Aktuality v doprave

14.06.2017

Hľadajú mladých železničiarov

       
Populárna Košická detská historická železnica hľadá nových mladých nadšencov železničnej dopravy, ktorí sa stanú členmi Klubu mladých železničiarov. Košická železnička totiž ako jediná na Slovenku umožňuje deťom vo veku od siedmych rokov podieľať sa pod vedením dospelých na chode železnice v úlohách „riadnych“ železničiarov.
 
12.06.2017

Začali sa práce na stabilizácií svahu na ceste medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi

       
Na ceste III/3460 medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi, ktorá je oficiálnou obchádzkovou trasou počas uzávierky mosta cez Ružín, sa začali práce na stabilizácii dvoch zosuvných miest.
 
09.06.2017

Verejné obstarávanie na rekonštrukciu mosta cez Ružín je ukončené

       
Poradie uchádzačov na stavebné práce pri odstraňovaní havarijného stavu mosta II/547020 Ružín - rekonštrukcia je známe. V predmetnom verejnom obstarávaní sa stala úspešným uchádzačom firma Strabag, s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 820 15 Bratislava.
 
07.06.2017

Výberová komisia otvorila obálky

       
V stredu 7. júna sa na Správe ciest KSK uskutočnilo otváranie obálok s cenovými ponukami v procese verejného obstarávania na  odstránenie havarijného stavu a rekonštrukciu mosta II/547 020 Ružín.
 
06.06.2017

Úrad pre verejné obstarávanie ukončil kontrolu

       
Správa ciest Košického samosprávneho kraja (SC KSK) ako kontrolovaný subjekt v utorok 6. júna dostala písomné rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie týkajúce sa konania o preskúmaní úkonov pred uzavretím zmluvy na predmet nadlimitnej zákazky „Odstránenie havarijného stavu mosta II/547 020 Ružín – rekonštrukcia“.
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41] 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil:
Vytvorené: 11.09.2013 12:23
Upravené: 10.12.2015 10:38

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról