UMENIE NA MIESTE X: Odborná porota vyhlásila víťazných autorov a autorky diel, ktoré doplnia prírodné lokality Košického kraja. 

Do užšieho výberu súťaže postúpilo 27 výtvarníkov a umeleckých kolektívov, ktorí si mohli vybrať z 15 ponúkaných lokalít Košického kraja. Mená víťazov aj piatich výnimočných miest X sú už známe. 

Košice, 13. apríl 2023 - Padajúca kométa, monumentálne kvety z vŕbového prútia, exotický biotop, reliéf vyskladaný zo spomienok a slnečné hodiny, ktorých súčasťou je samotný človek. Tak by sa dali v skratke zhrnúť exteriérové diela, ktoré už čoskoro doplnia mapu zaujímavostí Košického kraja. 

V roku 2023 prichádza krajská organizácia Košice Región Turizmus (KRT) s novým druhom zážitku. Vzíde zo zaujímavého a, na slovenské pomery, nezvyčajného projektu Umenie na mieste X. Ten v priestore destinácie, na piatich miestach X, vytvorí nové artefakty, ktoré sa stanú atraktívnou križovatkou turizmu a umenia v živej krajine. Ako deklarovala už prvotná výzva pre zapojenie sa umeleckej obce do tohto projektu, „milovníkov prírody diela zoznámia s kvalitným umením a milovníkov umenia spoja s prírodou.“ Hoci teda primárne ide o projekt na podporu cestovného ruchu v Košickom kraji, má rovnocenne silnú ambíciu stať sa nositeľom myšlienky vytvárania esteticky hodnotného priestoru pre rekreáciu. 

Umenie na mieste X predstavuje aj symbolický medzník v živote organizácie Košice Región Turizmus. Projekt totiž prepája jej bohaté desaťročné skúsenosti s aktuálnym smerovaním rozvoja Košického kraja ako budúcej destinácie ekoturizmu. „Naším dlhodobým cieľom, a rovnako aj cieľom projektu Umenie na mieste X, je robiť Košický kraj krajším a zaujímavejším, pretože chceme, aby bol atraktívnou voľbou pre trávenie dovolenky pre domácich aj zahraničných návštevníkov. Chceme ich motivovať k návšteve a ponúknuť im nemasové a, možno pre nich doposiaľ neobjavené, lokality, ktoré budeme ďalej rozvíjať v duchu princípov udržateľného turizmu,“ informoval predseda Košického samosprávneho kraja, Rastislav Trnka.
 
Projekt Umenie na mieste X tak návštevníkom Košického kraja, ale aj jeho obyvateľom, ponúkne päť diel výtvarníkov a výtvarníčok, ktoré vznikajú v spolupráci s prírodou a konkrétnou lokalitou v regióne. Keďže projekt je výnimočný tým, že do verejného priestoru turistickej destinácie prináša skutočnú umeleckú hodnotu, čím ho cielene estetizuje, víťazné diela vybrala porota zostavená z odborníkov a odborníčok na výtvarné umenie a architektúru. 

Do užšieho výberu súťaže postúpilo 27 výtvarníkov a umeleckých kolektívov, ktorí si mohli vybrať z 15 ponúkaných lokalít Košického kraja. Mená víťazov aj piatich výnimočných miest X sú už známe. 

Nové ciele pre milovníkov umenia aj prírody

Areál zaniknutého letohrádku Sans Souci v Iliašovciach doplní dielo Figová jama od Martina Piačeka a Mateja Gavulu. Autori tu vytvoria nový mikrobiotop, ktorý bude nielen referenciou na exotickú minulosť tohto príťažlivého miesta, ale i lakmusovým papierikom, reagujúcim na aktuálny i budúci vývoj miestnej klímy. Dielo sa tak stane aj „botanickým a spoločenským experimentom“, atraktívnym pre opakované návštevy lokality.

Etablovaná výtvarníčka Jarmila Mitríková si pre svoju realizáciu zvolila brehy jazera Turzov. V blízkosti niekdajšieho kúpeľného domu Praha vytvorí glazovaný keramický reliéf zložený z prvkov, ktoré odkazujú na jej osobnú pamäť, ale aj na kolektívnu minulosť. Umožní tak návštevníkom prežitie nové vlastného zážitku, alebo sprítomnenie zážitku minulého. 

V Zádielskej doline pribudne Kométa Michala Machciníka zo zoskupenia Doxa. Autor do krajiny osadí výrazný orientačný bod, ktorý symbolikou padajúcej hviezdy zároveň vytvorí zaujímavý odkaz na históriu putovania cez túto lokalitu.

V blízkosti Herlianskeho gejzíru vyrastie inštalácia slnečných hodín výtvarníka Samuela Velebného. Jej živou súčasťou sa stane samotný návštevník, ktorého prítomnosť bude aj základným predpokladom fungovania hodín. Obdobne aj miestny gejzír je prírodný úkaz aktivovaný ľudskou činnosťou. 

Päticu exteriérových diel doplnia monumentálne kvety autorskej dvojice Tomáš Kocka Jusko a Alexandra Selmeciová. Vyrastú na brehoch Senianskych rybníkov a vertikálne prepoja ľudský priestor na zemi so svetom vtákov na oblohe.

Nielen vizuálny zážitok

Cestovný ruch v Košickom kraji sa opiera o princípy ekoturizmu, a v tomto duchu sa budú niesť aj samotné diela. „Chceli sme, aby diela poskytli nielen vizuálny zážitok, ale aby mali zároveň potenciál inšpirovať a motivovať návštevníkov lokality k premýšľaniu o hlbších témach, napríklad o relatívnosti času, o vzťahu človeka a prírody, o udržateľnom spôsobe života. Myslím, že všetky víťazné návrhy toto spĺňajú,“ konštatuje Dorota Kenderová, riaditeľka Východoslovenskej galérie a predsedníčka poroty.

Projekt Umenie na mieste X je pre organizáciu Košice Región Turizmus aj novým nástrojom oslovovania zdanlivo rôznorodých skupín návštevníkov. „Očakávame, že naše inštalácie v krajine sa stanú novými výletnými cieľmi nielen pre turistov, ale i pre milovníkov umenia, ktorí takto spoznajú aj ďalšie zaujímavosti v okolí a môžu sa inšpirovať pre budúcu návštevu Košického kraja. Zároveň veríme, že kontakt širokej návštevníckej verejnosti s ekologicky vytvoreným umením v prírode posilní v ľuďoch vôľu praktizovať zodpovedný prístup k rekreácii,“ hovorí Lenka Vargová Jurková, výkonná riaditeľka KRT.

Diela by, aj napriek svojmu ekologickému prevedeniu, mali na miestach X vydržať minimálne dva roky. V nasledujúcich týždňoch bude prebiehať ich tvorba a inštalácia a  verejnosti budú predstavené 29. mája 2023. Víťazné návrhy a ďalšie informácie o projekte Umenie na mieste X nájdete na www.umenienamieste.sk. 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 13.04.2023 12:24
Upravené: 15.01.2024 09:04

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001