Košice Región Turizmus spúšťa nové letné dopravné spojenie mikrobusom na Gemeri

Vďaka krajskej organizácii Košice Región Turizmus dostanú návštevníci Košického kraja, počas letných sobôt, ďalšiu možnosť spoznať jedinečné pamiatky Gotickej cesty na Gemeri. S pomocou nového letného spojenia sa pohodlne dopravia k štyrom unikátnym sakrálnym stavbám oceneným známkou Európskeho kultúrneho dedičstva (European Heritage Label).

Kostol reformovanej cirkvi v Plešivci a evanjelické kostoly v Štítniku, Ochtinej a Koceľovciach, budú v priebehu letnej turistickej sezóny 2023 otvorené a vyrazí k nim mikrobus na sezónnej linke z Plešivca. Zastaví sa pri všetkých štyroch kostoloch, aby mohli návštevníci, prostredníctvom zabezpečených sprievodcovských služieb, detailnejšie preniknúť do lokálnej histórie európskeho významu.

„Ak toto leto hľadáte tip na nezvyčajný výlet, predĺžený víkend alebo kratšiu dovolenku, tak mojou odpoveďou je jednoznačne Gemer. Gemer sa jasne stáva miestom, ktoré prestalo byť opomínané v cestovateľských plánoch Slovákov a dostáva sa aj do povedomia širšej verejnosti. Ponúka niečo tajomné, čo pramení z jeho slávnej histórie a dnes sa odráža najmä v početných architektonických artefaktoch, ktoré sú pozostatkami jeho minulosti. V Košickom kraji sa aj preto usilujeme tieto artefakty viac sprístupňovať, aby sme podporili rastúci záujem o ich spoznávanie a vyvolali tak zároveň možno aj intenzívnejšiu spoločenskú diskusiu o tom, ako početné pamiatky Gemera lepšie chrániť a zachovávať ich pre budúce generácie,“ pozýva na Gotickú cestu predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Znamenitá práca stredovekých majstrov

Gotická cesta je tvorená autenticky zachovanými kostolíkmi, ktoré sú zaradené do štyroch „okruhov“:  Štítnického, Jelšavského, Rimavského a Rožňavského. Práve návštevu Štítnického okruhu a jeho štyroch kostolov môžete absolvovať každú sobotu od 15. júla do 26. augusta 2023 v pohodlnom 22 miestnom mikrobuse Mercedes Sprinter a spoznať tak historické poklady, ktoré vo vás zanechajú hlboký dojem. V tichých dedinkách, na hrubých kostolných múroch, sa pred vami rozvinú gotické fresky a poetické nástenné maľby s výrazným vplyvom talianskych majstrov.

„Cieľom našej organizácie Košice Región Turizmus je prinášať návštevníkom Košického kraja bohatú turistickú ponuku. Okrem propagácie existujúcich návštevníckych miest a produktov, iniciujeme aj vznik nových atraktivít i turistickej infraštruktúry. Intenzívne sa venujeme aj podpore dopravnej dostupnosti, ktorá je základným predpokladom úspechu každého návštevnícky zaujímavého regiónu. Navyše, ako sa hovorí, aj cesta môže byť cieľom a zážitkom, a to naozaj osobitne platí práve na Gemeri. Už viac ako rok sú, vďaka Známke európskeho dedičstva, verejnosti o čosi viac známe aj kostoly Štítnického okruhu. Vďaka podpore Košického samosprávneho kraja z grantového programu Terra Incognita sme v tomto roku zlepšili turistickú prístupnosť, vyškolili nových sprievodcov a taktiež napomohli obnove vzácnych fresiek v kostole v Plešivci. Nové dopravné spojenie, ktoré práve spúšťame, tak návštevníkom fyzicky priblíži jedny z našich najvzácnejších pamiatok v Košickom kraji,“ povedala výkonná riaditeľka Košice Región Turizmus Lenka Vargová Jurková.

Gemerské sakrálne tajomstvá

Nádherné gotické kostoly a ich unikátne nástenné maľby a fresky boli doposiaľ málo objavenou pýchou nielen regiónu Gemer-Malohont, ale aj celého Slovenska, a skoro hodinová prehliadka každého z nich vám svojou jedinečnosťou doslova vyrazí dych.

Evanjelický kostol v Štítniku je výraznou architektonickou dominantou celej Štítnickej doliny a ukrýva okrem spomínaných fresiek aj unikátnu gotickú bronzovú krstiteľnicu z roku 1454, a jeden z najstarších organov na Slovensku.

Evanjelický kostol v Ochtinej ukrýva figurálnu freskovú kompozíciu a nástenné maľby z polovice 14. storočia, ktorej autor dostal prívlastok „Majster ochtinského presbytéria“ a ktorá pokrýva celý povrch presbytéria a víťazný oblúk a je dochovaná aj v podkrovnom priestore.

Evanjelický kostol v Koceľovciach patrí medzi najvýznamnejšie pamiatky stredovekej architektúry najmä z pohľadu nástenného maliarstva na Slovensku. Jeho vzácne fresky sú o 150 rokov staršie ako Da Vinciho Posledná večera, či Michelangelov Posledný súd v Sixtínskej kaplnke.

Kostol reformovanej cirkvi v Plešivci je takisto zaujímavý bohatou freskovou výzdobou. Majstrovstvo a umelecká profesionalita ich autora sa prejavujú najmä v premyslenej kompozícii, v ktorej bolo potrebné s prehľadom umiestniť množstvo postáv.

Cestovný poriadok

Začnite teda svoje stredoveké dobrodružstvo nástupom do mikrobusu na železničnej stanici v Plešivci v sobotu o 8:40. Lístok v cene 5 € na osobu si zakúpite priamo u vodiča a bude vám platiť na celý okruh Plešivec – Štítnik – Ochtiná – Koceľovce – Plešivec. Na presun z Košíc do Plešivca môžete využiť vlak R 912 Gemeran, ktorý odchádza z košickej železničnej stanice o 7:22, s pravidelným príchodom do Plešivca o 8:24. Zabezpečená je aj nadväznosť pri spiatočnej ceste do Košíc, a to na odchod vlaku R 917 Gemeran z Plešivca o 13:36, s príchodom do Košíc o 14:44.

 

8:24                  príchod vlaku R 912 Gemeran z Košíc do Plešivca

8:30                  pristavenie mikrobusu – Plešivec, žel. stanica

8:40 – 9:00         preprava Plešivec – Štítnik

9:00 - 10:00       prehliadka ev. kostola v Štítniku (cca 45 minút)

10:00 – 10:10     preprava Štítnik – Ochtiná

10:10 – 11:00     prehliadka ev. kostola v Ochtinej (cca 45 minút)

11:00 – 11:15     preprava Ochtiná – Koceľovce

11:15 – 12:00     prehliadka ev. kostola v Koceľovciach (cca 45 minút)

12:00 – 12:30     preprava Koceľovce – Plešivec, kostol reformovanej cirkvi

12:30 – 13:00     prehliadka kostola ref. cirkvi v Plešivci

13:36                odchod vlaku R 917 Gemeran z Plešivca do Košíc

 

Odkaz na web https://vylety.kosiceregion.com/vylety/mikrobusom-po-gotickej-ceste/

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 12.07.2023 09:08
Upravené: 17.01.2024 09:03

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001