Opatrenia na zmiernenie dôsledkov uzavretia mosta

Na zmiernenie dôsledkov havarijného stavu mosta Ružín boli bezodkladne prijaté nasledovné opatrenia:

Správa ciest KSK zabezpečuje úpravu lesnej účelovej cesty medzi Zlatníkom a obcou Opátka, aby zmiernila následky, ktoré spôsobila uzávierka mosta Ružín pre obec Opátka. Lesná účelová cesta Zlatník – Opátka je v štádiu úprav, avšak je prejazdná na vlastnú zodpovednosť.

V rámci monitorovania obchádzkových trás, súvisiacich s uzatvorením mostu cez Ružín, bude SC KSK priebežne zabezpečovať ich zjazdnosť. Kvôli náročnému terénu obslužnej komunikácie slúžiacej pre obyvateľov obce Opátka bude monitoring a z neho vyplývajúce prípadné zásahy vykonávať len za dobrej viditeľnosti. Počas prejazdu vozidla SC KSK touto komunikáciou cestári úsek z oboch strán uzatvoria. Vodičom smerujúcim do Opátky, alebo z Opátky po účelovej lesnej komunikácie odporúča správa ciest použiť protisklzové reťaze.

Obchádzková trasa Margecany – Sedlice – Ruske Pekľany - Obišovce – Košice je k dispozícii pre osobné motorové vozidla. Rekonštrukcia úseku na území Košického kraja pri Obišovciach bola dokončená 16. decembra. Dĺžka uvedenej obchádzkovej trasy je 49,5 km. Pôvodná trasa cez most Ružín – Jahodná – Košice je 38,6 km, číže obchádzka je dlhšia o 10,9 km. Trasa cez Obišovce Lemešany po diaľnici D1 do Košíc je 50,9 km, číže oproti pôvodnej trase je dlhšia o 12,3 km.

Prehľad dĺžky obchádzok pre osobné motorové vozidlá:

Trasa Margecany - Košická Belá – Jahodná - Košice 38,6 km

Trasa Margecany – Klenov - Obišovce - Družstevná pri Hornáde - Košice 49,5 km (rozdiel oproti ceste cez Košickú Belú +10,9 km)

Trasa Margecany – Klenov – Obišovce - diaľnica D1 - Košice 50,9 km (rozdiel oproti ceste cez Košickú Belú +12,3 km)

 

 

 

 

 

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 28.12.2016 16:00
Upravené: 24.11.2021 13:59

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001