Autobusová doprava je prispôsobená uzávierke mosta

Uzávierka mosta cez Ružín medzi Košickom Belou a Veľkým Folkmárom pre vozidlá s hmotnosťou vyššou ako 3,5 tony ovplyvnila aj prímestskú autobusovú dopravu.

Spojenie Spiša a Hnileckej doliny s Košicami pravidelnou autobusovou dopravou je po uzávierke mosta zabezpečené prestupmi v Krompachoch a Margecanoch prispôsobením k železničnej doprave.

Doprava medzi Košickou Belou a Košicami je v súčasnosti stanovená po dohode s obcami v rozsahu a vo zvyčajných časových polohách. Spoje zachádzajú až k mostu cez Ružín.

Dopravná obsluha obce Opátka, je aktuálne zabezpečená dopravným spojením na dvoch stranách mosta. Prioritou je dokonalý prestup na dvoch stranách mosta, čomu dopravca prispôsobil cestovné poriadky. Obyvatelia obce Opátka tak po pešom prechode po moste bez čakania prestúpia do ďalšieho autobusu. Tieto spoje sú už zachytené v cestovnom poriadku a dopravca ich vyznačil aj na označníkoch na autobusových zastávkach. Ďalšia možnosť spojenia pre obyvateľov Opátky je v obci Margecany, kde je umožnený prestup na vlak.

Informácie sú k dispozícii na stránkach dopravcu www.eurobus.skwww.cp.sk.

Zabezpečenie dopravnej obslužnosti bude do času úplného uzavretia mosta operatívne riešené podľa prevádzkových možností dopravcu eurobus, a.s. s cieľom zlepšiť nadväznosť autobusových spojov pri pešom prechode cez most.

Informácia bude bezodkladne k dispozícii cestujúcej verejnosti prostredníctvom starostov aj informačného systému (www.eurobus.skwww.cp.sk).

Rozsah dopravných služieb, časové polohy jednotlivých spojov a konkrétne riešenia dopravných potrieb cestujúcej verejnosti budú dodatočne posúdené v spolupráci s dopravcom a starostami jednotlivých obcí.

Autor/zdroj: odbor dopravy KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 13.12.2016 16:00
Upravené: 24.11.2021 13:59

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001