V Košickom kraji obnovili jedinú lámačku konope na Slovensku

Prezentácia tradičných remesiel na území Košického kraja dostala opäť zelenú. Vo vodnom mlyne v Kováčovej pri Rožňave obnovili lámačku konope, vďaka čomu návštevník uvidí možnosti využitia vodnej energie nielen na pohon mlecích strojov, ale aj pri spracovaní konope v minulosti. Vznik novej turistickej atrakcie, založenej na princípoch ekoturizmu, podporil Košický samosprávny kraj prostredníctvom svojho dotačného programu Terra Incognita.

Vodný mlyn v Kováčovej sa posledné dva roky teší výraznému záujmu verejnosti, ale aj médií. Svojím príbehom, ktorý je spojený so slávnou rodinou Andrássyovcov, sa stal lákadlom pre domácich a zahraničných turistov, ale aj pre školy, univerzity či organizované výlety domácich cestovných agentúr. V jeho interiéri sa zachovalo pôvodné originálne technické zariadenie a stroje pre proces výroby múky.
,,Vodný mlyn v Kováčovej je jedným z klenotov, ktoré v kraji máme. Zachoval sa takmer v neporušenom stave a vďaka majiteľom sa dnes môžu mladé generácie zoznámiť s mlynárskym remeslom. V minulom roku na mlyne pribudlo mlynské koleso a privádzací drevený žľab, ktorých vznik podporil Košický samosprávny kraj cez program Terra Incognita. Tento rok k nemu pribudla obnovená lámačka konope, ktorú nie je možné vidieť nikde inde na Slovensku,“ povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.


Do obce Kováčová návštevník zavíta len cielene, a to aj napriek tomu, že sa nachádza len niekoľko kilometrov od hradu Krásna Hôrka. Dedinka je malá, žije v nej len niekoľko desiatok obyvateľov, avšak čerstvého vzduchu a pokoja je tu na rozdávanie. Miestni dali obci názov Malé Košice. Rodina Lyócsovcov, majiteľov mlyna, ktorá sa stará o jeho revitalizáciu a propagáciu, je u domácich dobre známa. Vďaka mlynskému kolesu a vodnému žľabu nabral v minulom roku mlyn druhý dych a obnovou lámačky konope sa prezentácia tradičného remesla opäť posunie o úroveň vyššie.
,,Lámačku konope používali v minulosti výlučne ženy a to hlavne neskoro večer, keď sa nemlelo. Podkladali už predtým namočené a vysušené konopné byle pod drevené bucháre a tým sa oddelila vláknitá časť stebla od drevitej časti. Takto lámané konope sa mohlo ďalej spracovávať. Cieľom nášho projektu bolo aj nainštalovať kožené remene slúžiace ako prevody medzi jednotlivými strojmi a tým zlepšiť celkovú názornosť technológie mletia, ktoré už dnes môžu návštevníci obdivovať počas prehliadky mlyna,“ priblížil zámery projektu majiteľ mlyna Gejza Lyócsa.


Spoznávanie autentickej krajiny a cestovanie v zmysle princípov ekoturizmu je jedným z kľúčových globálnych trendov rozvoja cestovného ruchu, ktorý sa dynamicky rozvíja aj v Košickom kraji. Oživenie vodného mlyna preto pozitívne vníma aj výkonná riaditeľka Košice Región Turizmus Lenka Vargová Jurková. ,,Obilie sa mlelo, tĺklo alebo drvilo, odkedy siaha ľudská pamäť. Mlynári museli vedieť mlyn zostrojiť, opraviť, alebo v prípade potreby aj rozobrať. Boli to ľudia, ktorých si vážil každý a ich služby vyhľadávali panstvá zo širokého okolia. Inak to nebolo ani s mlynom v Kováčovej. Jeho obnovenie prinieslo do regiónu nové príťažlivé zážitky, ktoré vyzdvihujú tvorivú prácu našich predkov. Zároveň treba vyzdvihnúť aj to, že manželia Lyócsovci ponúkajú v priestoroch mlyna nielen samotnú prehliadku, ale aj občerstvenie a priestor na strávenie príjemných chvíľ s rodinou, čo je z pohľadu návštevníka veľmi dôležitou pridanou hodnotou tohto zážitkového produktu.“


Prehliadka vodného mlyna s výkladom trvá necelú hodinu. Pre verejnosť je prístupný počas celého víkendu od 10. do 18. hodiny. V prípade záujmu o prehliadku mimo otváracích hodín, je potrebné si ju rezervovať na tel. čísle +421 949 306 413 alebo emailom vodnymlynkovacova@gmail.com.

Autor/zdroj: KOCR
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.05.2022 09:38
Upravené: 25.01.2023 09:09

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001