Košická župa zainvestuje aj v roku 2023 do turistickej infraštruktúry, podujatí a filmového turizmu. Tento raz to bude 1,89 milióna €

Rok 2023 bude pre Košický kraj filmovo rekordný - vznikne tu až 8 celovečerných filmov s podporou župy.

KOŠICE, 2. mája 2023 – Grantová výzva Košického samosprávneho kraja Terra Incognita je už roky stabilným nástrojom regionálneho rozvoja v Košickom kraji. Je cielená na podporu cestovného ruchu, s dôrazom na zvyšovanie atraktívnosti Košického kraja ako turistickej destinácie. Aktuálne má za sebou ďalšie úspešné obdobie spojené s vyhlásením samotnej výzvy, jej odborným hodnotením a následným vyhlásením víťazných projektov, ktoré budú v roku 2023 podporené sumou v celkovej výške 1,89 milióna €. Táto čiastka poputuje do podpory ekoturizmu, vzniku nových turistických atrakcií, na zlepšenie stavu pamiatok Európske dedičstva, organizátorom regionálnych aj medzinárodných podujatí, ale aj do podpory filmového turizmu a vzniku nových audiovizuálnych diel.

Najväčšia časť z celkovej grantovej podpory, až 1,32 mil. eur, bude rozdelená medzi tri kategórie projektov. Projekty orientované na rozvoj ekoturizmu, projekty, ktorých cieľom je vybudovanie väčšej novej atrakcie pre širokú verejnosť a napokon projekty, ktoré vytvoria podpornú návštevnícku infraštruktúru k sakrálnym pamiatkam so značkou Európskeho dedičstva na Gemeri. 

V rámci ekoturizmu ide vždy o projekty postavené na autentických hodnotách daného územia, ktoré využívajú okolitý prírodný alebo kultúrno-historický potenciál a približujú ho návštevníkovi vo forme, ktorá je blízka prírode a šetrnému spôsobu rekreácie. Takými sú v roku 2023 napríklad projektové zámery, ktoré plánujú vytvoriť welness pod hviezdami na Vinianskom jazere, alebo skvalitniť zázemie pre bežkárov v areáli Snow Park Ľadová

Od podpory veľkých rozvojových projektov si župa sľubuje vznik nových turistických atrakcií pre širokú verejnosť, s nimi spojené poskytovanie nových služieb a tým vyvolané vytváranie nových pracovných miest v regiónoch. Aj s ohľadom na tieto ciele sa v tejto kategórii stali úspešnými napríklad projekty prírodného bludiska Živá krajina – Brehov alebo 21 metrovej vyhliadkovej veže YACHT VILLAGE s adrenalínovou Zip-Line šmýkačkou na Zemplínskej šírave. 

Tohtoročnou novinkou výzvy je ambícia zlepšiť turistickú prístupnosť 4 sakrálnych pamiatok na Gemeri, ktoré v roku 2022 získali prestížnu značku Európskeho dedičstva UNESCO. Suma 75 tisíc eur bola venovaná práve takýmto zámerom. „Konkurencia, z ktorej vzišlo víťazných 23 projektov, bola v tomto roku obzvlášť vyrovnaná. Aj to je pre nás dôkazom, že grantový program je medzi žiadateľmi považovaný za relevantný a rešpektovaný nástroj pomoci pri realizácii ich projektových zámerov. Tie napomôžu znížiť negatívne dopady na zmeny klímy, prispejú k zachovaniu a propagácii kultúrneho, historického či prírodného dedičstva a v neposlednom rade prispejú k rastu zamestnanosti v regiónoch Košického kraja. V tomto roku ma obzvlášť teší, že, popri podpore menších infraštruktúrnych projektov v ekoturizme a veľkých rozvojových projektoch sme rozšírili oblasť podpory o naše vzácne sakrálne pamiatky, ktoré sa ako prvé na Slovensku hrdia značkou Európskeho dedičstva. Vďaka peniazom zo župy budú sprístupnené pre verejnosť, pričom ich otváracie hodiny sa zjednotia. V kostoloch na Gotickej ceste Gemera a Malohontu bude možné využiť služby vyškolených sprievodcov a vďaka finančnej podpore dokončia vzácne fresky v kostole v Plešivci. Verím, že všetky tieto aktivity rozšíria kultúrne obzory mnohým turistom a podporia rozvoj služieb v cestovnom ruchu,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka. 

