Päť projektových žiadostí na cesty odsúhlasených

Spolu takmer 145 kilometrov ciest a 9 mostov na cestách II a III. triedy vo všetkých regiónoch Košického kraja bude obnovených vďaka nenávratnému finančnom príspevku zo štrukturálnych fondov EÚ – z Regionálneho operačného programu, prioritná os: 5 - Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, ktoré je Riadiacim orgánom, schválilo päť projektových žiadostí Košického samosprávneho kraja. Celkové rozpočtové náklady projektov sú spolu takmer 22 miliónov eur, spolufinancovanie KSK je vo výške 5 percent. Verejné obstarávania na zhotoviteľov prostredníctvom elektronických aukcií už boli ukončené, momentálne prebieha ich kontrola na ministerstve. Po jej ukončení a následnom podpise Zmluvy o nenávratnej finančnej pomoci, by sa s prácami na niektorých úsekoch mohlo začať ešte v tomto roku.

Obnovené budú napríklad frekventované úseky ciest III. triedy medzi Košickými Oľšanmi a Rozhanovcami, Sečovcami a Zemplínskou Teplicou a v obci Markušovce, cesta zabezpečujúca prístup k unikátnemu drevenému kostolíku - pamiatke UNESCO v obci Ruská Bystrá. Obyvatelia Hnileckej doliny, ako aj Mlynkov sa dočkajú obnovy cesty II/546 spájajúce obce Hnilec - Švedlár a Nálepkovo a Závadku a cesty II/535 a II/533 spájajúcej obce Mlynky - Dedinky. Sanovaný bude napríklad most ponad železničnú trať v obci Kysak, či most pred vstupom do obce Veľký Folkmár.

Cesty KSK 6 Košice – okolie               24,082 km   3 529 771,60 €
Cesty KSK 7 Sp. Nová Ves a Gelnica    31,786 km   5 139 270,54 €
Cesty KSK 8 Trebišov a Sečovce         30,652 km   4 350 901,52 €
Cesty KSK 9 Michalovce a Sobrance    27,620 km   3 741 929,27 €
Cesty KSK 10 Rožňava                        30,611 km   4 996 889,20 €
spolu                                             144,751 km  21 758 762,13 €

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.10.2013 14:30
Upravené: 11.11.2021 14:39

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001