kritické miesta upozorňuje aj dopravná značka A9 – Sneh alebo poľadovica.

Správa ciest KSK zabezpečuje zimnú údržbu 1922 km ciest II. a III. triedy a na základe zmluvy so Slovenskou správou ciest a Národnou diaľničnou spoločnosťou aj ďalších 264 km ciest I. triedy v okresoch Michalovce, Rožňava a Trebišov. Zimná údržba ciest je zabezpečovaná z 14 výkonných pracovísk rozmiestnených po celom Košickom kraji, riadených z 5 oblastných dispečingov, v ktorých bola 1. novembra 2016 už aktivovaná stála dispečersko-spravodajská služba. Jednotlivé výkonné zložky SC KSK prešli na nepretržitú 24-hodinovú prevádzku, vrátane dní pracovného voľna a štátnych sviatkov.

„Aj na začiatku aktuálneho zimného obdobia upozorňujeme vodičov na opatrnosť a ohľaduplnosť pri jazde, na prispôsobenie štýlu jazdy zimným podmienkam. Počasie je v zime vážny protihráč. Ani pri plnom nasadení techniky a zamestnancov nie je možné jedným výjazdom k všeobecnej spokojnosti ošetriť cesty v celom Košickom kraji. Účastníkom cestnej premávky pripomíname nutnosť prezutia zimných pneumatík. Je to v záujme ich vlastnej bezpečnosti, ale aj v záujme plynulej a bezpečnej cestnej premávky,“ pripomína riaditeľ Správy ciest KSK Zoltán Bartoš.

Prevádzkovateľov nákladnej dopravy aj ostatnú cestujúcu verejnosť Správa ciest KSK upozorňuje na zákaz chemického posypu horských prechodov Soroška a Dobšinský kopec v zmysle Operačného plánu Slovenskej správy ciest. Z tohto dôvodu v prípade sneženia, ako aj v prípade tvorby poľadovice, môžu byť tieto úseky ciest uzatvorené pre nákladnú dopravu na nevyhnutné časové obdobie potrebné na zásah údržby.

Autor/zdroj: SC KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 09.11.2016 15:38
Upravené: 24.11.2021 13:58

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001