Krajské požičovne elektrobicyklov BIKEY

Moderný spôsob mestskej mobility prekračuje hranice miest a svoje možnosti posúva naprieč celým Košickým krajom. Objavovanie regiónov na dvoch kolesách sa stane prostredníctvom Krajských požičovní elektrobicyklov službou, ktorá uspokojí dopyt návštevníkov v oblasti cestovného ruchu aj s ohľadom na ekologický rozmer dopravy. Všetky cyklotrasy a atraktivity v okolí budúcich požičovní BIKEY sa tak stanú viac prístupnými a ich návštevnosť sa zvýši. Aktuálne je už vyhlásená Výzva na prevádzkovanie e-bike požičovní v Košickom kraji „BIKEY“, v rámci ktorej sa hľadajú vhodní prevádzkoví partneri.

BIKEY je jedinečným projektom na území Košického kraja, komplexne zastrešujúcim viaceré lokality e-bike požičovní. Cieľom projektu BIKEY je zvýšiť turistickú atraktívnosť lokalít kraja, rozvíjať cykloturistiku a zabezpečiť dostupné cyklistické vybavenie a príslušenstvo pre návštevníkov. To všetko vďaka spolupráci Košického samosprávneho kraja (KSK) a spoločnosti Správa infraštruktúry cestovného ruchu, s.r.o. (SICR).

Mechanizmus fungovania Krajských požičovní predstavuje mnoho výhod. Tento spôsob „zelenej prepravy“ zlepšuje atraktívnosť a dostupnosť žiadaných destinácií, čo značne prispeje k rozvoju cyklistickej infraštruktúry aj cykloturistického ruchu. Predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka približuje: “E-bike požičovne predstavujú množstvo výhod. Pre východniarov aj  všetkých rekreačných  cyklistov z rôznych kútov Slovenska či zahraničia, nebude problémom navštíviť zaujímavé destinácie v jednotlivých regiónoch rýchlo a efektívne. Aj preto sme sa rozhodli pripraviť výzvu na získanie relevantných partnerov na prevádzkovanie plne vybavených e-bike požičovní. Našim cieľom je zvýšiť  turistickú atraktívnosť  lokalít, prepojiť ich a podporiť tak  ekologický spôsob prepravy. Okrem iného zároveň dôjde aj k šetreniu ľudských a komoditných zdrojov.“
 
Vďaka realizácii projektu BIKEY tak vznikne sieť miest s nainštalovanými modulmi komplexného cyklovybavenia vrátane možnosti prenájmu elektrobicyklov. Objektmi, ktoré prevádzkovatelia z aktuálnej výzvy získajú do prenájmu, teda budú kompletne vybavené e-bike požičovne s brandingom „BIKEY”.  Vyhlasovateľ pri výbere názvu vychádzal z medzinárodného pomenovania, ktoré evokuje aj zahraničnému návštevníkovi, že ide o službu, prípadne produkt, spojený s bicyklovaním. Zašifrované slovo „key” (kľúč) znamená, že projekt sa stáva návštevníkovi aj kľúčom k novým bránam do lokalít kraja. „Na scénu cykloturistického ruchu v našom kraji tak prichádza nový systém vyhľadávaného produktu, ktorý bude poskytovaný s dôrazom na ekologizáciu krajskej mobility. Napokon, podpora nových foriem ekologickej dopravy úzko súvisí aj s rozvojom udržateľného cestovného ruchu,“ doplnil  Rastislav Trnka.

O prínosoch projektu konateľka Správy infraštruktúry cestovného ruchu s.r.o. (SICR) Lenka Vargová Jurková povedala: „Z pohľadu rozvoja turizmu v Košickom kraji je táto investícia významným krokom, ktorým sa naše destinácie približujú k ekologickým riešeniam v individuálnej mobilite. Práve možnosť, ktorú BIKEY nášmu návštevníkovi prináša, je príležitosťou vyskúšať si výhody ekologických alternatív pohybu v destináciách cestovného ruchu. Projekt tak reflektuje aj na naliehavú potrebu obmedzovať využívanie energie z fosílnych zdrojov v turizme. V tomto momente sa projekt nachádza vo fáze vyhlásenej výzvy, prostredníctvom ktorej hľadáme partnerov na prevádzkovanie budúcich požičovní e-bikov. Od záujemcov o výzvu očakávame, že okrem schopnosti požičovňu prevádzkovať preukážu aj záujem rozvinúť trvalú spoluprácu so samosprávou, zaistia lokálnu exkluzivitu prevádzky v územnom rádiuse 30 kilometrov a pričinia sa o propagovanie elektromobility v cestovnom ruchu na území Košického kraja.“