Pre výkonnú riaditeľku Košice Región Turizmus, Lenku Vargovú Jurkovú, je pri vyhľadávaní zmysluplných projektov vždy dôležitá udržateľnosť a ich vzájomné prepojenie v rámci celého kraja: „Aj cieľom tejto výzvy je preto ponúknuť návštevníkom predovšetkým komplexné zážitky, lebo tie si človek uchová hlbšie v pamäti, zdieľa ich s priateľmi a rád sa k nim vracia. Do výzvy sa každý rok zapája veľký počet žiadateľov s kvalitnými projektami a my sa hneď po vyhlásení úspešných žiadateľov tešíme na moment, keď sa stanú realitou a súčasťou návštevníckej ponuky v destinácii. Z tohto pohľadu je pre nás veľmi dôležité novú atrakciu nielen vybudovať, ale zabezpečiť aj jej fungovanie ako plnohodnotného produktu cestovného ruchu. To znamená vytvoriť atrakcii kvalitný marketing, dbať na dobrú informovanosť verejnosti o aktuálnosti ponuky a dohliadať na jej dlhodobú udržateľnosť. Naším cieľom a teda aj významným očakávaním od úspešných žiadateľov je, aby sa  jednotlivé atrakcie darilo v rámci širšej ponuky územia prepájať a upozorňovať tak návštevníkov na ďalšie možnosti v ich okolí. Výsledkom je dlhší čas strávený v destinácii a vyšší ekonomický efekt pre lokálne komunity.“

Zážitkové podujatia budú v tomto roku podporené sumou 420 000 tisíc eur

V minulom roku sa s podujatiami, ktoré boli po dve predošlé sezóny výrazne obmedzené, doslova „roztrhlo vrece“ a z každého mesta či obce sa ozývala hudba, rozvoniavalo jedlo, alebo sa tam spoločne športovalo. Ľudia sa hromadne vrátili k tejto obľúbenej forme zážitkového trávenia voľného času. Košický samosprávny kraj preto aj v roku 2023 zotrvá v tomto trende a podporí podujatia rôzneho zamerania. Suma 420 000  eur bude prerozdelená medzi 13 medzinárodných a 20 regionálnych/top podujatí. 

Najmasovejšie športové podujatie v kraji, Medzinárodný maratón mieru 2023, oslávi tento rok svoju storočnicou a právom patrí medzi vrcholy hromadného športovo-spoločenského vyžitia nielen na Slovensku, ale aj ďaleko za jeho hranicami. Organizátori majú ambíciu prilákať na štart viac než 13.000 aktívnych účastníkov v pestrej palete disciplín a zostaviť aj atraktívne štartové pole elitných pretekárov. Prinesú tiež bohatý sprievodný program ako aj celovečerný dokument o tomto najstaršom európskom maratóne. 

Majstrovstvá sveta veteránov v orientačnom behu markantne zviditeľnia Košický kraj ďaleko za jeho hranicami, pretože k nám prilákajú trailových bežcov s mapami a buzolami v rukách z celého sveta. Rovnako to bude aj v prípade ďalšieho nadnárodného formátu, keď Majstrovstvá Sveta Enduro GP Slovakia, privítajú v lesoch v okolí Gelnice terénnych motorkárov.

V rámci masovo obľúbených športových podujatí budú vo svojej tradícii pokračovať aj THE RACE, Medzinárodný Motozraz Sveta motocyklov, Letecké dni Košického kraja a netradičným spestrením Ružínskej vodnej hladiny bude v tomto roku podujatie Dračie lode a Mini nočné preteky. Unikátne spojenie umenia, architektúry a interakcií prinesú návštevníkom podujatia ako Biela noc Košice, Festival 66 hodín, Imaginácie či Festival - ŽIVÉ SOCHY 2023 v Spišskej Novej Vsi. Do filmového umenia nás tento rok opäť vtiahne ART FILM FEST 2023 a chuťové poháriky nám potešia už ikonické Margecianske fajnoty, ktoré sa určite neodporúča vynechať. 

Medzi podporené regionálne/TOP podujatia v oblasti kultúry, umenia, športu, prezentácie tradícií, histórie regiónu a gastronómie patria už tradične Jánske ohne nad Šíravou, Spišských 333 EXTREME, Gotická cesta otvorená 2023, Rodeo Ižkovce 2023, Vôňa agátu - Deň otvorených pivníc, XX. Tokajský festival, Christiland 2023, XVII. Gemerský remeselnícky jarmok a mnohé ďalšie. V ponuke na rok 2023 sú však aj novinky, ktoré nás chcú prekvapiť svojou zaujímavou myšlienkou ako napríklad Kultúrne leto na Klokočine s témou „Kultúra netradične“, alebo Hudba v čerešňovom raji v Brdárke, kde sa návštevníci oddajú organovej hudbe pod rozkvitnutými čerešňami. 


Rok 2023 bude pre Košický kraj filmovo rekordný. Vznikne až 8 celovečerných filmov

O historicky prvú podporu tvorby audiovizuálnych diel, ktorých dej sa odohráva na území Košického kraja, alebo ktoré sa nakrúcajú na jeho území, bol veľký záujem. Z 28 žiadateľov, ktorí sa do výzvy zapojili, sa suma 150.000 eur prerozdelí medzi 8 najzaujímavejších filmárskych diel. Na území kraja sa plánuje v tomto roku nakrúcať až 8 celovečerných filmov. Môžeme sa tešiť na počiny významných režisérov akými sú Peter Kerekeš, ovenčený viacerými domácimi aj medzinárodnými filmovými oceneniami či Rudolf Biermann, ktorý produkoval film Sviňa, jeden z najnavštevovanejších filmov v histórii Slovenska. Debutovať budú aj košickí režiséri Martin Gonda, Igor Engler, Katarína Gramatová, Erik Jasaň, Peter Begányi a svoju šikovnosť nám ukáže aj režisér Dominik Bari, ktorý patrí medzi najvýraznejších slovenských mladých tvorcov. 

