Zimnú údržbu zabezpečuje v kraji 14 výkonných pracovísk správy ciest

Začiatok zimnej služby na cestách je úzko spätý s vývojom počasia, príchodom prvého snehu, či poľadovice. Spravidla začína 1.novembra a končí 31. marca nasledujúceho roka.

Správa ciest Košického samosprávneho kraja (SC KSK) v rámci zimnej údržby v sezóne 2015/2016 prvýkrát zasahovala už 12. októbra v noci. Zásah mechanizmov bol nevyhnutný na horských priechodoch Dobšinský kopec, Súľová, Gretľa, Grajnár, na úsekoch Smolník - Úhorná, Smolník – Štósky kopec až po obec Štós. Na uvedených cestách snežilo.

Jednotlivé pracoviská Správy ciest KSK sú povinné sledovať vývoj poveternostnej situácie neustále, počas celého roka a najmä v prechodných obdobiach. „Na základe skúseností z minulých rokov k prvým zásahom zimnej údržby dochádza obvykle na vyššie položených cestách v pôsobnosti stredísk Spišská Nová Ves, Rožňava a Moldava nad Bodvou. Aj v tomto roku bola poveternostná situácia predpovedaná včas a pomerne presne, strediská Správy ciest KSK boli na zásahy primerane pripravené,“ uviedla Zuzana Fejesová, technicko prevádzková námestníčka Správy ciest KSK.

Celkovo má Správa ciest KSK k dispozícii 79 sypačov, 31 traktorov, 6 grédrov, 9 fréz, 30 nakladačov, 6 nákladných áut s pluhom. Strediská v Moldave nad Bodvou majú 4 sypače a nakladač, v Spišskej Novej Vsi 5 sypačov a 3 nakladače a v Rožňave 3 sypače a 2 nakladače. V prípade potreby je pripravené nasadenie ďalšej zmluvnej techniky. V jednotlivých pracoviskách je pripravených 3800 ton chemického posypového materiálu a 17 660 ton inertného posypového materiálu rôznych frakcií.

Náklady na zimnú údržbu ciest II. a III. triedy v sezóne 2014/2015 predstavovali 3,35 milióna eur. Na tohtoročnú zimnú sezónu počíta správa ciest so sumou 4 milióny eur. Výsledné číslo však závisí od náročnosti zimnej sezóny, ktorá je podmienená poveternostnými podmienkami.

Správa ciest KSK zabezpečuje zimnú údržbu 1918 km ciest II. a III. triedy a na základe zmluvy so Slovenskou správou ciest a Národnou diaľničnou spoločnosťou aj ďalších 264 km ciest I. triedy v okresoch Michalovce, Rožňava a Trebišov. Zimná údržba ciest je zabezpečovaná zo 14 výkonných pracovísk rozmiestnených po celom Košickom kraji, riadených z 5 oblastných dispečingov.

V sezóne 2014/2015 bol prvý zásah 30. októbra 2014 na Dobšinskom kopci. V tejto sezóne mechanizmy museli zasahovať ešte skôr – 12. októbra. Potom však prišlo dlhšie obdobie priaznivého jesenného počasia. Najväčšie zimné výkony, ako aj najvyššie náklady si nevyžadujú snehové dni, ale najmä dni, ktoré sa teplotne pohybujú okolo nuly. V takýchto dňoch sa za pomerne krátky čas vytvára poľadovica hlavne na tienistých miestach a v blízkosti vodných tokov a nádrží. Povrchy ciest môžu byť nebezpečné aj v okolí umelo zasnežovaných lyžiarskych svahov, ako aj v priemyselných zónach v blízkosti chladiarenských veží, ako následok sadajúcej a primŕzajúcej vodnej pary. Na takéto kritické miesta upozorňuje aj dopravná značka A9 – Sneh alebo poľadovica.

Prevádzkovateľov nákladnej dopravy, ako aj ostatnú cestujúcu verejnosť, upozorňuje Správa ciest KSK na zákaz chemického posypu horských prechodov Soroška a Dobšinský kopec v zmysle Operačného plánu Slovenskej správy ciest. Z tohto dôvodu v prípade sneženia, ako aj v prípade tvorby poľadovice, môžu byť tieto úseky ciest uzatvorené pre nákladnú dopravu na nevyhnutné časové obdobie potrebné na zásah údržby.

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 01.11.2015 11:00
Upravené: 22.11.2021 14:26

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001