Projekt REJOICE zmení nevyužitý potenciál rieky Hornád

Nevyužitý potenciál rieky Hornád z hľadiska ekoturizmu sa rozhodli zmeniť partneri projektu REJOICE (RivEr JOurney experIenCE).

Hlavným cieľom projektu je spojiť územie popri rieke Hornád a využiť potenciál rieky ako vodnej turistickej trasy vytvorením kayak-canoe sharing systému. Tento automatizovaný systém požičiavania lodí obstaral partner projektu Košice región turizmus. Vyvinutá bola nová aplikácia, ktorá verejnosti umožní požičať si kajak a splaviť Hornád.

„Naša vodácka novinka v podobe samoobslužnej požičovne kajakov predstavuje inovatívne riešenie, ktoré pre tento typ služby zatiaľ nebolo inde použité. Na mieru vyvinutý systém umožňuje záujemcovi o individuálny splav rezerváciu aj samotný splav bez nutnosti fyzického kontaktu s prevádzkovateľom. Riešenie zároveň prináša aj benefit predĺženia vodáckej sezóny na rieke Hornád najmä do prechodných období, kedy je dopyt prirodzene nižší a prevádzkovanie takejto služby s obsluhou by nebolo ekonomicky udržateľné,“ vyzdvihol význam projektu Rastislav Trnka, predseda Košického samosprávneho kraja.

Na Slovenskej strane sú automatizované kontajnery umiestnené vo Veľkej Lodine, Kysaku, v Košiciach sa nachádza priestor pre bezkontaktné odovzdanie lodí v areáli lodenice Splavujeme.sk. Pozemok pre tento drop-off point zabezpečilo mesto Košice. Pod Košicami je opäť možné začať splavovať v Ždani, ďalší kontajner sa nachádza v Trstenom pri Hornáde a posledný kontajner na slovenskej strane v Milhosti.

Splavujúci však môžu pokračovať až do Maďarska, kde sa automatizované kontajnery nachádzajú v obci Hidasnémeti, Pere a Hernádkércs.

Už v lete si budú môcť záujemcovia zo širokej verejnosti vychutnať splav Hornádu na kajaku požičanom v automatizovanom boxe.

Vedúci partner projektu okrem koordinácie projektu zakúpil detské kajaky aj kajaky pre dospelých, raft a paddleboardy, skladovacie kontajnery pre lode a vybavenie a príves pre prevoz kajakov, ktoré využíva na kurzoch pre školy. Zorganizoval tiež doplnkové podujatia “Hornád Green Day”, v rámci ktorého sa vyčistili brehy Hornádu v okolí Košíc aj v Maďarsku. Edukačný program „Hornád Green Day”, do ktorého sa zapojili školy z partnerských obcí aj Košíc. Žiaci aj učitelia sa dozvedeli zaujímavé informácie od odborníkov na faunu a flóru, pozorovali prírody pomocou zapožičaných ďalekohľadov aj fotopascí, živočíchov a flóru, ktorú videli diskutovali s odborníkmi a niektoré vzácne sa im podarilo zachytiť aj na fotoaparát. Za odmenu absolvovali kurz kajakárstva a kanoistiky na Jazere. Vybudovali sme aj značenie pre vodákov, ktoré uľahčí navigáciu a upozorní na nebezpečné miesta v toku rieky Hornád. Zorganizovali sme tiež malý splav medzinárodného úseku Hornádu “Pádlovanie na Hornáde”.

“Podarilo sa nám vyčistiť okolie Hornádu, veríme, že to priláka ďalších záujemcov o pobyt v prírode a prestanú pribúdať ďalšie čierne skládky a odpadv rieke. . Pomohli sme s návrhom systému automatizovaných požičovní lodí, ktorý umožní jednoduchšie požičanie kajakov pre širokú verejnosť. Školám a žiakom sme zorganizovali poznávanie prírody a okolia Hornádu, tiež sa zapojili do čistenia, a tak sme ich priviedli k ekológii. Skúsenosti a vedomosti z projektu, ako aj zakúpené veci nám pomôžu pri našich aktivitách v envirovýchove a vedení nielen detí k športu a prírode,” povedal predseda občianskeho združenia River & Mountain, Lukáš Koštenský.

