Aktuality v doprave

03.02.2017

Prehliadky mostov určuje technický predpis

       
Prehliadky mostov sa riadia technickými predpismi, ktoré stanovuje ministerstvo dopravy. Členia sa na bežné, hlavné a mimoriadne.
 
02.02.2017

Zníženie hladiny by znemožnilo plnenie základných účelov vodnej stavby

       
Košický samosprávny kraj požiadal o stanovisko k návrhu na alternatívne riešenie krízového stavu po uzavretí mosta Ružín Slovenský vodohospodársky podnik, odštepný závod Košice. Poslanci v januári navrhli ako alternatívu čiastočné zníženie hladiny nádrže a „pokládku cestných panelov“ na starú cestu, ktorá prechádzala cez zaplavenú obec Košický Hámre. Vo svojom návrhu odhadli predpokladané zníženie hladiny na 2 – 3 metre.
 
16.01.2017

Situácia na cestách v kraji sa upokojila

       
Prvý kalamitný stupeň na cestách II. a III. triedy na Zemplíne a v Rožňavskom okrese cestári odvolali. Cesty v Košickom kraji sú zjazdné.
 
13.01.2017

Na Zemplíne vyhlásili I. kalamitný stupeň

       
Kvôli pretrvávajúcemu intenzívnemu sneženiu bol v piatok 13. januára o 11. hodine vyhlásený I. kalamitný stupeň na cestách v okresoch Michalovce a Sobrance. Prvý kalamitný stupeň bude vyhlásený aj pre okres Trebišov. V okrese Rožňava bol 1. situačný stupeň vyhlásený už o 8. hodine ráno.
 
13.01.2017

Aktuálna situácia na cestách v správe SC KSK

       
Na posyp a odstraňovanie snehu z ciest v správe a údržbe Správy ciest KSK je v piatok 13. januára nasadených 46 sypačov a 8 traktorov s radlicami. Do zimnej údržby sú zapojení vodiči, obsluha mechanizmov, dispečeri a vedúci stredísk, v celkovom počte 70 zamestnancov.
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36] 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil:
Vytvorené: 11.09.2013 12:23
Upravené: 10.12.2015 10:38

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah 30 rokov po ...