Na tvorbu audiovizuálnych diel vyčlení Košický samosprávny kraj v budúcom roku 150-tisíc €

Tvorba audiovizuálnych diel je jedným z mnohých spôsobov, ktoré prispievajú k zachovaniu a propagácii kultúrneho, historického a prírodného dedičstva. Košický samosprávny kraj v spolupráci s Krajskou organizáciou cestovného ruchu Košice Región Turizmus vyhlásili výzvu na podporu vzniku audiovizuálnych diel, ktoré, popri svojej umeleckej hodnote, zviditeľnia Košický kraj ako zaujímavú filmársku lokalitu. Najlepšie scenáre môžu získať sumu až do výšky 50-tisíc eur. Záujemcovia môžu svoje žiadosti predkladať do 30. novembra 2022.

Aktuálna výzva nadväzuje na dvojicu už vyhlásených grantových schém, zameraných na podporu návštevníckej infraštruktúry a na podporu podujatí. Cieľom novej výzvy je zvýšiť atraktivitu Košického kraja cielenou podporou takej audiovizuálnej produkcie, ktorá podčiarkne kvality Košického kraja ako lokality filmového priemyslu.

Filmová lokalita Košický kraj

Hlavnými prioritami výzvy pre rok 2023 sú: podpora takých audiovizuálnych diel, ktorých dej sa buď odohráva na území Košického samosprávneho kraja, alebo ktoré sa nakrúcajú na jeho území a podpora autorov a hlavných výkonných umelcov, ktorí majú preukázateľný vzťah ku Košickému regiónu, ako aj výrobcov so sídlom na jeho území. 

,,Raz vidieť je lepšie ako stokrát počuť. Aj od tejto zaužívanej pravdy sme sa odrážali pri tvorbe výzvy, ktorou chceme podporiť a motivovať filmárov, aby dali vo svojich dielach priestor pre prezentáciu krás Košického kraja. V tomto roku sme otvorili Filmovú kanceláriu Košického kraja, ktorej cieľom je filmovým a televíznym producentom uľahčiť podmienky pre nakrúcanie v jednotlivých regiónoch kraja. Na našom území sa totiž nachádza množstvo jedinečných a zaujímavých lokalít, ktoré by mohli takýmto spôsobom upútať tvorcov nielen doma, ale aj v zahraničí a rozbehnúť tak nové moderné produkcie i  filmový turizmus. Cestovný ruch podporuje župa pravidelne. Doteraz sme sa sústredili na podporu turistickej infraštruktúry a podujatí, pomoc pre audiovizuálnu tvorbu je novinkou. Verím, že  zaujme známych, ale aj mladých nádejných filmárov,“ informoval predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Od dokumentov až po animované diela

Celkový rozpočet 150-tisíc eur z grantovej schémy programu Terra Incognita pre rok 2023 na podporu audiovizuálnych diel sa prerozdelí medzi obsahovo najkvalitnejšiu tvorbu. Hlavní aktéri môžu požiadať o finančnú dotáciu od 5 do 50-tisíc eur. Podpora je určená pre všetky typy diel, od hraných až po animované, vrátane dokumentárnych audiovizuálnych diel, alebo ich častí. Podporené môžu byť aj hrané, animované a dokumentárne seriály, alebo ich časti.

,,Pre každého obyvateľa kraja je veľmi príjemné pozerať sa na film, dokument, alebo seriál, ktorý sa odohráva na jemu známych miestach. Vyvoláva to v ňom hrdosť na svoju domovinu, pocit patriotizmu a záujem ísť sa opäť pozrieť na dané miesto a zistiť, prečo si ho filmári vybrali. V našom kraji sa nachádza niekoľko ikonických miest, ktoré vďačia za svoju slávu filmovému priemyslu. Sú to napríklad jaskyňa Domica, v ktorej sa natáčala známa rozprávka Soľ nad zlato, Zádielska tiesňava, zaujala amerických filmárov pri natáčaní trháku Za nepriateľskou líniou, v Slovenskom raji vznikli scény z filmu Eragon a Spišský hrad hostil filmový štáb Dračieho srdca. Verím, že nová výzva na podporu audiovizuálnej tvorby bude prvým veľkým krokom k tomu, aby sa z Košického kraja stala destinácia filmového cestovného ruchu,“ povedala výkonná riaditeľka Košice Región Turizmus Lenka Vargová Jurková. 

Požiadať až o 50 tisíc sa bude dať do konca novembra

O finančnú podporu sa môžu uchádzať právnické a fyzické osoby (podnikatelia), ktoré sídlia alebo majú trvalý pobyt na území Košického kraja, alebo na území Košického kraja poskytujú služby obyvateľom. Ďalej organizácie, ktorých zakladateľom je Košický samosprávny kraj a taktiež právnické a fyzické osoby (podnikatelia), ktoré sú výrobcom alebo koproducentom audiovizuálnych diel, alebo zabezpečujú ich výrobu na území Slovenskej republiky ako tzv. servisná produkcia. Žiadatelia o podporu musia svoje žiadosti so všetkými prílohami nahrať elektronicky cez aplikáciu E-grant do 30. novembra 2022 do 23:59 hod.

Nakrúcanie audiovizuálnych diel v Košickom samosprávnom kraji sa musí uskutočniť do 31. 10. 2023. Všetky potrebné informácie k Výzve Terra Incognita pre rok 2023 na podporu výroby audiovizuálnych diel a rozvoja regionálneho audiovizuálneho priemyslu nájdu žiadatelia na stránke - www.terraincognita.sk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 18.10.2022 08:36
Upravené: 27.01.2023 15:23

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001