Partner z podnikateľskej oblasti Ľuboš Grajcár - John the B tour kúpil minivan, prívesy potrebné pre prevádzku automatizovaného systému požičovní kajakov. Kúpil tiež bicykle a e-bicykle, ktoré rozšíria ponuku jeho služieb, nástroje pre údržbu lodí a okolia mól a kontajnerov.

Obec Veľká Lodina vybudovala v parčíku pred obecným úradom oddychový altánok pre vodákov, ktorí využívajú automatizovanú požičovňu lodí, cyklistov, turistov, ale aj miestnych.

Obec Kysak vybudovala altánok s mobiliárom a zorganizovala doplnkové podujatie “Hornád triatlon” - štafetové preteky, kde účastníci splavili Hornád na kajaku, bicyklovali a behali či už ako jednotlivci alebo tímy.

Obec Kostoľany nad Hornádom vybudovala nástupné a výstupné móla, ktoré uľahčia vodákom prenášanie malej vodnej elektrárne. Pre cyklistov, kolobežkárov, skateboardistov či najmenšie deti na odrážadlách bola vybudovaná pumptracková dráha. A postavený tu bol tiež altánok s mobiliárom.

Obec Ždaňa postavila mólo pre vodákov pre ľahší prístup k vode a altánok s mobiliárom.

Obec Trstené pri Hornáde vybudovala nové workoutové ihrisko a prístupové schodíky pre vodákov. V okolí futbalového ihriska bolo tiež vybudované nové osvetlenie a bezpečnostný kamerový systém.

Obec Milhosť vybudovala oddychový altánok s mobiliárom v blízkosti rieky najmä pre vodákov.

„Rozširovanie ponuky zážitkov v zaujímavých lokalitách je misiou našej organizácie. Preto sa veľmi tešíme, že sme do Košického kraja mohli priniesť tento unikátny produkt a veríme, že sa stane inšpiráciou pre ďalšie destinácie. Naša vďaka patrí všetkým partnerom, ktorí sa na zhmotnení tejto novej myšlienky podieľali. Programátori, technici, kreatívci a všetci ostatní zúčastnení si spoločne poradili s výzvou, ktorú sme si dali ako prví v odvetví vodáckeho turizmu nielen na Slovensku, ale aj v nám známom medzinárodnom kontexte,“ ocenila spoluprácu na projekte Lenka Vargová Jurková, výkonná riaditeľka Košice Región Turizmus.

Na maďarskej strane rieky vybudovala obec Hernádkércs lodný domček, kde si budú môcť používatelia kayak-canoeing sharing systému oddýchnuť, prípadne prenocovať. Ubytovacie kapacity v rámci projektu zabezpečil aj Kmetty Benjámin, ktorý vybudoval drevené domčeky v obci Nagykinizs priamo na brehu rieky Hornád a spoločnosť VÉDÉPSZOLG KFT v rámci projektu vytvorí vidiecke ekologické ubytovacie kapacity v obci Felsődobsza. V obci Hidasnémeti bola zrekonštruovaná časť budovy vo vlastníctve obce, kde je vytvorená informačná kancelária, ktorá slúži ako prvý kontaktný bod pre turistov vstupujúcich na maďarskú stranu rieky Hornád. Obec Hernádszentandrás zrekonštruovala starú budovu vo svojom vlastníctve, ktorá bude slúžiť ako Eko-letná škola a centrum životného štýlu pre deti a mládež. Realizáciou projektu sa očakáva zlepšenie spoločne poskytovaných cezhraničných služieb v oblasti ekoturistiky a zvýšenie návštevnosti regiónu zo strany turistov.

Realizácia projektu je podporená z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko. Celkový rozpočet projektu je 1 910 481,41 EUR z čoho príspevok z EFRR činí 1 623 909,13 EUR.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 02.01.2024 10:35
Upravené: 05.01.2024 09:44

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001