Začali s obnovou cesty Veľký Kamenec - Pácin

Košický samosprávny kraj (KSK) v spolupráci s partnermi projektu Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság a Pácin Község Önkormányzata realizujú projekt Obnova ciest k hraničnému prechodu SR-MR Veľký Kamenec - Pácin. Cieľom je zvýšenie kvality života obyvateľov v Medzibodroží, zlepšenie regionálnej a miestnej dostupnosti.

Obnova sa realizuje na cestách III. triedy, ktoré KSK vlastní a prechádzajú obcou Veľký Kamenec.

Jedna z vetiev cesty vedie na štátnu hranicu s Maďarskom a ďalej pokračuje do obce Pácin. Obce delí štátna hranica, pričom na spojnici bol už dlhšie funkčný malý hraničný priechod. Ten je vo veľkej obľube obyvateľov celého regiónu, ktorí ho využívajú pri ceste za obľúbenými kúpaliskami, ale aj nákupnými možnosťami. Výsledkom je zvyšujúca sa intenzita osobnej dopravy na priľahlých cestných komunikáciách. Súčasný stav povrchu vozovky nevytvára podmienky bezpečnej, hospodárnej a pohodlnej jazdy motorových vozidiel. Preto je pre ďalší hospodársky rozvoj danej lokality oprava cesty nevyhnutná.

V rámci projektu sa zrekonštruujú cesty Veľký Kamenec - štátna hranica, Pácin-štátna hranica a Pácin - priemyselný park.

Na slovenskej strane obnova pozostáva z posilnenia vozovky, výmeny asfaltu na povrchu, riešenia odvodnenia vozovky a opravy mosta. Celková dĺžka zrekonštruovanej cesty je 4198 m. Navrhovaná oprava ciest a mosta zvýši úroveň dopravno-technického stavu cesty, čo sa prejaví v plynulosti, pohodlnosti a bezpečnosti cestnej premávky.

Aktivity projektu priamo nadväzujú na realizované rekonštrukcie ciest v Medzibodroží. V roku 2012 bola ukončená rekonštrukcia križovatky, priľahlých verejných priestranstiev a úseku cesty v smere na obec Karos v Maďarsku v katastri obce Streda nad Bodrogom. Prostredníctvom Európskej investičnej banky sa zrekonštruovala cesta zo Stredy nad Bodrogom, cez obec Malý Kamenec až po obec Veľký Kamenec.

Projekt ukončia v júni 2015. Celkový rozpočet je 1,227,039.42 eur, z toho 1,042,983.50 eur sú zdroje Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Projekt realizujú v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007 – 2013.

Autor/zdroj: Katarína Jantošovičová
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 10.04.2015 10:30
Upravené: 28.12.2021 10:32

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001