Prevádzkovatelia prvých piatich požičovní vzídu z verejnej súťaže na základe vopred stanovených podmienok s tým, že uchádzači sa môžu rozhodnúť, ktorý zo štyroch ponúkaných modulov si pre realizáciu svojej požičovne zvolia. Do tejto súťaže o budúceho prevádzkovateľa požičovne BIKEY sa môže za rovnakých podmienok zapojiť ktokoľvek, kto vie garantovať, že bude v partnerstve s KSK prevádzkovať požičovňu bicyklov.

Od budúceho prevádzkovateľa sa vyžaduje, aby zabezpečil:

 • Prevádzkovanie požičovne elektrobicyklov.
 • Pozemok, dostatočný na umiestnenie zvoleného komplexného modulu BIKEY. Zvolený pozemok musí byť vo vlastníctve prevádzkovateľa alebo v jeho dlhodobom nájme (minimálne do roku 2033).
 • Personálne obsadenie pri odovzdaní a prevzatí elektrobicyklov.

Medzi požiadavky kladené na prevádzkovateľa patrí:

 • Disponovanie pozemkom, ktorý je vo vlastníctve alebo v dlhodobom nájme (minimálne do roku 2033) záujemcu o prevádzkovanie e-bike požičovní v Košickom samosprávnom kraji:
 • Uvedenie konkrétnej parcely (s rozlohou, nevyhnutnou pre umiestnenie niektorého z dostupných modulov - viď. príloha č.1)
 • Výpis listu vlastníctva alebo nájomnej zmluvy
 • Podnikateľské aktivity v oblasti cestovného ruchu, resp. poskytovania služieb v oblasti kultúry, športu na území Košického samosprávneho kraja.
 • Schopnosť dlhodobo zabezpečiť prevádzku e-bike požičovne po personálnej, ekonomickej a kvalifikačnej stránke a výber konkrétneho modulu
 • Fyzická osoba podnikateľ – vek minimálne 18 rokov, spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, oprávnenie na podnikanie zodpovedajúce predmetu zákazky.
 • Právnická osoba - nebol na ňu vyhlásený konkurz, nie je v likvidácií, ani nebolo proti nej zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku, oprávnenie na podnikanie zodpovedajúce predmetu zákazky.
 • Zabezpečenie dlhodobej a koncepčnej komunikácie a propagácie e-bike požičovní.

 
Plánované požičovne sú v súťaži zadefinované v 4 moduloch: Modul č.1 = komplexný (zdvojený) kontajner – prevádzkový a skladový (+ e-bikes), Modul č.2 = prevádzkový kontajner (+ e-bikes), Modul č. 3 = prístrešok (+ e-bikes) , Modul č. 4 = exteriérový stojan (+ e-bikes). Jednotlivé moduly sa líšia úrovňou a rozsahom vybavenia. Každý z nich však záujemcovi o prevádzkovanie poskytne plnohodnotný produkt pre návštevníka a vhodným spôsobom tak doplní ponuku služieb v destinácii. Zároveň podporí ekologický spôsob prepravy v rámci Košického samosprávneho kraja. „E-bike požičovne budú komunikované a propagované dlhodobo a koncepčne, s cieľom neustáleho rozširovania záujmu zo strany domácich či zahraničných užívateľov. Projekt e-bike požičovní BIKEY má charakter rozvíjajúcej sa aktivity a v rámci tejto výzvy teda ide o pilotný projekt,“ doplnila  Lenka Vargová Jurková.

Po zasadnutí komisie, ktorá vyberie vhodných prevádzkovateľov služby BIKEY a zazmluvní ich, bude následne zabezpečené dodanie a montáž zvolených modulov, aby už v priebehu letnej sezóny 2023 mohli byť uvedené do prevádzky. Termín predkladania podkladov elektronicky je do 30. 4. 2023 do 24:00 hod. prostredníctvom formulára, zverejneného na webovej stránke www.bikey.sk.
 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.04.2023 09:00
Upravené: 15.01.2024 09:10

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001