Tristo hodín odstraňovali následky kalamity

Popadané stromy narobili začiatkom februára problémy na viacerých úsekoch ciest II. a III. triedy v Košickom kraji. Niektoré boli dlhší čas neprejazdné. Ako sa s problémom museli vyrovnať cestári, pýtali sme sa riaditeľa Správy ciest KSK Zoltána Bartoša.

Máte odhad, koľko stromov ste museli pri februárovej kalamite odstraňovať?

„Počty stromov neevidujeme, sú cudzím majetkom. Ale naši zamestnanci odpracovali pri odstraňovaní stromov v kalamitnom období od 7. februára viac ako 300 hodín.“

Kritická situácia bola najmä na Spiši. Ktoré úseky ciest robili problémy?

„Na ceste II/547 od Košickej Belej po most Ružín, od Štefánskej Huty po Margecany, cez Folkmársky kopec. Na ceste II/549 od Mníška nad Hnilcom až po Smolnícku Hutu, od Smolníka po Úhornú, na ceste II/546 od Mníška nad Hnilcom po Švedlár, od Prakoviec po Gelnicu, od Gelnice po Jaklovce, na ceste II/533 v mestskej časti Ferčekovce, za obcou a v obci Novoveská Huta, Grajnár, na II/536 pri Hincovciach. Problémy boli na „trojkách“ pred Žakarovcami, pod Henclovou, v úseku Podlesok – Hrabušická Píla.“

Najdlhšie uzavretý úsek bol v okrese Rožňava, na horskom priechode Súľová.

„Na ceste II/533 tu popadané stromy poškodili nové zvodidlá na úseku približne 30 m. Cesta bola uzavretá od 7. do 13. februára. Museli sme odstrániť popadané stromy, ale pomocou snehovej frézy aj veľké objemy snehu nahromadeného pri zvodidlách. Problémy boli na horskom priechode Hrádok, na Roštárskom kopci, medzi Lipovníkom a Bôrkou, v úseku Gombasek - Silica padajúce stromy na 30 metroch poškodili zvodidlá.“

Niekoľko dní boli uzávierky aj na cestách v okrese Košice – okolie. Motoristi mali problém dostať sa napríklad cez Štósky kopec.

„Tri dni bola kvôli neustále padajúcim stromom uzavretá cesta II/548 Jasov – Počkaj – Medzev – Štós, počas odstraňovania stromov bola neprejazdná cesta Zlatá Idka – Hýľov, Obišovce - Malá Lodina – Ružín, úseky pri Lucia Bani, Turňa – Hačava, pri hranici s okresom Prešov Bzenov – Obišovce.“

Poškodili padajúce stromy aj samotné cesty?

„Vďaka tomu, že v týchto oblastiach napadalo v noci zo 6. na 7. februára viac ako 50 cm snehu, stlmil silu padajúcich stromov a nedošlo k väčším poškodeniam cestného telesa ani príslušenstva.“

Na hlavných trasách ste pri odstraňovaní popadaných stromov spolupracovali s hasičským záchranným zborom, ale vodiči áut zimnej údržby už niekoľko rokov majú aj vlastné píly.

„Áno, hlavne kvôli operatívnemu riešeniu prejazdnosti. Naši vodiči vedia pohotovo odstraňovať konáre a stromy s tenšími kmeňmi, ak zasahujú do jazdného profilu. Najmä v noci je to najrýchlejšie riešenie.“

Ako Správa ciest KSK zabezpečuje lesné úseky? Je pravidelný výrez stromov súčasťou údržby?

„Legislatíva stanovuje povinnosť odstrániť akúkoľvek prekážku na ceste tomu, kto prekážku spôsobil. Ak to neurobí vlastník, na jeho náklady je to povinný bezodkladne urobiť správca cesty. Správa ciest KSK preto odstraňuje popadané stromy a konáre zasahujúce do cestného koridoru, pretože vlastníci si svoje povinnosti väčšinou neplnia. Stretli sme sa dokonca s prípadmi, že nás vlastník lesa obvinil, že spôsobujeme odumieranie stromov, lebo rezné rany neošetrujeme odborným spôsobom. Ale my nemáme vyškolených lesníkov, my sme cestári.“

Máte v rozpočte plánované peniaze na také zásahy, ako ste museli robiť začiatkom februára?

„Nie, prostriedky na takýto výrub nie sú plánované, ide o mimoriadne udalosti, ktoré nie je možné predvídať. Navyše naša povinnosť je to len nepriamo – ak svoju povinnosť nerieši vlastník. Aj po februárových zásahoch budeme náklady vyčísľovať a vymáhať od vlastníkov. V mnohých prípadoch je ale ich identifikácia veľmi problematická. Zodpovednosť si posúvajú ako horúci zemiak: lesy tvrdia, že to patrí urbariátu, urbariát, že obci, obec že súkromníkom...“

Čo na takýto problém hovorí legislatíva? Kto je vlastne zodpovedný za strom, ktorý spadne na cestu?

„Zákon o cestách hovorí, že ak nebezpečenstvo padania stromov na cestu vznikne z konania (alebo nekonania) vlastníkov, správcov, alebo užívateľov nehnuteľností susediacich s cestou, sú na vlastné náklady povinní urobiť opatrenia. Cestný správny orgán im môže nariadiť, aby v cestnom ochrannom pásme odstránili alebo upravili stavbu, zariadenie, stromy, kry, porasty, upravili povrch pôdy. Ochranné pásmo pre cesty II. triedy je 20 metrov od osi vozovky a pre cesty III. triedy je táto vzdialenosť 15 metrov.“

Existujú odhady, aký objem stromov by bolo treba na našich cestách riešiť?

„Mapujeme úseky ciest prechádzajúce cez lesy, no proces ešte nie je ukončený, pretože ide o desiatky kilometrov.“

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 01.03.2013 15:00
Upravené: 11.11.2021 14:32

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001