Cyklodoprava je plnohodnotný dopravný systém

Výmena skúsenosti v oblasti cyklistickej dopravy, ktorá sa stáva dôležitým prvkom udržateľnej mobility a patrí k nosným produktom rozvoja cestovného ruchu, je cieľom 4. ročníka konferencie Cyklistická doprava 2012. Občianske združenie Mulica ju organizuje v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom v rámci projektu BICY (Cities&Regions of Bicycles) v dňoch 10. - 11. októbra. Konferencia je určená inštitúciám zodpovedným za dopravu, ako aj politikom, odborníkom, urbanistom, architektom, dopravným inžinierom, občianskym aktivistom, občianskym združeniam a iniciatívam, ktoré sa venujú tematike cyklistickej dopravy i širokej laickej verejnosti.

Na konferencii zaznejú prednášky venované cyklistickej doprave, ako plnohodnotnému dopravnému systému, rozvoju cyklistickej infraštruktúry i projektom realizovaným v oblasti cyklistiky. V centre pozornosti bude aj cykloturistika a jej výzvy v rámci Slovenska, rozvoj podmienok pre cyklistickú dopravu u nás a v zahraničí, ale aj skúsenosti z niektorých regiónov a miest Slovenska. Účastníci očakávajú aj aktuálne informácie zástupcov ministerstva dopravy o pripravovanej národnej stratégii.

Konferencia sa uskutočňuje v rámci medzinárodného projektu BICY – Cities&Regions of Bicycles, ktorého partnerom je Košický samosprávny kraj. Podieľa sa na ňom spolu 11 partnerov zo siedmich európskych krajín (Slovensko, Česko, Maďarsko, Rakúsko, Taliansko, Nemecko a Slovinsko). Projekt sa realizuje v rámci Operačného programu Stredná Európa, jeho trvanie je 36 mesiacov a rozpočet KSK v ňom je 154 414 eur. Hlavným cieľom je zvýšiť záujem obyvateľov kraja o cyklistiku ako životný štýl a ekologický spôsob dopravy.

„V analytickej časti projektu sme už urobili SWOT analýzu, ktorá odporúča zvyšovať povedomie o cyklistike a riešiť strategické plánovanie v tejto oblasti. Navrhuje zriadiť koordinačné centrum, či akéhosi cyklokoordinátora a zlepšiť infraštruktúru. Popri tom realizovať aj pravidelný monitoring,“ hovorí koordinátorka projektu BICY a vedúca referátu cestovného ruchu KSK Adriana Šebešová. Dotazníkový prieskum, ktorý sa v rámci projektu robil v troch mestách, ukázal základné údaje o stave cyklistiky v Košiciach, Michalovciach a Spišskej Novej Vsi. Ukázalo sa napríklad, že v rámci deľby prepravnej práce je podiel cyklistiky v Košiciach a Spišskej Novej Vsi 2 percentá, v Michalovciach je to 5 percent.

Vďaka projektu BICY sa mapoval stav cyklotrás v Košickom samosprávnom kraji. Na základe terénneho prieskumu bolo na území kraja identifikovaných 57 legalizovaných cyklotrás v celkovej dĺžke 1290,70 km, z čoho najvyšší podiel 452,80 km tvoria cyklomagistrály. Terénnym šetrením bol zisťovaný aj technický stav cykloturistického značenia a vybavenosti. „Našou ďalšou aktivitou je teraz podpora preznačenia cyklotrás v celkovej dĺžke 420 km,“ dodáva Adriana Šebešová. „Pripravujeme tiež strategický materiál pre rozvoj cyklistickej dopravy a cykloturistiky v kraji a zjednodušenú technickú dokumentáciu pre 150 km nových cyklotrás v kraji. Čaká nás aj spracovanie štúdie uskutočniteľnosti EuroVelo 11, ktorého trasa by mala viesť cez Košický kraj. V spolupráci so strednými školami, v ktorých sa vyučuje cestovný ruch, chceme medzi mladými ľuďmi nájsť čo najlepší spôsob, ako zlepšiť povedomie o cykloturistike.“

Jedným zo spôsobom, ako zapojiť čo najviac komunít do využívania cyklodopravy, je každoročne aj Európsky týždeň mobility. Do tohtoročnej kampane, ktorí sa niesla v znamení „pohybu správnym smerom“, sa zapojilo 13 slovenských miest a obcí. Praktické rady a inšpirácie už druhý rok podávala zástupcom samospráv Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o., ako koordinátor pre kampaň ETM pre obdobie 2011-2012. V rámci projektu poskytli materiálnu podporu pre mestá a obce v podobe tlačených príručiek a návodov pre organizáciu podujatí. Pre samotný týždeň mobility pripravili balíčky propagačných materiálov (tričká, plagáty kampane, reflexné pásky, nástenné kalendáre atď.)

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 10.10.2012 12:00
Upravené: 11.11.2021 14:26

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001