Ktoré cesty sa práve opravujú nájdete na webe

Opravy výtlkov a ďalších škôd, ktoré na cestách II. a III. triedy v Košickom kraji spôsobila náročná zima, sú v plnom prúde. Správa ciest KSK informuje o aktuálne opravovaných úsekoch na svojej stránke www.scksk.sk. Celkovo je poškodená plocha okolo 80 tisíc m², odhadované náklady na opravy výtlkov dosahujú tri milióny eur.

Prehlad úsekov, na ktorých sa aktuálne pracuje, nájdete na www.scksk.sk.

Pracovníci Správy ciest KSK zmapovali približne 50 000 m² výtlkov z predpokladaného celkového rozsahu poškodenia ciest na ploche okolo 80 000 m². Zhruba 20 000 m² opravujú dodávateľské firmy, ukončenie ich realizácie sa predpokladá do konca budúceho týždňa. Zároveň robia pracovníci SC KSK opravy vlastnými kapacitami na celom území kraja. „Prioritne riešime najfrekventovanejšie a najnebezpečnejšie úseky ciest, prístupové cesty do Košíc, intravilány miest a obcí, frekventované križovatky a dopravne najviac zaťažené úseky ciest,“ hovorí technicko prevádzková námestníčka riaditeľa Správy ciest KSK Zuzana Fejesová.

Odhadovaná potreba finančných prostriedkov na riešenie výtlkov je približne 3 milióny eur. Na riešenie kritickej situácie vláda schválila príspevok 1,1 milióna eur zo štátneho rozpočtu. „Z vlastného rozpočtu sme plánovali financovať okolo 1,25 milióna eur, čo je čiastka predstavujúca priemerné priame ročné náklady na vysprávky výtlkov,“ vysvetľuje Zuzana Fejesová. „Po tejto zime evidujeme nielen enormný počet výtlkov na cestách, ale vplyvom vyššieho množstva zrážok sme zaznamenali aj odtrhnuté krajnice ciest, lokálne zosuvy a zničené priepusty. Okrem opráv zároveň čistíme cesty od posypového materiálu, ktorého sme túto zimu vysypali o 80 % viac, ako za zimnú sezónu 2011/2012.“

V záujme intenzívneho riešenia kritickej situácie na cestách II. a III. triedy okrem vlastných kapacít plánuje správa ciest opravovať povrch vozoviek aj dodávateľsky. Pôjde o veľkoplošné aj maloplošné poruchy. „Veľkoplošné opravy budeme riešiť na najviac deštruovaných povrchoch. Tam, kde vzhľadom na počet výtlkov na vozovke so sieťovým rozpadom obrusnej vrstvy nie sú ekonomicky efektívne lokálne opravy výtlkov, ale kde je po všetkých stránkach výhodnejšie veľkoplošné riešenie,“ dodáva námestníčka riaditeľa.

Okrem opráv výtlkov vysprávkami teplou obaľovanou zmesou budú cestári používať aj iné technológie vhodné na opravy povrchov vozoviek. Trhliny budú opravovať zalievaním asfaltovou emulziou, na plytšie výtlky je určená technológia vyspravovania výtlkov penetračným spôsobom asfaltovou emulziou. Obe technológie realizujú každý rok a plánujú ich aplikáciu aj v tomto roku.

Jednou z príčin masívnej deštrukcie asfaltových krytov vozoviek po zime bolo výrazné kolísanie teplôt okolo nuly, ale aj zvýšená intenzita dopravy a neúnosné pôsobenie ťažkej nákladnej prepravy. Regionálne cesty boli v čase ich projektovania a výstavby plánované na omnoho nižšiu intenzitu dopravy. Nepočítalo sa s ťažkou nákladnou dopravou, únosnosť ciest bola projektovaná na menšiu záťaž. Negatívny dopad na regionálne cesty má aj zavedenie mýtneho systému, pretože po spoplatnení hlavných ciest sa významne zvýšila intenzita nákladných vozidiel nad 3,5 tony na regionálnych cestách. Vodiči si hľadajú cestičky, ako mýtny systém obísť.

„Vyšším zaťažením regionálnych ciest ťažkou nákladnou dopravou dochádza k intenzívnejšej deštrukcii obrusných aj podkladových vrstiev ciest. To má za následok viac lokálnych porúch - teda výtlky, sieťový rozpad povrchu, vytváranie priečnych a pozdĺžnych koľají, deformácie podkladových vrstiev a s nimi súvisiace poruchy prejavujúce sa na kryte vozoviek,“ dodáva Zuzana Fejesová.

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.04.2013 12:42
Upravené: 11.11.2021 14:35

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001