Aktuality v doprave

22.10.2013

Päť projektových žiadostí na cesty odsúhlasených

       
Spolu takmer 145 kilometrov ciest a 9 mostov na cestách II a III. triedy vo všetkých regiónoch Košického kraja bude obnovených vďaka nenávratnému finančnom príspevku zo štrukturálnych fondov EÚ – z Regionálneho operačného programu, prioritná os: 5 - Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov.
 
26.09.2013

Unikátny maratónsky vláčik vyrazí z Košíc do Turne

       
Chcete vidieť miesto, kde pred takmer 90 rokmi odštartoval prvý košický maratón? Radi by ste si spestrili prvú októbrovú sobotu originálnou zábavou a turistickým výstupom na Turniansky hrad, či Zádielskú planinu? Ak áno, tak práve pre vás je pripravený mimoriadny MARATÓNSKY VLÁČIK.
 
05.09.2013

Stratégiu rozvoja cyklodopravy môžete pripomienkovať

       
Košický samosprávny kraj pripravuje Stratégiu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v KSK. Návrh strategického dokumentu môžete pripomienkovať najneskôr do 11. septembra.
 
26.07.2013

Konferencia o doprave ponúkla riešenia aj na celonárodnej úrovni

       
Poukázať na súčasný stav dopravy, pomenovať trendy ďalšieho vývoja a najmä nájsť riešenia pre užívateľsky a environmentálne lepšiu dopravnú infraštruktúru v Košiciach, Košickom samosprávnom kraji (KSK), ale aj na území celého regiónu východného Slovenska, bolo cieľom medzinárodnej odbornej konferencie, ktorá sa 25. a 26. júna konala v Košiciach. V týchto dňoch spracovala skupina odborných garantov súbor záverov a odporúčaní, ktorý ponúknu voleným predstaviteľom mestského a regionálneho parlamentu, ale aj kompetentným orgánom na celoslovenskej úrovni.
 
27.06.2013

Závery konferencie ukážu smerovanie dopravy

       
Zhodnotiť súčasný stav dopravy a najmä pomenovať trendy jej ďalšieho vývoja v Košiciach a v Košickom samosprávnom kraji (KSK) bolo cieľom dvojdňovej, medzinárodnej odbornej konferencie, ktorá sa 25. a 26. júna konala v Košiciach. S podporou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja (MDVRR) SR, Magistrátu mesta Košice, Žilinskej univerzity v Žiline a Technickej univerzity v Košiciach ju pripravil Košický samosprávny kraj (KSK) v spolupráci s Agentúrou na podporu regionálneho rozvoja Košice.
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51] 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil:
Vytvorené: 11.09.2013 12:23
Upravené: 10.12.2015 10:38

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról