Ocenené kostoly na Gemeri a Malohonte pozývajú v júli na pestrý program

Ak ste ešte neboli v preslávených gotických kostoloch na Gemeri a Malohonte, je tu výborná príležitosť to napraviť. Prázdniny sú ideálnym obdobím pre spoznávanie unikátnych miest s významnou historickou hodnotou. V roku 2022 získalo 12 gotických kostolov na Gemeri a Malohonte prestížny titul Európske dedičstvo /European Heritage Label/ ako jediná súhrnná lokalita na Slovensku vôbec. Vydajte sa počas prvého prázdninového mesiaca po ich stopách. Prostredníctvom 5 tematických podujatí sa pozrite za múry kostolov, kde sa ukrýva krása a um stredovekých majstrov.

Rok 2023 je v Košickom a Banskobystrickom kraji vyhlásený za Rok nástennej maľby, fresky Gemera a Malohontu. Pod týmto názvom už štvrtý mesiac organizujú Košický a Banskobystrický samosprávny kraj, ako aj kultúrne inštitúcie v ich zriaďovateľskej pôsobnosti a ďalšie organizácie, zaujímavé podujatia pre všetky vekové kategórie. Ústredným motívom každej z nich sú kostoly Gotickej cesty Gemera a Malohontu. Hlavným cieľom podujatí je pritiahnuť pozornosť a netradičným spôsobom podporiť unikátnosť kostolov na Slovensku i hodnoty Značky Európske dedičstvo.

Tento raz si dali múzejníci z Baníckeho múzea v Rožňave záležať a ako ústrednú tému VI. letného múzejného tábora pre deti od 6 do 10 rokov zvolili Gotiku s Baníckym múzeom. Košice Región Turizmus (KRT) prináša cestovanie po Štítnickom okruhu pre peších počas výletu Gemerské sakrálne tajomstvá II. a zároveň aj pre nadšených cyklistov. Bicyklom po Gotickej ceste ich prevedú skúsení cyklosprievodcovia a ukážu im zaujímavosti lokálnych cyklotrás. Súčasťou obidvoch výletov budú Výjazdové workshopy s Baníckym múzeom v Rožňave, ktoré odhalia zákulisie maľovania nástenných malieb i používaných farieb. Vo Hvezdárni v Rimavskej Sobote budú návštevníci počas podujatia Pohľad na súhvezdia očami mytológie pozorovať unikátne súhvezdia na oblohe alebo veľký model Zeme na zemi.

Bližšie informácie k jednotlivým podujatiam Roku nástennej maľby 2023 počas júla:

 

1. Bicyklom po Gotickej ceste, jednodňový cyklovýlet

Dátum, čas, miesto: 15.7.2023 (sobota), 8:00 – 18:30 hod, odchod z parkoviska Masarykova 2, Jumbo centrum, Košice

Organizátor: Košice Región Turizmus (KRT)

Vydajte sa na cyklovýlet po Štítnickom okruhu Gotickej cesty na Gemeri. V spoločnosti skúsených cyklosprievodcov objavíte zaujímavosti lokálnych cyklotrás. V nenápadných dedinkách, za hrubými kostolnými múrmi, spoznáte gotické fresky, poetické nástenné maľby so značkou Európského kultúrneho dedičstva v spoločnosti sprievodcu OZ Gotická cesta. Preprava je zabezpečená komfortným 50 miestnym autobusom a cykloprívesom s kapacitou 30 bicyklov. Cyklisti zdolajú približne 40 km. Peších turistov prepraví ku všetkým pamiatkam autobus. Netradičná cesta po kostoloch Štítnického okruhu je určená pre širokú verejnosť a predovšetkým pre cykloturistov.

Vstupné pre peších turistov 25 €, zľavnený 22 € (dieťa, študent, senior nad 62 rokov, ŤZP), s prepravou bicykla 27 €, zľavnený 24 € (dieťa, študent, senior nad 62 rokov, ŤZP)

Viac informácií a registrácia: https://vylety.kosiceregion.com/vylety/bicyklom-po-gotickej-ceste-i/

 

2. VI. letný múzejný tábor pre deti - Gotika s Baníckym múzeom 

Dátum: 17. – 21. júl 2023 a 24. – 28. júl 2023

Organizátor: Banícke múzeum Rožňava v spolupráci s OZ Gotická cesta

Tábor pre deti od 6 do 10 rokov je tematicky zameraný na Rok nástennej maľby. Ústrednou témou je obdobie gotiky. Počas tábora navštívia deti kostoly na Gotickej ceste Gemera a zoznámia sa s tajomstvami gotických nástenných malieb. Po kráse umenia gotických majstrov budú obdivovať prírodné krásy Ochtinskej aragonitovej jaskyne. Tvorivosť a zručnosti si podporia pri skúšaní rôznych remesiel, ktoré boli kedysi dôležitou súčasťou každodenného života ľudí. Na konci tábora sa stanú čestnými členmi baníckeho cechu.

Ďalšie informácie: https://www.banmuz.sk/pripravujeme/620-gotika-s-banickym-muzeom

 

3. Výjazdové workshopy s Baníckym múzeom

Dátum: 15.07.2023 a 22.07.2023 (soboty)

Organizátor: Banícke múzeum v Rožňave a Košice Región Turizmus (KRT)

Prenos do čias gotiky a maľovania nástenných fresiek. Ako sa získavali pigmenty z rôznych druhov minerálov na maľbu fresiek? Ako sa asi maľovali gotické výjavy na drevenú kazetu? Túto unikátnu príležitosť ponúka jedinečný workshop v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave. Dokonca sa na ňom budú vyrábať pamätné odznaky s logami kostolov unikátnej Gotickej cesty. Workshopy sú súčasťou výletov - Bicyklom po Gotickej ceste a Gemerské sakrálne tajomstvá II. Vstupné na workshop v hodnote 2 € na osobu sa platí priamo na mieste.

Viac informácií:

https://vylety.kosiceregion.com/vylety/bicyklom-po-gotickej-ceste-i/

https://vylety.kosiceregion.com/vylety/gemerske-sakralne-tajomstva-ii/

 

4. Pohľad na súhvezdia očami mytológie

Dátum: 21.7.2023 (piatok), od 21:00 hod

Organizátor: hvezdáreň v Rimavskej Sobote, organizačná súčasť Krajskej hvezdárne a planetária M. Hella v Žiari nad Hronom

Interaktívne pozorovania súhvezdí v astroparku Hvezdárne v Rimavskej Sobote, ktoré vám umožní prepojiť orientáciu na nočnej oblohe s gréckou mytológiou. Počas programu bude predstavený aj nafukovací model Zeme. Podujatie je zabezpečené pre širokú verejnosť zdarma.

 

5. Gemerské sakrálne tajomstvá II., jednodňový autobusový výlet

Dátum, čas, miesto: 22.7.2023 (sobota), 8:00 – 18:00 hod, odchod z parkoviska Masarykova 2, Jumbo centrum, Košice

Organizátor: Košice Región Turizmus (KRT) - cestovná agentúra

Nechajte sa sprevádzať po gotickej ceste Gemera. Pod šedým nánosom nezastaviteľného času objavíte skutočné poklady gemerských kostolíkov Štítnického okruhu. V nenápadných dedinkách, za hrubými kostolnými múrmi, spoznáte gotické fresky, poetické nástenné maľby so silným akcentom talianskych majstrov. Hoci pravdu o skutočnom autorovi Majstrovi ochtinského presbytéria už asi neobjavíme, majstrovská práca zanechá hlboký dojem aj v dnešnej dobe. Podujatie je určené pre širokú verejnosť.

Vstupné: 25 €, zľavnený 22 € (dieťa, študent, senior nad 62 rokov, ŤZP)

Viac informácií a registrácia: https://vylety.kosiceregion.com/vylety/gemerske-sakralne-tajomstva-ii/

 

Fakty:

Rok nástennej maľby 2023

Spoločná aktivita Košického a Banskobystrického  samosprávneho kraja, ktorá približuje krásy a nevyčísliteľnú hodnotu stredovekých fresiek v 12 gotických kostoloch v regiónoch  Gemer a Malohont. Prostredníctvom podujatí kultúrneho-spoločenského, vzdelávacieho a popularizačného charakteru oslovuje široké masy, rôzne skupiny obyvateľov regiónov a priťahuje do regiónu turistov a návštevníkov. Zároveň šíri odkaz značky Európske dedičstvo o spoločných európskych hodnotách.

Značka Európske dedičstvo

Značka Európske dedičstvo (EuropeanHeritageLabel) funguje v súčasnej podobe od roku 2013. Slovenskej pamiatke bola udelená po prvýkrát. Stredoveké nástenné maľby v kostoloch na Gemeri a Malohonte sa tak pridali k starovekému srdcu Atén, archeologickému parku Carnuntum v Rakúsku, synagóge v Budapešti, kostolu Javorca v Slovinsku a ďalším lokalitám v Európe. Značka Európske dedičstvo je udeľovaná lokalitám či udalostiam, ktoré zohrali významnú úlohu v procese tvorby súčasnej Európy a ktoré odzrkadľujú spoločné európske hodnoty.

Gotické kostoly v regiónoch Gemer a Malohont - Gotická cesta

Evanjelické chrámy a.v. v Rimavskom Brezove, Rimavskej Bani, Kraskove, Kyjaticiach, Kameňanoch, Štítniku, Ochtinej a Koceľovciach, katolícke kostoly v Chyžnom, Rákoši a Šiveticiach, či kostol reformovanej kresťanskej cirkvi v Plešivci, čaká v najbližších rokoch množstvo aktivít zameraných na prezentáciu vzácneho dedičstva a zaujímavej histórie na Gotickej ceste spojenej s týmito pamiatkami.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 10.07.2023 14:58
Upravené: 17.01.2024 09:02

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001