Správa ciest KSK je pripravená, od piatku 24. októbra počíta so snežením

Začiatok zimnej služby na cestách je úzko spätý s vývojom počasia, príchodom prvého snehu, či poľadovice. Správa ciest KSK je na príchod zimy pripravená. Na základe meteorologických predpovedí počíta v piatok 24.októbra so snežením.

Už dnes má SC KSK na prípadný zásah pripravené posýpacie vozidlá s radlicami, hoci sa ešte dokončuje údržba vozoviek, cestných telies a zelene. Od 1. novembra 2014 bude v Košickom samosprávnom kraji (KSK) aktivovaná nepretržitá spravodajská služba súvisiaca so zimnou údržbou ciest. Vo všetkých piatich strediskách Správy ciest KSK budú dispečeri v nepretržitom režime denne minimálne štyrikrát podávať hlásenie o počasí a o zjazdnosti ciest na centrálny dispečing SSC v Bratislave (so stavom k 5:00, 10:00, 16:00 a 22:00 h). Postupne, v závislosti od vývinu počasia, začne aj nepretržitá zimná služba výkonných zložiek SC KSK.

Správa ciest KSK zabezpečuje zimnú údržbu 1918 km ciest II. a III. triedy a na základe zmluvy so Slovenskou správou ciest a Národnou diaľničnou spoločnosťou aj ďalších 264 km ciest I. triedy v okresoch Michalovce, Rožňava a Trebišov. Zimná údržba ciest je zabezpečovaná zo 14 výkonných pracovísk rozmiestnených po celom Košickom kraji, riadených z 5 oblastných dispečingov. Na jednoduché a nepretržité spojenie verejnosti s dispečingami prevádzkuje SC KSK nepretržitú automatickú recepciu na telefónnom čísle +421 55 39 59 000, ktorá zabezpečí spojenie volajúceho so zvoleným dispečingom zimnej služby

Pre výkon zimnej údržby ciest je už teraz pripravených 20 tisíc ton inertného posypového materiálu a na začiatok zimnej sezóny je zabezpečených 5 tisíc ton chemického posypového materiálu. V závislosti od priebehu zimy a s tým súvisiacej spotreby materiálu budú skládky posypových materiálov priebežne dopĺňané.

Pre zásahy zimnej údržby má SC KSK k dispozícii 79 posypových vozidiel, 10 nákladných vozidiel a 33 traktorov s radlicami, 10 snehových fréz, 28 nakladačov a 5 autogrédrov. Z celkového počtu sypačov je 20 vozidiel vybavených elektronickým ovládaním dávkovania posypového materiálu, ostatné posýpacie nadstavby fungujú ešte na mechanickom princípe. Časť techniky v týchto dňoch Správa ciest KSK ešte plne využíva na dokončovanie prác letnej údržby ciest, najmä na vysprávky výtlkov obaľovaným kamenivom na zostávajúcich úsekoch ciest, na údržbu odvodňovacích zariadení pred zimou, pri čistení priekop a zrezávaní krajníc.

„Počas celého zimného obdobia žiadame vodičov o opatrnosť a ohľaduplnosť, o prispôsobenie štýlu jazdy zimným podmienkam. Ani pri plnom nasadení všetkých kapacít nie je možné jedným výjazdom k všeobecnej spokojnosti pokryť celý Košický kraj. Účastníkom cestnej premávky neustále zdôrazňujeme nutnosť prezutia zimných pneumatík v záujme ich vlastnej bezpečnosti, ale aj v záujme plynulej a bezpečnej cestnej premávky. Najväčšie zimné výkony, ako aj najvyššie náklady si nevyžadujú snehové dni, ale najmä dni, ktoré sa teplotne pohybujú okolo nuly. V takýchto dňoch sa za pomerne krátky čas vytvára poľadovica hlavne na tienistých miestach a v blízkosti vodných tokov a nádrží. Povrchy ciest môžu byť nebezpečné aj v okolí umelo zasnežovaných lyžiarskych svahov, ako aj v priemyselných zónach v blízkosti chladiarenských veží, ako následok sadajúcej a primŕzajúcej vodnej pary. Na takéto kritické miesta upozorňuje aj dopravná značka A9 – Sneh alebo poľadovica,“ hovorí technicko-prevádzková námestníčka SC KSK Zuzana Fejesová.

Prevádzkovateľov nákladnej dopravy, ako aj ostatnú cestujúcu verejnosť, upozorňuje Správa ciest KSK na zákaz chemického posypu horských prechodov Soroška a Dobšinský kopec v zmysle Operačného plánu Slovenskej správy ciest. Z tohto dôvodu v prípade sneženia, ako aj v prípade tvorby poľadovice, môžu byť tieto úseky ciest uzatvorené pre nákladnú dopravu na nevyhnutné časové obdobie potrebné na zásah údržby.

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.10.2014 09:00
Upravené: 22.11.2021 13:59

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001