„Teším sa, že o podporu bol taký veľký záujem a snažili sme sa vybrať scenáre s najväčšou výpovednou hodnotou. Ich kvalita, tajomnosť príbehov a výber zaujímavých regionálnych lokalít boli kritériami, na ktoré sme kládli pri výbere dôraz. Dôležitým bol aj distribučný potenciál podporených diel, ktoré majú ambíciu konkurovať nielen slovenským a českým filmom, ale presadiť sa aj na veľkých medzinárodných filmových festivaloch. Obsahovo sa majú filmoví fanúšikovia na čo tešiť, či už preferujú dokumentárny alebo hraný charakter filmov, kratšieho alebo celovečerného rozsahu.“ približuje Ján Melikant, riaditeľ Filmovej kancelárie Košického kraja.


Zoznam úspešných projektov grantového programu Terra Incognita za rok 2023 pre oblasť Infraštruktúra 

Ekoturizmus: 
•    Za pamiatkami na krídlach legendy – prelet lietadlom Antonov AN-2 ponad niekoľko pamiatok spolu s výkladom
•    Ekologická a energeticky nenáročná sauna na brehoch „slovenského mora“ - Zemplínskej šíravy - saunovanie v ekologickej a energeticky nenáročnej saune 
•    Na bicykloch ku kostolom Európskeho kultúrneho dedičstva – dobudovanie a rozšírenie existujúcich cyklotrás a vytvorenie cykloturistickej náučnej trasy s názvom: Toskánske fresky na Gemeri
•    Umenie piť víno na vode – Oddychová zóna pri Laborci – Krivošťany - novostavba vyhliadkovej podesty a oddychovej zóny na ľavom brehu rieky Laborec 
•    Ružínsky tobogan - atrakcia v oblasti vodnej nádrže Ružín
•    SNOW PARK ĽADOVÁ – infraštruktúra - zadováženie kontajnera ako požičovne bežeckej výstroje a kontajnera pre oddych, vytvorenie prístrešku pre snežné pásové vozidlo Prinoth T2 a vytvorenie piatich drevených altánkov
•    Wellness pod hviezdami - vybudovanie vonkajšej panoramatickej fínskej sauny s chromoterapiou (liečba farebným svetlom), aromaterapiou a muzikoterapiou v oblasti Vinianskeho jazera 
•    Vojenský bunker Schulerloch ÚŽ 6-a – zrenovovaný bunker v lokalite Schulerloch a turistické trasy v jeho okolí 
•    Protiatómový kryt – pobyt v protiatómovom kryte s možnosťou prenocovania
•    Hotel Eurobus - modulárne plávajúce mólo – vytvorenie plávajúceho modulárneho móla pre vodné plavidlá
•    Dreziňáčik na Poráči – vytvorenie atrakcie s názvom "Baníci na drezine", dobudovanie koľajiska banského drezinového oválu, obstaranie dvoch drezín a kultivácia priľahlého okolia

Veľké rozvojové projekty:
•    „Živá krajina - Brehov” - prírodný park, v štýle Land art - umenie v prírode s centrálnym bludiskom 
•    Obri v raji – rezort LOM – vyhliadka, cesta za obrami, využitie vodnej plochy v lete aj v zime
•    YACHT VILLAGE VYHLIADKOVÁ VEŽA – vznik 21m vysokej vyhliadkovej veže na Zemplínskej šírave a vybudovanie Zip-linu
•    Skatepark KVP – vybudovanie skateparku, plochy pre parkour a workout
•    Farmársky zážitok na BIOFARME Zlatý Hýľ - agroturizmu, ukážka tradičného vidieckeho, ekologického chovu
•    KSK CYKLOTRAIL - PORÁČ PARK – vytvorenie plnohodnotnej XC trate

Európske dedičstvo: 
•    Servis pre turistov – vytvorenie oddychového bodu pre turistov v obci Ochtiná pri Evanjelickom kostole 
•    Sprístupnenie kostolov Európskeho dedičstva na území Košického samosprávneho kraja – Gotická cesta Gemera a Malohontu
•    Základná infraštruktúra pre gotický kostol v Štítniku – zabezpečenie prevádzky verejných WC pre turistov v blízkosti kultúrnej pamiatky 
•    Kalichy z trezora – sprístupnenie bohatého dedičstva pre návštevníkov kostola a vytvorenie prezentácie chrámu počas letnej sezóny (júl-august) 
•    Revitalizácia oddychovej zóny Koceľovce – zvýšenie bezpečnosti návštevníkov
•    Fresky v Plešivci – ukončenie reštauračných prác v interiéri presbytéria kostola
 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 02.05.2023 11:44
Upravené: 15.01.2024 13:00

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001