Súťaž „Zážitok roka 2024“ ukáže svetu, aké rôznorodé zážitky ponúka Košický kraj

Do súťaže sa môžu do konca marca 2024 prihlásiť subjekty, ktoré úspešne implementovali infraštruktúrny projekt v rámci programu Terra Incognita od roku 2016.

Košický samosprávny kraj a Košice Región Turizmus predstavili súťaž s názvom „Zážitok roka 2024", ktorá prebieha v rámci dotačného programu Terra Incognita. Súťaž je určená pre všetkých úspešných realizátorov, ktorých projekty boli podporené od roku 2016 a ktoré výrazne prispievajú k rozvoju turizmu v Košickom kraji.

Nech vyhrajú najlepší a stanú sa inšpiráciou

Hlavným zámerom súťaže je motivácia k ďalšiemu rozvoju podporených projektov. "Program Terra Incognita je pre Košický samosprávny kraj mimoriadne dôležitý. Podporuje rozvoj cestovného ruchu v našom kraji a umožňuje vzniknúť jedinečným projektom, ktoré lákajú turistov z celého sveta. Veľmi si vážime prácu všetkých žiadateľov, ktorým záleží na výsledkoch a snažia sa o to, aby ich projekty boli funkčné, udržateľné a príťažlivé pre verejnosť. Súťaž "Zážitok roka 2024" je skvelým nástrojom na ocenenie týchto úspešných realizátorov a zároveň na propagáciu ich úžasných projektov," vyzdvihol myšlienku súťaže predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Súťaž slúži ako verejná platforma na posúdenie a ocenenie kvalitných a úspešných projektov podporených z grantového programu Terra Incognita, pričom má poskytnúť verejnosti prehľad o bohatstve a rozmanitosti turistických atrakcií v regióne. Zároveň si kladie za cieľ získať spätnú väzbu od aktérov cestovného ruchu o úspešnosti a funkčnosti týchto projektov.

Súťažia projekty od roku 2016
 
Do súťaže sa môžu prihlásiť subjekty, ktoré úspešne implementovali infraštruktúrny projekt v rámci programu Terra Incognita od roku 2016. Tieto projekty by mali byť funkčné, verejnosti prístupné a prospešné pre rozvoj turizmu v Košickom kraji. Prihlášky súťažiacich subjektov sa podávajú prostredníctvom elektronickej prihlášky, ktorá je dostupná na webovej stránke súťaže, a to najneskôr do 31. marca 2024.

Víťazi budú ocenení v niekoľkých kategóriách

Súťaž sa vyhlasuje v dvoch hlavných kategóriách "Zážitok roka v oblasti ekoturizmu" a "Veľký rozvojový projekt roka". Vyhlasovateľom súťaže určený víťaz v každej kategórii získa diplom o ocenení, finančné prostriedky v sume 2 000 € viazané na realizáciu projektu za účelom ďalšieho rozvoja víťazného zážitku a špeciálnu marketingovú podporu danej atrakcie.

Osobitnou kategóriou je "Zážitok roka na Kraji sveta", kde o víťazovi rozhoduje širšia verejnosť. Výherca v tejto kategórii získa diplom o ocenení a finančné prostriedky pre projekt súvisiaci s ďalším rozvojom víťazného zážitku v sume 1 000 €.

Ďalšou osobitnou kategóriou je „Ocenenie Terra Incognita za líderstvo v cestovnom ruchu“ , ktoré sa udeľuje na základe vlastného hodnotenia vyhlasovateľa súťaže, ktorý posúdi celkový prínos laureáta pre cestovný ruch. Ocenený laureát bude vnímaný ako ambasádor a garant kvality, na ktorého sa môžu žiadatelia obracať ako na referenčný "príklad dobrej praxe". Laureát v tejto kategórii získa plaketu a neviazanú finančnú odmenu v sume 500 €.

Súťaž prebieha od začiatku marca do konca októbra 2024

Súťaž bola oficiálne vyhlásená začiatkom marca 2024 a všetky subjekty, ktoré sa chcú do súťaže zapojiť, majú na zaslanie prihlášky čas do konca mesiaca, teda 31 dní. Počas piatich mesiacov, od začiatku mája do konca septembra, budú hodnotitelia súťaže posudzovať prihlásené projekty a atrakcie a víťazi v jednotlivých kategóriách budú slávnostne vyhlásení a ocenení v dňoch 15. až 31. októbra 2024.  

Zámer oceniť úspešné projekty, ale aj vytvoriť pozitívnu a udržateľnú platformu pre ďalší rozvoj turistických atrakcií v Košickom kraji nám opísala výkonná riaditeľka Krajskej organizácie cestovného ruchu Košice Región Turizmus, Lenka Vargová Jurková: "Zhmotnenie myšlienky odmeniť a zároveň tak inšpirovať tých, ktorí nám v kraji vytvorili a stále vytvárajú jedinečné zážitky, považujem za originálny spôsob ako v dnešnej dobe podporiť udržateľnosť projektov v kraji. Za posledné roky bolo vďaka nášmu grantovému programu Terra Incognita otvorených a verejnosti predstavených mnoho ukážkových projektov, ktoré by mohli ísť príkladom pre budúcich žiadateľov. Hľadali sme spôsob, ako motivovať nielen úspešných realizátorov, ale aj takých, ktorí nad zapojením sa do programu ešte len uvažujú. Práve súťaž „Zážitok roka 2024“ dáva opäť príležitosť prezentovať už zrealizované projekty a získať podporu pre ich ďalší rozvoj. Zároveň je to skvelá príležitosť pre verejnosť, aby znovu objavila fascinujúce zážitky, ktoré ponúka Košický kraj." 

Všetky podrobnosti a súťažné podmienky nájdete na oficiálnej webovej stránke súťaže. https://www.terraincognita.sk/sutaz-zazitok-roka-2024/ 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Andrea Štefanová
Vytvorené: 14.03.2024 11:29
Upravené: 14.03.2024 11:40

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001