Stratégia rozvoja cestovného ruchu v regióne Dolný Zemplín

Stratégia rozvoja CR v regióne Dolný Zemplín

Stratégia rozvoja cestovného ruchu v ohraničenom úseku Dolného Zemplína je vypracovaná v súlade s Novou stratégiou rozvoja cestovného ruchu Slovenskej republiky do roku 2013, ktorá odporúča prijať ucelené koncepcie rozvoja cestovného ruchu na všetkých úrovniach riadenia cestovného ruchu a na úrovni samosprávnych krajov a regiónov začať so systematickou prípravou koncepčných a rozvojových dokumentov zameraných na rozvoj cestovného ruchu v obciach, cieľových mestách a regiónoch. Základným znakom cestovného ruchu a najmä jeho produktov je ich regionálny charakter. Myslia sa tým osobitosti a zvláštnosti charakterizujúce z pohľadu cestovného ruchu daný, vymedzený región. Zo svojej úrovne Úrad Košického samosprávneho kraja na svojom území vymedzil viac takýchto z pohľadu cestovného ruchu osobitných a zvláštnych regiónov, centier cestovného ruchu. Jedným z nich je aj región Dolného Zemplína. Košický samosprávny kraj považuje cestovný ruch za jedno z najperspektívnejších odvetví ekonomiky kraja. Priemysel cestovného ruchu je schopný vytvárať pracovné miesta na relatívne odlúčených miestach vidieka ako sú malé obce, významne prispievajúc tak k ich udržateľnej schopnosti, najmä mladej populácie. Stratégia rozvoja CR má za cieľ analyticky zhodnotiť a synteticky navrhnúť rozvoj cestovného ruchu v regióne Dolný Zemplín.

Spracovateľom stratégie je Regionálne združenie turizmu Zemplín, ktoré získalo poverenie na jej spracovanie na základe výberového konania Košickým samosprávnym krajom. Autorský kolektív tvorili odborníci z oblasti cestovného ruchu, tvorby strategických materiálov a katedry ústavu geoturizmu, znalých definované územie. Stratégia rozvoja CR v regióne Dolný Zemplín, dokument PDF, 1,07 MB

Prílohy:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil:
Vytvorené: 05.06.2015 10:51
Upravené: 05.06.2015 10:56

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine