V Košickom kraji pribudli sčítače turistov

Osadenie ščítačov je jedným z nástrojov rozvoja stratégie ekoturizmu v Košickom kraji, ktorý slúži na monitorovanie počtu turistov v danom území. Sčítače prirodzene zapadli do prírodného prostredia a žiadnym spôsobom nenarušia prirodzený ráz krajiny.

Pre prácu v cestovnom ruchu je veľmi dôležité pracovať s číslami. Či už ide o rozličné interné, externé prieskumy alebo dáta, získané práve zo sčítačov. Pomáhajú správne a relevantne rozhodovať o tom, akým spôsobom rozvíjať cestovný ruch v konkrétnych lokalitách. 

"Dáta nám poskytujú objektívne informácie o tom, čo všetko je potrebné v lokalite implementovať a akým spôsobom prispôsobiť aj drobnú turistickú infraštruktúru.  Celkovo boli v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko,  osadené tri sčítače. V rámci projektu BirdTour sú umiestnené 2 sčítače pri Senianských rybníkoch. Jeden v blízkosti rozhľadne Ostrovík a druhý na veži pri Iňačovciach. Posledný z plánovej trojice sčítačov, realizovaný v rámci projektu Attraction, je osadený v Zádieli, pri vstupe do Zádielskej tiesňavy,“ objasnil predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka. Projekty sú spolufinancované z prostriedkov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Dôležitosť sčítačov približuje aj výkonná riaditeľka KRT Lenka Vargová Jurková: „Presnosť sčítača je min. 90% a veľmi vítame ich schopnosť počítania turistov s rozlíšením smeru. Sčítače sú určené pre použitie v exteriéri a ich použiteľnosť  je za každého počasia. Odolné sú nielen voči poveternostným podmienkam, ale aj vandalom. Automatická prevádzka nevyžaduje prívod elektrickej energie,“ a zároveň dopĺňa, že „sčítače obdobného charakteru, ktorých dáta nám napomáhajú adresným spôsobom rozvíjať cestovný ruch, sme už realizovali a zameriavajú sa na monitorovanie cykloturizmu Košického kraja, v ktorom ich je osadených hneď niekoľko. Za posledné obdobie sme osadili 3 cyklosčítače v oblastiach – Čaňa, Košice a Tokaj. Osadenie cyklistických ščítačov považujeme za jeden z nástrojov rozvoja stratégie ekoturizmu v Košickom kraji a veríme, že rovnaký prínos budú mať aj nové sčítače turistov.“

Sčítače sú vybavené vnútornou pamäťou, automatickým zálohovaním nameraných dát a prenosom údajov. Majú tiež software, ktorý im umožňuje spracovávať a prezentovať zozbierané informácie.

Link na web: www.skhu.eu

 

Autor/zdroj: KOCR
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 28.07.2022 11:00
Upravené: 26.01.2023 08:43

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001