Fungujúci región Východné Slovensko môže pomôcť doprave

Prezentovať riešenia pri budovaní udržateľného integrovaného dopravného systému vo funkčnom regióne Východné Slovensko, vrátane dopravných projektov podporených technicko-ekonomickými štúdiami v zmysle Dopravného plánu SR 2014-2020, je hlavným cieľom medzinárodnej konferencie, ktorá bude 24. a 25. júna v Hoteli Yasmin v Košiciach.

Tlačová konferenciaKonferenciu nazvanú Doprava v regióne Východné Slovensko pripravil Košický samosprávny kraj (KSK) a Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice s podporou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a Prešovského samosprávneho kraja (PSK). Koná sa pod záštitou ministra dopravy Jána Počiatka, predsedu KSK Zdenka Trebuľu a predsedu PSK Petra Chudíka.

„Mobilita je stále kľúčovým prvkom ekonomického rozvoja regiónov. Bez kvalitnej dopravnej infraštruktúry nemôžeme očakávať rast životnej úrovne ani vytváranie pracovných miest. Ďalší nevyhnutný predpoklad je bezpečnosť, dôraz na životné prostredie a ľahší prístup ku kvalitnejším dopravným službám,“ hovorí predseda Košického samosprávneho kraja Zdenko Trebuľa. „Na konferencii pred dvoma rokmi sme naznačili cesty, akými by sa mala doprava na východe Slovenska uberať. Zdôraznili sme nevyhnutnosť legislatívnych zmien smerujúcich k posilneniu financovania a ochrany regionálnych ciest. Cieľom bolo obmedziť tranzitnú nákladnú dopravu na regionálnych cestách a upraviť prerozdelenie daní. Legislatívne zmeny tieto naše požiadavky podporili. Dnes je našou najdôležitejšou úlohou vytvorenie silného a fungujúceho funkčného regiónu Východného Slovensko, ktorý je postavený na intenzívnej spolupráci Košického a Prešovského samosprávneho kraja. Naše kraje sú prepojené silnými väzbami, preto je spoločný prístup jediným reálnym riešením pre skvalitnenie služieb verejnej osobnej dopravy.“

Účastníci konferencie sa budú venovať oblastiam cestnej, koľajovej, integrovanej a cyklistickej dopravy vo východoslovenskom regióne. „Aktívna účasť zástupcov skupiny JASPERS, ktorú tvoria experti EÚ, je mimoriadne významná najmä v podpore riešenia generelov dopravy v regióne Východné Slovensko. Keďže ide o hlavný dokument pre komplexné riešenie dopravy v regióne, zahŕňa aj podporu riešenia technicko-ekonomických štúdií jednotlivých dopravných zámerov a následnú realizáciu projektov. JASPERS prináša tiež účasť veľmi kvalitných zahraničných odborníkov na konferencii,“ približuje Ladislav Olexa, vedúci odboru dopravy KSK a jeden z hlavných odborných garantov konferencie.

 

 

Na konferencii vystúpi takmer päťdesiatka odborníkov zo Slovenska, Česka, Poľska, Maďarska a Francúzska. Odborníci zo slovenského ministerstva dopravy sa v hlavných prezentáciách budú venovať nosným témam budovania a rozvoja regiónu Východné Slovensko podľa Strategického plánu rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku 2020. V štyroch sekciách sa budú venovať cestnej doprave, dopravnej infraštruktúre, perspektívnym systémom riadenia dopravy a kvalite služieb. V sekcii železničnej dopravy sa budú zaoberať modernizáciou koľajovej dopravy v regiónoch a tiež kvalitou služieb. Nevynechajú ani integrovanú dopravu a logistiku, odprezentujú skúsenosti z budovanie integrovaného dopravného systému v Holandsku a nevynechajú ani cyklistickú dopravu a cykloturistiku, jej stratégiu podpory a rozvoja v regióne Východného Slovenska. Hostia zo zahraničia priblížia napríklad prepravný systém a udržateľnú infraštruktúru vo Francúzsku.

Medzinárodné stretnutie odborníkov načrtne aj to, ako pokračovať v riešení dopravných stavieb v oboch východoslovenských krajoch. V cestnej doprave vyjadria podporu dobudovaniu diaľnice D1, rýchlostných ciest R2 a R4, podporu budovania cesty Via Carpatia. V koľajovej doprave je cieľom nasadzovanie nových vlakových súprav a budovanie integrovanej osobnej dopravy, odznejú informácie o elektrifikácii tratí. V mestskej hromadnej doprave príspevky na konferencii vysvetlia riešenia výstavby koľajovej dopravy v Košiciach, nasadenie nových električiek a predstavia celkovú koncepciu dopravy až do roku 2020. Ako sa bude lietať do Západnej Európy a ktoré destinácie budú v budúcnosti naďalej prioritou, to povedia znalci na leteckú prepravu. Verejnosťou veľmi očakávaná je podpora výstavby cyklistickej trasy Eurovelo 11 a budovanie cyklistických trás v Košickom a Prešovskom kraji.

Odborní garanti konferencie:
prof. Ing. Jozef Gnap, PhD., Žilinská univerzita v Žilina
doc. Ing. Ján Mandula, PhD., Technická univerzita Košice
doc. Ing. Brigita Salaiová, PhD., Technická univerzita Košice
Ing. Ladislav Olexa, PhD., Košický samosprávny kraj


Pozvánka a program konferencie:
http://web.vucke.sk/files/doprava/konferencia/doprava-regione-vychodne-slovensko2014-2020_final.pdf

Autor/zdroj: Zuzana Bobríková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 24.06.2015 12:38
Upravené: 22.11.2021 14:12

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001