Cyklisti žiadajú viac rešpektu a konkrétnych riešení

Vyše 80 odborníkov, zástupcov mestských a krajských samospráv, ako aj občianskych aktivistov sa zišlo v dňoch 10. - 11.októbra v Košiciach na 4. ročníku konferencie Cyklistická doprava 2012. Konferenciu organizovalo občianske združenie MULICA v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom. Konferencia vytvorila priestor na aktívnu výmenu skúseností z oblasti riešenia cyklistickej infraštruktúry, cykloturizmus, ako aj systematickej podpory zo strany samospráv.

„Sme radi, že po prvýkrát sa na konferencii zúčastnili aj zástupcovia ministerstva dopravy, ktorí aktívne a pozitívne pristupovali k riešeniu podmienok pre cyklistov. Dúfame, že spolupráca bude pokračovať aj ďalej pri aplikovaní Národnej cyklostratégie,“ povedal Marián Gogola z občianskeho združenia MULICA. Adriana Šebešová za spoluorganizátora - Košický samosprávny kraj dodala, že „je dobré, že veľa samospráv sa chce zaoberať touto problematikou. Doposiaľ bola dosť podceňovaná, a preto vítame, že sa samosprávy zaujímajú aj o problematiku cyklodopravy.“

V programovom vyhlásení sa vláda zaviazala na podporu nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy. Účastníci konferencie by uvítali, keby v súlade s tým a v nadväznosti na pripravovanú Národnú stratégiu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR, vláda svoju pozornosť zamerala predovšetkým na tieto oblasti:

• Zriadenie pozície nezávislého národného cyklokoordinátora a aby krajské a mestské samosprávy menovali svojich vlastných cyklokoordinátorov, ktorí sa budú venovať cyklistickej doprave.

• Vytvorenie trvalého finančného systémového riešenia financovania rozvoja cyklodopravy a cykloturistiky v súlade s navrhovanými opatreniami v národnej cyklostratégií.

• Využitie pripravovaného programovacieho obdobia eurofondov na roky 2014-2020 na jednoznačné vyčlenenie financií na rozvoj cyklistickej infraštruktúry zadefinovaním patričných opatrení.

Účastníci konferencie taktiež odporúčajú mestám a vyšším územným celkom, aby začali na všetkých úrovniach preferovať efektívnu dopravu, ktorá je ekologická, má menší záber plochy, vyžaduje menšie investície z verejného rozpočtu a má menší dopad na znečistenie životného prostredia – teda najmä na verejnú osobnú dopravu a nemotorovú dopravu.

 

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 11.10.2012 14:00
Upravené: 11.11.2021 14:26

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001