Finišuje rekonštrukcia 154 km ciest a 9 mostov

Na cestách II. a III. triedy v Košickom kraji finišujú rekonštrukcie ciest a mostov II. a III. triedy. Do užívania už boli odovzdané úseky ciest vo všetkých okresoch kraja. Prestavaných je vyše 10 miliónov eur z celkového objemu 23,4 milióna, všetky stavebné objekty sú rozostavané na 90 percent. Košický samosprávny kraj získal prostriedky na rekonštrukciu z Regionálneho operačného programu EÚ.

Cesty KSK 7 Nálepkovo - PekliskoObnovené boli viaceré úseky ciest, napríklad frekventovaný úsek cesty III/050211 Sečovce - Zemplínska Teplica a Sečovce – Kravany, cesta do Opátky, či Kojšova a úsek vo Veľkom Folkmari. Motoristi už jazdia po novej ceste v obciach Markušovce, Spišský Hrušov, Harichovce či Betlanovce v Spišskonovoveskom okrese. V okrese Gelnica sa dočkala rekonštrukcie cesta II/546 spájajúca Hnileckú dolinu. Dokončiť ostáva 10 km úsek medzi Nálepkovom a Švedlárom. Ten je súčasťou ďalšieho schváleného projektu, ktorého realizácia je naplánovaná na jar roku 2015.

Cesty KSK 7 Markušovce most pred rekonštrukciouV motoristickej verejnosti rezonuje problematika hojne využívanej komunikácie III. triedy medzi Košickými Olšanmi a Rozhanovcami. Na tomto takmer štvorkilometrovom úseku bola regionálna samospráva nútená z rekonštrukcie vynechať približne 150 metrov dlhý úsek cesty, ktorá ostala v pôvodnom neopravenom stave. Tento úsek je totiž súčasťou budúcej diaľnice D1 v úseku Budimír- Bidovce ako preložka cesty a bude vyradený zo siete ciest III. triedy. KSK pri projektoch z EÚ deklaruje udržateľnosť výstupov projektov po dobu 5 rokov, čo by v tomto prípade nebolo možné a došlo by k neoprávnenému čerpaniu fondov. Pôvodne mali stavebné práce prebiehať paralelne v roku 2014. Stavba diaľnice je však v časovom sklze, a preto uvedená časť komunikácie ostáva zatiaľ v pôvodnom stave. KSK však prostredníctvom Správy ciest KSK zabezpečí vyrovnanie lokálnych nerovností.

Cesty KSK 7 Markušovce most po rekonštrukciiSúvislé rekonštrukcie vyše 154 kilometrov ciest a 9 mostov na cestách II. a III. triedy v Košickom kraji sú financované vďaka príspevku zo štrukturálnych fondov Európskej únie. KSK získal nenávratný finančný príspevok z ROP, prioritná os: 5 - Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov. Celkové rozpočtové náklady projektov sú spolu 23,4 milióna eur, spolufinancovanie KSK je vo výške 5 percent. Ďalšie finančné prostriedky získal KSK aj na obnovu povodňami poškodených úsekov ciest v okrese Gelnica na desaťkilometrový úsek cesty II/546 Švedlár - Stará Voda - Nálepkovo – Hnilčík.

Cesty KSK 6 Košice – okolie 
24,082 km      3 518 900,00 €      STRABAG s.r.o.

Cesty KSK 7 Sp. Nová Ves a Gelnica 
31,786 km      5 089 000,01 €      EUROVIA SK a.s.

Cesty KSK 8 Trebišov a Sečovce 
30,652 km      4 298 700,00 €      EUROVIA SK a.s.

Cesty KSK 9 Michalovce a Sobrance 
27,621 km      3 902 800,00 €      EUROVIA SK a.s.

Cesty KSK 10 Rožňava 
30,611 km      4 939 125,00 €      STRABAG s.r.o.

Cesty KSK 12 Povodne - Gelnica 
10,001 km      1 944 000,00 €      DOPRASTAV a. s.

spolu      154,759 km           23 692 525,01 €

 

Autor/zdroj: Dana Alezárová, Zuzana Bobriková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 17.10.2014 14:00
Upravené: 22.11.2021 13:58

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001