V Spišských Vlachoch bude malá okružná križovatka

Neprehľadná a nebezpečná križovatka v meste Spišské Vlachy, do ktorej ústi až päť rôznych komunikácií by už v lete nemala strašiť motoristov. Začali sa práce na jej premenu na malú okružnú križovatku. Stavba je súčasťou projektu Cesty KSK 2, ktorý pomocou eurofondov rieši napojenie obcí a miest v okrese Spišská Nová Ves. Náklady stavby sú 426 tisíc eur.

Správa ciest KSK realizuje stavby v rámci Regionálneho operačného programu, prioritná os 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov. V projekte Cesty KSK 2 boli schválené projekty v okrese Spišská Nová Ves – napojenie ciest na Spišskú Novú Ves a na Spišské Vlachy. Stavebné úpravy sa týkajú križovatky a ciest II/536, III/ 547020 a miestnych komunikácií - ulíc SNP a Kostolnej. Súčasný dopravný stav je veľmi neprehľadný, na zhruba 50 metrovom úseku cesty II/536 je zaústených 5 komunikácií. Tento stav zhoršujú rozhľadové pomery, do rozhľadových polí križovatky zasahujú nárožné budovy mestského úradu, radnice, radovej zástavby a pamätníka. Kvôli množstvu kolíznych bodov bolo toto miesto vždy považované za nebezpečnú lokalitu z hľadiska dopravnej bezpečnosti automobilovej a pešej premávky. To bol aj hlavný dôvod vybudovať malú okružnú križovatku.

Po búraní jestvujúceho chodníka pre peších na Jarnej ulici v smere do centra mesta Spišské Vlachy sa v polovici apríla začalo s ukladaním obrubníkov na  Jarnej ulici pre výstavbu chodníka pre peších. V priestore malej okružnej križovatky boli vybúrané asfaltové konštrukčné vrstvy vozovky, pokračujú práce na odvodnení križovatky – prstenca, prebieha výmena podložia pod prstencom kruhovej križovatky pri Kostolnej ulici, zároveň prebieha príprava pre  odstránenie krytu v priestore budovania nových ostrovčekov, ktoré budú rozdeľovať jazdné pruhy. Prstenec – kruh - bude tvoriť jestvujúca Immaculata (morový stĺp) zasadená do zelene. Projektová dokumentácia malej okružnej križovatky Spišské Vlachy bola pripravená tak, aby jestvujúci morový stĺp tvoril jej budúcu dominantu. Samotnou stavbou morový stĺp nebude dotknutý a mesto Spišské Vlachy uvažuje s jeho trvalým osvetlením. Súčasná doprava je riešená dočasným dopravným značením s obmedzením rýchlosti, znížením najvyššej povolenej rýchlosti a zúžením jazdného pruhu

Stavba malej okružnej križovatky v Spišských Vlachoch je financovaná z  prostriedkov Európskej únie, z Regionálneho operačného programu a  spolufinancovaná KSK. Náklad stavby sú 426 tisíc eur s DPH, termín ukončenia stavby je jún 2012.

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 17.04.2012 00:00
Upravené: 11.11.2021 14:25

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001